Konkurs za 1 lekara specijalistu anesteziologije radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br.5607 od 09.04.2020. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 4556 od 18.03.2020. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 4134 od 12.03.2020. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnosna neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 4163 od 12.03.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.03.2020. godine o Zaključku 51 broj: 112-12863/2019 od 20.12.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 22.01.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 23.01.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 3842 od 06.03.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 18 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 20 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i 50 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 03.01.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 06.01.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i  na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.1740  od  05.02.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 3 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom i 2 zdravstvena radnika sa višom odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke  izabrani  sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 03.01.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije a dana 06.01.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 1741 od 05.02.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za 5 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 4 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom, 18 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i 28 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 965 od 22.01.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.01.2020. godine o Zaklјučku 51 broj: 112-12863/2019 od 20.12.2019. godine i Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br.112-01-1583/2019-02 od 27.12.2019. godine o Zaklјučku 51 broj 112-13106/2019 od 26.12.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za 1 tehničkog radnika - šef odseka

Po osnovu konkursa objavljenog dana 06.12.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 12.12.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da Odlukom v.d. direktora br. 250 od 10.01.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme za 1 tehničkog radnika sa višom stručnom spremom nije izabran nijedan kandidat.

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 18143 od 31.12.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...