Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom za više OJ UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4272 od 14.03.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) raspisan je konkurs i objavlјen dana 15.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, s tim u vezi nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 5733 od 04.04.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike sa nižom stručnom spremom za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 3697 od 06.03.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs i objavlјen dana 07.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, nakon sprovedenog postpuka realizacije konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 5628 od 03.04.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 15 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem 1 zdravstvenog saradnika na određeno vreme za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-UC

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5417 od 29.03.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za UKCS

Na osnovu Odluke v.d.direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5440 od 01.04.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem administrativnih i tehničkih radnika u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4885 od 22.03.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vremesa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4272 od 14.03.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za 7 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2344 od 14.02.2024. godine i člana. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs iobjavlјen dana 19.02.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 20.02.2024. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, nakon sprovedenog postupka realizacije konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 4270 od 14.03.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 31.05.2024. godine za Univerzitetski klinički centar Srbije izabranisledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem administrativnih radnika sa visokom i srednjom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4029 od 12.03.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom na određeno vreme za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 3697 od 06.03.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za 1 inženjera sa visokom-višom stručnom spremom za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1658 od 01.02.2024.godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkur iobjavlјen dana 05.02.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 06.02.2024. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, nakon sprovedenog postupka realizacije konkursa obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 3138 od 27.02.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Univerzitetski klinički centar Srbije izabran sledeći kandidat:

Opširnije...