Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs na neodređeno vreme za Kliniku za očne bolesti

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 11585 od 25.07.2023. godine,a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-840/2023-02 od 18.07.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-5486/2023 od 28.06.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

 UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za administrativnog radnika

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 9830 od 26.06.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br.112-02-647/2023-02 od 13.06.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-4449/2023 od 31.05.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i člana 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 26.06.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 27.06.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 11532 od 24.07.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 11250 od 19.07.2023. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za pomoćne radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 9830 od 26.06.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br.112-02-647/2023-02 od 13.06.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-4449/2023 od 31.05.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i člana 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 26.06.2023.godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 27.06.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 11052 od 17.07.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci zaUniverzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za 1 inženjera sa visokom-višom stručnom spremom za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 9998 od 29.06.2023. godine i člana 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 30.06.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 11053 od 17.07.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Univerzitetski klinički centar Srbije izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkih radnika na određeno vreme za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 10628 od  10.07.2023. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem 1 administrativnog radnika i 4 tehnička radnika za Službu za pravne poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 10629 od 10.07.2023. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca /na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla,a najduže do 31.08.2023. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.10555 od 10.07.2023. godine i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 10556 od 10.07.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-647/2023-02 od 13.06.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-4449/2023 od 31.05.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI  KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Konkurs za prijem 1 tehničkog radnika na određeno vreme za Službu za tehničke i druge stručne poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 9998 od 29.06.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...