Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na određeno vreme za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1978 od 07.02.2024. godine i člana 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 09.02.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 12.02.2024. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br.2996 od 23.02.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad, a najduže do 28.02.2024. godine za Kliniku za ginekologiju i akušerstvoUKCSizabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2344 od 14.02.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), u skladu sa zakonskom regulativom,

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 31.05.2024. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 765 od 18.01.2024. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) raspisan je konkurs i objavlјen dana 19.01.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, s tim u vezi nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 2300 od 14.02.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene saradnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 767 od 18.01.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) raspisan je konkurs i objavlјen dana 19.01.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje , a dana 22.01.2024. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 2059 od  09.02.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 2 zdravstvena saradnika sa visokom stručnom spremom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom na određeno vreme za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1978 od 07.02.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad, a najduže do 28.02.2024. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za administrativne radnike

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 768 od 18.01.2024. godine, čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 19.01.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 1896 od  06.02.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad, a najduže do 28.02.2024. godine za 1 administrativnog radnika sa visokom stručnom spremom, 1 administrativnog radnika sa višom/visokom i 1 administrativnog radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 766 od 18.01.2024. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),po osnovu konkursa objavlјenog dana 19.01.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 1859 od 06.02.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 2 tehnička radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkog radnika sa visokom-višom stručnom spremom na određeno vreme za službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1658 od 01.02.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih saradnika na određeno vreme za Kliniku za neurologiju

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 767od 18.01.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom na određeno vreme za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 766 od 18.01.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...