Rezultati konkursa na određeno vreme

 Po osnovu konkursa objavljenog dana 14.05.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 15.05.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 18.05.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 8787 od 24.06.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za 7 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom, 3 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i 26 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme-zdravstveni radnici

Po osnovu konkursa objavljenog dana 14.05.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 15.05.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i dana 18.05.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8785 od 24.06.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 5 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i 5 zdravstvenih radnika sa višom odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke izabrani sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Konkurs na neodređeno vreme za 2 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i 21 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 7793 od 04.06. 2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-979/2018-02 od 03.10.2018. godine o Zaključku 51 br: 112-8075/2018 od 28.08.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-221-1/2020-02 od 09.03.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-1390/2020 od 14.02.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstevnih radnika u stalni radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 6776 od 13.05.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-710/2019-02 od 04.06.2019. godine o Zaključku 51 br: 112-5283/2019 od 29.05.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-979/2018-02 od 03.10.2018. godine o Zaključku 51 br: 112-8075/2018 od 28.08.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-221-1/2020-02 od 09.03.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-1390/2020 od 14.02.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 6774 od 13.05.2020. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem administartivnih radnika u stalni radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 6775 od 13.05.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1382/2019-02 od 05.11.2019. godine o Zaključku 51 br: 112-10873/2019 od 30.10.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-221-1/2020-02 od 09.03.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-1390/2020 od 14.02.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici Kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS dana 10.04.2020. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6381 od 30.04.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do tri meseca zbog privremeno povećanog obima posla a radi potrebe hitnog zapošljavanja usled nastale situacije koja je proglašena Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 br. 53-2281/2020 od 10.03.2020. godine („Sl. gl. RS“, broj 23/2020), u postupku realizacije konkursa primljeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme-doktori, med. sestre i tehničari, pomoćni radnici i spremači

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 18.03.2020. godine, a dana 23.03.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 6160 od 24.04.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do tri meseca zbog privremeno povećanog obima posla a radi potrebe hitnog zapošljavanja usled nastale situacije koja je proglašena Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 br. 53-2281/2020 od 10.03.2020. godine („Sl. gl. RS“, broj 23/2020), u postupku realizacije konkursa primljeni su sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkurs na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog - specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje dana 09.04.2020. godine, a dana 10.04.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d.direktora br. 6133 od 24.04.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad primljen je zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom, lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. 5623 od 10.04.2020. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

Opširnije...