Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 18142 od 31.12.2019. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 18.12.2019. godine o Zaključku 51 broj: 112-11888/2019 od 27.11.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za tehničkog radnika sa višom stručnom spremom – 1 izvršilac

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 16796 od 06.12.2019. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - šef magacina

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da Odlukom v.d.direktora br. 16729 od 05.12.2019. godine, nije izabran nijedan kandidat za radno mesto šefa magacina za Odsek centralni magacin u Službi za tehničke i druge poslove obzirom da prijavljeni kandidat nije u potpunosti odgovorio potrebama navedenog radnog mesta.

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - arhivar med. dokumentacije

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom V.D. direktora br. 16395 od 29.11.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 1 administrativnog radnika sa srednjom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 16731 od 05.12.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom, 1 zdravstvenog radnika sa višom stručnom spremom, 53 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom i 5 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za lekara specijalistu anesteziologije sa reanimatologijom

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 06.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 16732 od 05.12.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za zdravstvene radnike i administrativno tehničke radnike

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14951 od 04.11.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 14945 od 04.11.2019. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-710/2019-02 od 28.10.2019. godine o Zaključku 51 broj: 112-5283/2019 od 29.05.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 inženjera održavanja za gamma knife i 1 arhivara medicinske dokumentacije

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14952 od 04.11.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem tehničkih radnika na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 02.10.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 03.10.2019. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 04.10.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14689 od 30.10.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 20 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...