Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 13696 od 04.09.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),po osnovu konkursa objavlјenog dana 06.09.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 07.09.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14862 od 27.09.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 2 tehnička radnika sa srednjom stručnom spremom i 25 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 14788 od 26.09.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa višom-visokom i srednjom stručnom spremom za više OJ UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 13769 od 05.09.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 08.09.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje ina internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora br. 14774 od 26.09.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 4 zdravstvena radnika sa višom/visokom stručnom spremom i 12 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs na određeno vreme za Službu za Pravne poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 14341 od 18.09.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 30.11.2023. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike za Službu za pravne poslove

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 12965 od 21.08.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 21.08.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 22.08.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14029 od 11.09.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 5 tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs na određeno vreme za strukovne i srednje laboratorijske tehničare za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.13769 od 05.09.2023. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs na određeno vreme za vozače, servirke i spremače-spremačice za UKCS

Na osnovu Odluke v.d.direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 13696 od 04.09.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

 UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseci za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 11879 od 31.07.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) raspisan je konkurs i objavlјen dana 01.08.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 02.08.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13472 od 31.08.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom za Kliniku za očne bolesti

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 11585 od 25.07.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-840/2023-02 od 18.07.2023. godine o Zaklјučku 51 br:112-5486/2023 od 28.06.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), objavlјen je konkurs dana 26.07.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, nakon realizacije konkursa obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 13471 od 31.08.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem 5 tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za Službu za pravne poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 12965 od 21.08.2023. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...