Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 18998 od 08.12.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1065/2023-02 od 20.11.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-7596/2023 od 30.08.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vremesa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 18121 od 23.11.2023. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 16442 od 24.10.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),po osnovu konkursa objavlјenog dana 26.10.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 27.10.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 17838 od 16.11.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 8 tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika za više OJ UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17684 od 15.11.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkog radnika na određeno vreme za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17419 od 09.11.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseci u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za administrativne radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 15271 od 04.10.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen jekonkurs dana 05.10.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, po realizaciji konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16830 od 30.10.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima poslau trajanju do 3 meseca a najduže do 30.11.2023. godine ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka,a najduže do 30.11.2023. godineizabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkih radnika sa srednjom sručnom spremom na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 16442 od 24.10.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za Sluzbu za pravne poslove

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.14341 od 18.09.2023..godine i čl.7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),objavljen je konkurs dana 19.09.2023.godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 21.09.2023.godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da je na osnovu Odluke v.d.direktora br. 16441 od 24.10.2023.godine, odlučeno da se ne izvrši izbor kandidata ni za jedno radno mesto

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa višom-visokom i srednjom stručnom spremom za više OJ UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 14788 od 26.09.2023. godine i čl.7. , 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavljen je konkurs dana 28.09.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora br. 16228 od 19.10.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem administrativnih radnika na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 15271 od 04.10.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ali ne duže od 30.11.2023. godine ili na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad ali ne duže od 30.11.2023. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...