Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom za Urgentni centar

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 11646 od 26.07.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-840/2023-02 od 18.07.2023. godine o Zaklјučku 51 br:112-5486/2023 od 28.06.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs i objavlјen dana 27.07.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 28.07.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, s toga po realizaciji konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br.12694 od 14.08.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 11250 od 19.07.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs koji je objavnjen dana 21.07.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, ta vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 12672od 14.08.2023. godine u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za 2 zdravstvena radnika sa visokom/višom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 10555 od 10.07.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) raspisan je konkurs i objavlјen dana 11.07.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, s tim u vezi obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12074 od 03.08.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike sa nižom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 10628 od 10.07.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 12.07.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12145 od 04.08.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 25 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za administrativnog i tehničke radnike za Službu za pravne poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 10629 od 10.07.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs i objavlјen dana 12.07.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas obaveštavamo da je Odlukom v.d. direktora br. 12008 od 02.08.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 4 tehnička radnika sa srednjom stručnom spremom i na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, a najduže do 31.08.2023. godine za 1 administrativnog radnika sa visokom/višom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 11879 od 31.07.2023. godine, čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) i dopisa Ministarstva zdravlјa RS broj 112-01-1047/2023-02 od 28.07.2023. godine kojim se daje sglasnost prijema na određeno vreme do dobijanja saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, u skladu sa zakonskom regulativom,

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci

 Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 11646 od 26.07.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-840/2023-02 od 18.07.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-5486/2023 od 28.06.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 10556 od 10.07.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-647/2023-02 od 13.06.2023. godine o Zaklјučku 51 br:112-4449/2023 od 31.05.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 10.07.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 11647 od 26.07.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...