Konkurs za prijem u radni odnos 30 spremača na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 8775 od 19.07.2018. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu kandidata u radni odnos na određeno vreme za 14 doktora medicine, 1dipl. farmaceuta, 3 medicinske sestre sa višom stručnom spemom, 43 medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom,3 referenta za FTO, 1 magacionera,1 telefonistu, 1 v

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 31.05.2018. godine, dana 01.06.2018. godine na internet stranici NSZ, a 06.06. 2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8510 od 13.07.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu kandidata u radni odnos na neodređeno vreme po Konkursu za prijema na neodređeno vreme 19 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i 29 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom.

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 31.05.2018. godine, na sajtu NSZ dana 01.06.2018. godine, a dana 06.06..2018.godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 8509 od 13.07.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br.­­­ 7735 od 26.06.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 6680 od 30.05.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 6681 od 30.05.2018. godine, a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-00526/2018-02 od 07.05.2018. godine o Zaključku 51 Broj 112-3878/2018 od 25.04.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem lekara na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 24.04.2018. godine, a 25.04.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6422 od 24.05.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog za 5 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem medicinskih sestara i tehničara na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 24.04.2018. godine, a 25.04.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6423 od 24.05.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem radioloških tehničara na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 24.04.2018. godine, a dana 26.04.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6421 od 24.05.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 5 radioloških tehničara sa višom stručnom spremom za Centar za radiologiju i MR, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 5 radioloških tehničara sa višom školom

Na osnovu Odluke V.D. direktora Kliničkog centra Srbije br. 5026 od 23.04.2018. godine, a u skladu sa Zaklјučkom 51 Broj 112-7287/2017 od 01.08.2017. godineKomisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-976/2017-02 od 25.08.2017. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i probnim radom od 3 meseca

Opširnije...