Konkurs na određeno vreme za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11459 od 20.08.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a u procesu realizacije ugovora potpisanog sa Kancelarijom UNOPS br.11300/1 od 17.08.2020. godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje osoblja kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19,

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to sve za KLINIKU ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI

Opširnije...

Konkurs za prijem 2 biohemičara i 15 tehničkih radnika

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11409 od 19.08.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 11408 od 19.08.2020. godine,u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.03.2020. godine o Zaključku 51 br 112-12863/2019 od 20.12.2019.godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br.112-01-785/2020-02 od 14.07.2020.godine o Zaključku 51 br.112-5486/2020 od 08.07.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministrastva zdravlja RS 112-01-428/2020-02 od 20.07.2020. godine u vezi sa Zaključkom 51 br 112-4873/2020 od 16.06.2020. godine i Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1010/2020-02 od 03.08.2020. godine u vezi sa Zaključkom 51 broj 112-6090/2020 od 30.07.2020. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - zamene

Po osnovu konkursa objavljenog dana 08.07.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 09.07.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 15.07.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br.11077 od 11.08.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih za 3 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom, 4 zdravstvena radnika sa vipom/visokom stručnom spremom i 13 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme VRT

Po osnovu konkursa objavljenog dana 09.07.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 10.07.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 15.07.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br.11079 od 11.08.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa SRO endokrina

U postupku realizacije konkursa objavljenog dana 14.07.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Ministarstva zdravlja RS, a dana 15.07.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 11080  od 11.08.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom izabran sledeći kandidat, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme

U postupku realizacije konkursa objavljenog dana 08.07.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Ministarstva zdravlja RS, a dana 09.07.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 11078 od 11.08.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom i 10 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani  sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 08.07.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 09.07.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i dana 15.07.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 11076 od 11.08.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 3 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom, 39 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i 5 radnika za poslove FTO i ZOP-a izabrani sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za 1 zdravstvenog radnika i 2 zdravstvena saradnika

Po osnovu konkursa objavljenog dana 26.06.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 29.06.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 10126 od 21.07.2020. godine, u radni odnos za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom i 2 zdravstvena saradnika sa visokom stručnom spremom, izabrani sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - tehnički radnici

Po osnovu konkursa objavljenog dana 30.06.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 02.07.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 10046 od 20.07.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 19 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

Opširnije...