Rezultati konkursa za prijem zdravstvenih radnika na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15234 od 20.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 15234 od 20.11.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca /zamene preivremno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad izabrani su sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za 1 medicinskog tehničara opšteg smeraza Infektivnu kliniku

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15232 od 20.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),au postupku realizacije Konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanjei Ministarstva zdravlja Republike Srbije, koji je raspisan po osnovu ugovora o donaciji između UNOPS i Kliničkog centra Srbije br.11300/1 od 17.08.2020.godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje medicinskih radnika kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 5 meseci za 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom izabran je sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa za 40 medicinskih sestara/tehničara opšteh smera

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15233 od 20.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 15233 od 20.11.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca /zamene preivremno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad izabrani su sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa tehnički radnici na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14338 od 30.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a po osnovu konkursa objavljenog dana 30.10.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, te dana 03.11.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 15164 od 18.11.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za tehničke radnika sa srednjom i nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme za potrebe Kliničkog centra Srbije / Kovid bolnice

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15130 od 18.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Kliničkog centra Srbije / Kovid bolnice u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkih radnika u radni odnos na određeno vreme za potrebe Kliničkog centra Srbije/Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke V. D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15131 od 18.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Kliničkog centra Srbije/Kovid bolnicu u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V. D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14907 od 13.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme radi zamene

Na osnovu Odluke V. D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14906 od 13.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnihzaposlenihdo njihovogpovratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke V. D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13317 od  08.10..2020. godine,  te u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.03.2020. godine o Zaključku 51 br 112-12863/2019 od 20.12.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1010/2020-02 od 03.08.2020. godine u vezi sa Zaključkom 51 broj 112-6090/2020 od 30.07.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1057/2020-02 od 21.09.2020. godine u vezi sa Zaključkom 51 broj 112-6750/2020 od 27.08.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 29.09.2020.godine u vezi sa Zaključkom 51 broj 112-4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19), a po osnovu konkursa objavljenog dana 08.10.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, te dana 09.10.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14693 od  06.11.2020.  godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom, 3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i 18 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs na određeno vreme za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14505 od  04.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a u procesu realizacije ugovora potpisanog sa Kancelarijom UNOPS br.11300/1 od 17.08.2020. godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje osoblja kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19,

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 5 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za KLINIKU ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI

Opširnije...