Rezultati konkursa za prijem 2 više medicinske sestre i jednog diplomiranog pravnika na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 01.08.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 02.08.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 10821 od 06.09.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Klinički centar Srbije, primaju se 2 medicinske sestre/tehničari sa višom stručnom spremom, i to:

Opširnije...

Rezultati Konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 3 doktora medicine, 1 diplomiranog fizičara 2 viša radiološka tehničara 2 medicinske sestre za Kliniku za neurohirurgiju

Po osnovu konkursa objavljenog dana 01.08.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 02.08.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 10820 od 06.09.2018.godine u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primaju se sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 4 doktora medicine, 45 medicinskih sestara i 3 spremača

Po osnovu konkursa objavljenog dana 01.08.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 02.08.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 10822 od 06.09.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od 3 meseca, primaju se sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem jednog lekara specijaliste interne medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 10593 od 31.08.2018. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-00597/2018-02 od 24.07.2018. godine o Zaključku 51 Broj 112-4955/2018 od 31.05.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Obaveštenje o rezultatu konkursa za prijem jednog lekara specijaliste interne medicine na neodređeno vreme za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Po osnovu konkursa objavljenog dana 01.08.2018. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i NSZ, a dana 02.08.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da Odlukom v.d. direktora br. 10592 od 31.08.2018. godine, za radno mesto jednog lekara specijaliste interne medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo nije izvršen izbor kandidata jer se na raspisani konkurs nije javio nijedan kandidat.

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem 30 spremača u radni odnos na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavlјen dana 19.07.2018. godine na internet stranici KCS na internet stranici NSZ a 23.7.2018. na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 9410 od 31.07.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca primlјeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih i tehničkih radnika na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 9263 od 27.07.2018. godine,a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00597/2018-02 od 24.07.2018. godine o Zaklјučku 51 Broj 112-4955/2018 od 31.05.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos zdravstvenih radnika na neodređeno vreme za potrebe Klinike za neurohirugiju

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 9265 od27.07.2018. godine,a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00723/2018-02 od 24.07.2018. godine o Zaklјučku 51 Broj 112-6160/2018 od 28.06.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem 2 više medicinske sestre i jednog diplomiranog pravnika na odredjeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. ­­­­ 9264 od 27.07.2018. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za 1 magacionera, 18 pomoćnih radnika na nezi bolesnika i 26 spremača

Po osnovu konkursa koji je objavlјen dana 04.07.2018. godine na internet stranici KCS na internet stranici NSZ i na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 9060 od 25.07.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca primlјeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...