Rezultati konkursa za prijem u radni odos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika sa višom i srednjom stručnom spemom

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 05.02.2019. godine, a dana 08.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3507 od 13.03.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 38 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za jednog referenta za FTO i operativne poslove ZOP-a

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 3007 od 05.03.2019. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18), KLINIČKI CENTAR SRBIJE raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Obaveštenja o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme tehničkih radnika

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.02.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 08.02.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora broj 2961 od 04.03.2019. u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Obaveštenja o prijemu u radni odnos na određeno vreme tehničkih radnika

Po osnovu konkursa koji je objavljen dana 05.02.2019. godine na internet stranici KCS i na internet stranici NSZ a dana 11.02.2019. na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 2962 od 04.03.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 1537 od 05.02.2019. godine, a Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br.112-01-1551/2018-02 koje je Klinički centar Srbije primo dana 18.01.2019 godine pod brojem 549 o Zaključku broj 51 Broj 112-12610/2018 od 25.12.2018. godine; Obaveštenja Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1436/2018-02 o Zaključku 51 broj 112-11582/2018 od 30.11.2018 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 1536 od 05.02.2019. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i administrativno tehničkih radnika sa visokom, višom, srednjom i nižom stručnom spremom

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 16.11.2018. godine, a dana 19.11.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16027 od 26.12.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca, tj radi zamene odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za potrebe organizacionih jedinica Kliničkog centra Srbije, primaju se i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom

Po osnovu konkursa objavljenog dana 16.11.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 19.11.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora broj 16025 od 26.12.2018. u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primaju se sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultate konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za Centar za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - X nož

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 16.11.2018. godine, a dana 19.11.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16026 od 26.12.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca za potrebe Klinike za neurohirurgiju KCS, primaju se i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme NHK

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13807 od 16.11.2018. godine, a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-886/2018-02 od 02.10.2018. godine o Zaključku 51 broj 112-7259/2018 od 27.07.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7.8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.1/15)

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimana neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...