Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme NHK

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13807 od 16.11.2018. godine, a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-886/2018-02 od 02.10.2018. godine o Zaključku 51 broj 112-7259/2018 od 27.07.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7.8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.1/15)

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimana neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 13806 od16.11.2018. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS 112-01-1095/2018-02 od 03.10.2018.godine o Zaključku 51 Broj 112-9085/2018 od 26.09.2018. godine, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-886/2018-02 od 02.10.2018. godine o Zaključku 51 broj 112-7259/2018 od 27.07.2018. i Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-979/2018-02 od 3.10.2018 o Zaključku 51 br 112-8075/2018 od 28.08.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13805 od 16.112018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za

Opširnije...

Obaveštenje o izboru knadidanta za prijem u radni odnos na određeno vreme za 3 viša radiološka tehničara i 4 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 04.10.2018. godine, a dana 05.10.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br . 13315/1od 06.11.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za potrebe OJ KCS, primaju se i to:

Opširnije...

Obaveštenje o rezultatima konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 02.10.2018. godine, a dana 03.10.2018. godine na internet stranici NSZ i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13316/1 od 06.11.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za potrebe OJ KCS, primaju se i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme za 8 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 1 molekularnog biologa, 10 pomoćnih radnika i 10 spremača

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 13.09.2018. godine, dana 14.09.2018. godine na internet stranici NSZ, a 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12727 od 23.10.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za 5 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom i 14 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS dana 13.09.2018. godine, dana 14.09.2018. godine na internet stranici NSZ, a 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12148 od 10.10.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 fizičara i 1 medicinsku sestru/tehničara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije dana 13.09.2018. godine, na sajtu NSZ dana 14.09.2018. godine, a dana 17.09.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12147 od 10.10.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za 3 viša radiološka tehničara i 4 medicinske sestre

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11855 od 03.10.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11803 od 02.10.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme, i to:

Opširnije...