Rezultati konkursa farmaceuti Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 6538 od 15.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa zdravstveni radnici - Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 16373 od 10.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa lekari Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15985 od 03.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa SMŠ I VRT – Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 16091 od 04.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem 2 lekara radi zamene privremeno odsutnih

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15867 od 02.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za 2 lekara specijaliste, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnosna neodređeno vreme za zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 15738 od 30.11.2020. godine,u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 18.11.2020. godine o Zaključku 51 br 112-4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimana neodređeno vremesa probnim radom od 3 meseca za

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem zdravstvenih radnika na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15234 od 20.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 15234 od 20.11.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca /zamene preivremno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad izabrani su sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za 1 medicinskog tehničara opšteg smeraza Infektivnu kliniku

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15232 od 20.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),au postupku realizacije Konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanjei Ministarstva zdravlja Republike Srbije, koji je raspisan po osnovu ugovora o donaciji između UNOPS i Kliničkog centra Srbije br.11300/1 od 17.08.2020.godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje medicinskih radnika kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 5 meseci za 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom izabran je sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa za 40 medicinskih sestara/tehničara opšteh smera

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15233 od 20.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 15233 od 20.11.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca /zamene preivremno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad izabrani su sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa tehnički radnici na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14338 od 30.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a po osnovu konkursa objavljenog dana 30.10.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, te dana 03.11.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 15164 od 18.11.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za tehničke radnika sa srednjom i nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...