Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Poliklinika

Višegradska 26, 11000 Beograd, Republika Srbija
Тel: 011/3663240, 011/3615618, Fax:011/3612414
Е – mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Obaveštenje o radu Poliklinike UKCS tokom rekonstrukcije zgrade Poliklinike
(Tabela sa rasporedom novih lokacija i brojevima telefona službi Poliklinike)

Poliklinika Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.

Poliklinika Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

S poštovanjem,
Uprava Poliklinike

PRAVILA ZAKAZIVANJA PRVIH I KONTROLNIH PREGLEDA U POLIKLINICI UKCS

Pregledi u Poliklinici se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Termine za preglede kreira svaka Klinika u skladu sa rasporedom rada lekara u ambulantama i raspoloživim kadrom.

Prve preglede zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA iz Doma zdravlja ili iz ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja ili je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u UKCS, prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom koja je definisana za svaku specijalističku oblast.

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA iz UKCS nakon završenog pregleda,, ukoliko smatra da je kontrola u UKCS potrebna. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa koji iznosi 6 meseci, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

ORGANIZACIONA STRUKTURA POLIKLINIKE:

UPRAVA POLIKLINIKE

Rukovodilac Poliklinike
Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
tel: 3615618, 3662817

fax: 3612414

Zamenik rukovodioca
tel: 3615618

Sekretar rukovodioca

tel: 3615618, 3663240
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike

Vss Senka Stojanović
tel: 3662814 fax: 3612414,

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Jasmina Vukojević

tel: 3663240, 3615618

I ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE UKCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom                              
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović, tel: 3662172
Glavna sestra: Vms. Svetlana Popović: tel: 3662172

Odeljenje za trijažu i registrovanje pacijenata
Načelnik: 
Glavna sestra: Vms Jasmina Kovandžić
tel: 3662833 fax: 3612414,

Odeljenje za naučno istraživački rad, obrazovno nastavnu delatnost i ljudske resurse
Načelnik: Prof. dr Miloš Žarković

Odsek za kliničku farmakologiju

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE UKCS

Klinika za alergologiju i imunologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Tomić-Spirić
Odgovorna sestra: Danijela Živković

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu hirurgiju
Načelnik: Prim. dr sci. med. Ilijas Činara
Glavna sestra: Vms Kostić Snežana

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
Načelnik Centra:
Glavna sestra : 

I Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik : Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković
Glavna sestra: Vms Mira Ivanović

II Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Prof. dr Dragan Popović
Glavni tehničar: Vmt Slobodan Perak

III Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Dr Tanja Cvejić-Pašić
Glavna sestra: Vms Zlata Stefanović

Ambulanta Klinike za grudnu hirurgiju tel:

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju
Načelnik: Dr Branislav Lazić
Glavna sestra: Vms Marijana Matić

Odeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma I ambulanta multidisciplinarnog Centra za gojaznost
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
Glavna sestra: Vms Vesna Stojanović

Dijagnostičko - poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Biljana Vukobrat

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Stojanov
Glavna sestra: Milica Marinković

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Doc. dr ilija Bilbija
Glavna sestra: Vms Snežana Matić

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Ass. dr Aleksandra Radojičić
Glavna sestra: Vms. Ljiljana Antić

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik: Dr Ivan Milić
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović

Odeljenje za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega Klinike za nefrologiju
Načelnik: Prim. dr  Nataša Jovanović
Glavna sestra: Vms Spomenka Stanojković

Dnevna bolnica Klinike za nefrologiju
Načelnik: Dr Svetlana Jovićić-Pavlović
Glavna sestra: Vms Ivana Krstić

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović
Glavna sestra: Vms Snežana Rajković

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Doc. dr Spasoje Popević
Glavna sestra: Vms Elmira Kojčin

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju                                             
Načelnik: Prof.dr Aleksandar Vuksanović
Glavna sestra: Vms Svetlana Marsenić

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra:
Glavna sestra: Vms Slađana Božović
Šef ambulante:

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik: Prof. dr Mirjana Gotić
Glavna sestra: Vms Danijela Radivojević

Odeljenje reanimatologije i ambulantne anesteziologije u Centru za polikliničku delatnost-Poliklinika
Načelnik: Dr sci. med. Vera Vučićević
Glavna sestra: Vms Nevena Radetić

Ambulanta za bol :
Pacijenti dolaze sa uputom izabranog lekara za specijalistički pregled u ambulanti za bol UKCS.

Služba za polikliničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković                                  
Glavni laborant: Vlt Sandra Mutavdžić-Radović

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof. dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof.dr Goran Milašinović     
Glavna sestra: Vms Jelena Borović

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof.dr Dragan Mašulović

Glavni tehničar: Vmt Dragiša Karabašević

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane.

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju - Poliklinika
Šef odseka: Prim. mr sci. med. Snežana Jovanović, Direktor Službe za mikrobiologiju KCS, šef Odseka Poliklinika
Glavni tehničar odseka: Vlt Vesna Marić

Odsek za fakturisanje, kontrolu i statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga

Finansijska služba
Koordinator: Ljiljana Djurić

Odeljenje za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove Poliklinike
Medicinska sestra – statističar: Katica Ranković

Odeljenje za FTO I ZOP Službe za pravne poslove
Šef Odseka: Vukašinović Petar, tel: 3662547
Šef Odseka: Gligorov Slobodan, tel. 3662547

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge slične poslove                             
Šef odseka: Dragan Đurđević: 3663000

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Danica Čolić

III  CENTRI  UKCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković 
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković

Centar za nuklearnu medicinu
Direktor: Prof. dr Vera Artiko, tel: 3615641; 3663353
Glavna sestra: Vms Tatjana Krkalović tel: 3663028

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal UKCS

Pejsmejker centar

PEJSMEJKER CENTAR
"Prof. dr Milan-Bane Đordjević"
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 BEOGRAD, Pasterova 2, SRBIJA
Tel: 011 366 61 11   

Direktor Pejsmejker centra
Prof. dr Goran Milašinović
Kontakt telefoni: 011/366-6117

Zamenik Direktora Pejsmejker centra
Kl. ass. dr Bratislav Kirćanski 
Kontakt telefon: 011/366-6124

Glavna sestra Pejsmejker centra
Vms, Vesna Vratonjić
Kontakt telefon: 011/366-6116

Načelnik Odeljenja zdravstvene administracije i nemedicinskih poslova
Dragica Novaković
Kontakt telefon: 011/366-6116

Obaveštenje za pacijente Pejsmejker centra

Zbog rekonstrukcije Poliklinike, sve kontrole pejsmejkera kao i procene za ugradnju pejsmejkera obavljaće se u ambulanti Pejsmejker centra u zgradi bivše II Hirurške klinike.

Kontakt telefoni  za ambulantne preglede u Pejsmejker centru su:
011/366-3691; 011/3629-023; 011/3629-024

Organizacione jedinice Pejsmejker centra

Polikliničko-dijagnostičko odelјenje PMC (u zgradi bivše II Hirurške klinike - prizemlјe)
Načelnik odelјenja – Prof. dr Goran Milašinović
Glavna sestra odelјenja - Vms Jelena Borović
Kontakt telefon: 011/3629-023 Fax: 011/3629-095

Kliničko odeljenje sa poluintenzivnom negom PMC (nova zgrada UKCS - VIII sprat)
Načelnik odeljenja – Dr Bratislav Kirćanski
Kontakt telefon: 3629-096
Glavna sestra odeljenja – Vms Neda Cicović
Kontakt telefon: 366-3694

Odeljenje – Operaciona sala sa angio salom PMC (nova zgrada UKCS)
Načelnik odeljenjaKl. ass. dr Nikola Radovanović
Glavna sestra odeljenja – Vms Radmila Filić
Kontakt telefon: 011/366-6125

Informacije o načinu zakazivanja pregleda

Kardiološki pregledi  i ekspertski elektrofiziološki pregledi sa procenom za ugradnju pejsmejkera obavljaju se u Poliklinici, I sprat od 08-15 h. Zakazivanje pregleda vrši se elektronskim putem od strane izabranog lekara iz doma zdravlja.

Prva kontrola pejsmejkera se ne zakazuje, za prvu kontrolu izdaje se uput bez termina od strane nadležnog izabranog lekara za ambulantno specijalistički pregled.

Svaka naredna kontrola pejsmejkera  se zakazuje elektronskim putem i obavljaju se svakog radnog dana u Poliklinici, I sprat,  od 8-15 h, sa uputom za specijalistički pregled od nadležnog DZ za beogradske osiguranike, a za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je overiti uput u regionalnom fondu.

Na pregled je neophodno poneti overenu zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, raniju medicinsku dokumentaciju.

Ukoliko je bolesniku u ambulanti postavljena indikacija za ugradnju trajnog pejsmejkera, bolesnik dobija pisanu informaciju za pacijente (u prilogu dostavljamo izgled pisane informacije)

Nakon bolničkog lečenja bolesniku se izdaje otpusna lista na čijom poledjini se, takodje, nalazi uputstvo za pacijente o načinu života sa pejsmejkerom (prilog – uputstvo za pacijente).

INFORMACIJA ZA PACIJENTE PEJSMEJKER CENTRA

Zakazivanje bolničkog lečenja za ugradnju trajnog pejsmejkera vrši se nakon postavljanja indikacije u ambulanti Pejsmejker centra.

Datum prijema u bolnicu zakazati na telefon 366-6116 (sestra Vesna Vratonjić.Na dan prijema doći u novu zgradu UKCS – Pejsmejker centar - X sprat,  u 7.00 h ujutru.
Poneti:

 • overenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
 • uput za bolničko lečenje (ukoliko je bolesnik iz unutrašnjosti uput mora miti overen od strane nadležnog Fonda)
 • kompletnu medicinsku dokumentaciju (lekarske izveštaje, otpusne liste, EKG zapise, 24-h EKG Holter)
 • pribor za ličnu higijenu (dvodelna pižama na raskopčavanje, papuče, peškir, plastična čaša, pasta i četkica za zube, češalj....).

NAPOMENA:

 • Ukoliko bolesnik uzima Andol, Aspirin, Ticlodix, Plavix, Brufen.... obavezno prestati sa uzimanjem leka 4-5 dana pre prijema u bolnicu!
 • Ako bolesnik uzima antikoagulantnu terapiju (Sintrom, Farin, Pelentan, Sincoum4) neophodno je da se bolesnik obavezno  javi telefonom radi dogovora oko privremenog prestanka uzimanja leka.

Republičko Ministarstvo zdravlja je propisalo zakonsku participaciju za sav ugradni materijal koja je 5% od vrednosti ugradnog materijala, tako da participacije za pejsmejkere se kreću od 4.000-20000 dinara, osim za kardioverter defibrilatore i multisajt pejsmejkera za koje je participacija 30.000,oo dinara. Visina particpacije za pejsmejker se odredjuje na osnovu tipa pejsmejkera – u zavisnosti od dijagnoze. Participacija se plaća na dan otpusta iz bolnice.

Bolesnik može biti oslobodjen od participacije samo na osnovu potvrde koja ga oslobadja od iste (izdaje DZ).

Na dan prijema NEMOJTE doručkovati, piti kafu, čaj i lekove.

PEJSMEJKER-UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Vaš pejsmejker je svojom modernom konstrukcijom zaštićen od uticaja koju bi mogli izazvati električni aparati. Većina električnih uređaja sa kojima dnevno dolazite u kontakt sasvim je sigurna i neće ometati rad Vašeg pejsmejkera.

Bez straha možete upotrebljavati uobičajene kućne aparate na struju, kao što su:

 • mikrotalasna pećnica
 • televizori, radioaparati, stereo uređaji te njihovi daljinski upravljači,
 • prenosivi kućni telefoni i mobilni telefoni,
 • kompijuteri, video i kompijuterske konzole za igru,
 • stoni električni aparati (mikser i sl.)
 • ručni električni aparati (fen, brijači aparati, uvijači za kosu),
 • veliki električni uređaji (mašina za veš, električne peći),
 • usisavači za prašinu,
 • električni pokrivači i jastuci,
 • električni noževi,
 • oprema za rad u bašti i
 • uređaji za otvaranje garažnih vrata.

Da biste opasnost od interferencije sveli na minimum, električne uređaje držite malo podalje od tela, odnosno najmanje 20 cm od svog pejsmejkera.

Pri korištenju GSM mobilnih telefona nisu potrebne nikakve posebne mere opreznosti budući da Vam je ugrađen najsavremeniji tip pejsmejkera. Telefon se jedino ne sme držati u džepu tačno iznad pejsmejkera. Električni stimulator srca sadrži filter koji omogućuje da se bez ikakve interakcije koriste svi modeli mobilnih telefona.

Električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama

Ukoliko zadovoljavaju savremene sigurnosne standarde, električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama neće interferirati s Vašim pejsmejkerom. Uređaji o kojima je ovde reč obuhvataju:

 • električne pisaće mašine i personalne računare,
 • fotokopir aparate, telefaks uređaje,
 • električni alat za obradu drveta,
 • električni alat za obradu metala.

Izbegavajte sledeće moguće izvore električne interferencije:

 • električna oprema za zavarivanje velike snage,
 • dielektrični grejači, kakvi se u industriji koriste za savijanje plastike,
 • električne čelične peći,
 • odašiljači velike jačine,
 • unutrašnjost transformatorskih stanica i energetskih postrojenja

Slobodno se krećite u blizini dalekovoda.

Dozvoljeno je vršiti preglede rentgen aparatom, ultrazvukom, skenerom (CT), ali nisu dozvoljeni pregledi magnetnom rezonancom.

Ne prolaziti kroz detektor za oružije i metal koji se nalaze na aerodromima, u policijskim stanicama, sudovima kao i drugim objektima koji su obezbeđeni ovakvim uređajima. Potrebno je pokazati internacionalnu identifikacionu karticu pejsmejkera (koja se dobija na prvoj redovnoj kontroli) nakon čega će Vas služba obezebeđenja pregledati ručno.

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

OSNOVNI PODACI, STRUKTURA I KONTAKTI
Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju
Pasterova 2
11000 Beograd.
Tel/fax: 011 3615605
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Rukovodilac Centra
Doc. dr Sanja Tomanović - Vujadinović – 011/3615-605, 366-23-46

Zamenik Rukovodioca Centra
Kl. asistent dr sci. med. Nevena Krstić 011/366-23-46

Zamenik Rukovodioca Centra
Prof. dr Nataša Mujović

Zamenik Rukovodioca Centra
Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović 011/366-35-05

Glavni terapeut Centra
VFT Snežana Blagojević 011/366-23-45

SLUŽBA AMBULANTNO – POLIKLINIČKE REHABILITACIJE
Načelnik Službe – Doc. dr Nela Ilić
Glavni terapeut Službe – VFT
Svetlana Zečević

ODELJENJE ZA TERAPIJU
Načelnik odeljenja – Doc. dr Una Nedeljković
Odgovorni terapeut– VFT Jelena Ognjanović – 011/366-23-48

ODSEK ZA AMBULANTNO – POLIKLINIČKU DIJAGNOSTIKU
Šef odseka – Prim. dr Silvana Stojčić Đulić

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI 
Načelnik odeljenja – Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Glavni terapeut Odeljenja – VFT
Radmila Ristić

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U PULMOLOGIJI
Načelnik odeljenja -  Prof. dr Nataša Mujović
Glavni terapeut Odeljenja - VFT Jasna Marković

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA
Načelnik odeljenja -  Kl. asistent dr sci. med. Nevena Krstić
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Branka Drača

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U NEUROHIRURGIJI
Načelnik odeljenja -  Doc. dr Anđela Milovanović
Glavni terapeut Odeljenja – VFT
Dušica Đorđević

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE URGENTNIH STANJA
Načelnik odeljenja – Doc. dr Sanja Tomanović Vujadinović
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Vladimir Ristić

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U NEUROLOGIJI, PSIHIJATRIJI I INFEKTOLOGIJI
Načelnik odeljenja – dr Aleksandra Jovanović Horvat
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Tanja Zečević

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U DIGISTIVNOJ HIRURGIJI I UROLOGIJI I GINEKOLOGIJI
Načelnik odeljenja – dr Slavica Varagić Marković
Glavni terapeut Odeljenja – VFT Dušan Popović

ODELjENjE DNEVNE BOLNICE ZA RESPIRATORNU REHABILITACIJU
Načelnik Odeljenja - Prof. dr Nataša Mujović
Glavni terapeut Odeljenja - VFT Marković Jasna

ODELJENJE RANE REHABILITACIJE U GRUDNOJ I ENDOKRINOJ HIRURGIJI, ORL I MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI
Načelnik odeljenja -  Prim. dr Slavica Rajević
Glavni terapeut Odeljenja - VFT Ana Đuričić


ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ADMINISTRACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE
Načelnik  Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Dijana Ilić, master mendžer u sistemu zdravstvene zaštite - 011/366-23-46; 011/3615-605

Informacija o načinu zakazivanja pregleda  specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Prvi pregled pacijenata u ambulantno polikliničkom delu se od 01. septembra 2016.godine zakazuje isključivo elektronskim putem preko informacionog sistema „IZIS“. Potrebno je da se pacijenti obrate ordinirajućem lekaru opšte medicine u nadležnom Domu zdravlja.
Napominjemo da je prilikom dolaska na zakazani prvi pregled potrebno poneti zdravstvenu knjižicu, uput iz Doma zdravlja i/ili nadležnog Fonda kao i dokumentaciju o ranijim pregledima i lečenju.

ZAKAZIVANJE ELEKTROMIONEUROGRAFIJE
EMNG pregled se zakazuje isključivo elektronskim putem preko informacionog sistema „IZIS“.

Za zakazivanje je neophodno imati:

 • Izveštaj lekara specijaliste koji je indikovao EMNG pregled
 • Uput za EMNG pregled (EMNG kabinet, Centra za fizikalnu medicinu u rehabilitaciju UKCS)

Pacijenti sa novonastalom paralizom nerva javljaju se odmah lekaru u Kabinetu radi dogovora.

Ležeći pacijenti sa odeljenja Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (hitan EMNG sa odeljenja) imaju prednostu odnosu na već zakazane ambulantne pacijente.

Centar za radiologiju

Centar za radiologiju
Pasterova 2, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011/361 5554, 366 3226
Fax: 366 3226
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Centar za radiologiju je organizaciona jedinica KCS i nastavna baza Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu koja se bavi zdravstvenom, obrazovnom i naučno-istraživačkom delatnošću. Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je prostorno smešten u 18 objekata u KCS i sastoji od Odeljenja u okviru kojih se nalaze Odseci i Kabineti.

U Centru za radiologiju se obavljaju visokospecijalizovane dijagnostičke i interventno-radiološke usluge, za stacionarne i ambulantne pacijente. Pružanje radioloških usluga u Centaru za radiologiju i magnetnu rezonancu obavlja se organizovano u toku 24 časa, tokom cele godine.


ZAKAZIVANJE PREGLEDA:

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE DIJAGNOSTIČKIH USLUGA i to:

 • MSCT dijagnostika
 • Ultrazvučna dijagnostike
 • Klasična radiološka dijagnostika
 • Interventne radiološke procedure

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda. Navedene dijagnostičke procedure za ambulantne pacijente, obavezno se zakazuju kroz informacioni sistem (IZIS).

Referentni Centri za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u
Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju

Ukazom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 29.04.2021. godine, doneta je odluka o formiranju Referentnih Centara za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu.

Pregled srca na magnetnoj rezonanci počeo je da se izvodi 08.11.2006.godine u Kliničkom centru Srbije. To je bio prvi pregled te vrste ne samo u Srbiji, već i u regionu. Zahvaljujući sve većoj primeni ove metode u kliničkoj praksi, zapaža se trend značajnog povećanja broja pacijenata, tako da je broj pregleda na mesečnom nivou 45-50, što je na godišnjem nivou do 600 pregleda, sa tendencijom daljeg povećanja. Takodje, kod nas je uradjen prvi put u Srbiji stres test sa adenozinom na magnentoj rezonanci kod pacijenta sa hroničnom ishemijskom bolešću. Prof. Ružica Maksimović je uvela ove metode, publikovala radove u referentnim internacionalnim časopisima i održala niz predavanja na nacionalnim i internationalnim kongresima. Naši lekari i tehničari su obučeni za sve elemente pregleda u Univerzitetskom Kliničkom centru ali i u referentim centrima u Evropi. S druge strane, zahvaljujući vrhunskom radu, edukovanom kadru, tehničkim mogućnostima i velikom broju pacijenata, u Centru se vrši edukacija lekara iz drugih centara. U Centru za radiologiju se nalazi vrhunska oprema za pregledanje pacijenata za magnetnu rezonancu srca, aparati od 1,5 i 3,T, kao i softverski paketi za naknadnu obradu dobijenih podataka/postprocessing.

Pod rukovodstvom Prof. dr Dragana Mašulovića, od 1992. godine izvode se minimalno invazivne i intereventno radiološke procedure na heptobilijarnom traku. Broj različitih novih procedura, na ovom sistemu, na dnevnom nivou je između 8 i 10. Ta brojka na mesečnom nivou kreće se između 160 i 230, a godišnje se izvede oko 2500 novih procedura. Broj kontrolnih pregleda i korekcija ranije izvedenih procedura je približan. Veći broj interventnih procedura na ovom sistemu izveden je prvi put u Srbiji a neke čak i u regionu. Tu se prevashodno misli na primenu različitih tipova metalnih stentova u lečenju opstrukcija u bilijarnom sistemu različite etiologije, embolizacije u arterijskom i venskom sistemu i različite tipove termalnih ablacija. Radiolozi ovog Odseka imaju značajna isksustva u primeni čak i najnovijih tehnika termalne ablacije, kako u oblasti hepatobilijarnog trakta tako i u drugim organskim sistemima gde se ove metode mogu primeniti. Veći broj radiologa iz zemalja u okruženju edukovao se u našem centru. Univerzitetski Klinički centar Srbije raspolaže svim neophodnim uslovima u pogledu aparature, materijala i kadra za uspešno izvodjenje ovih procedura a edukacija kadra obavljena je u najvećim svetskim centrima za ovu oblast. Prof. Mašulović je bio predavač po pozivu na mnogim domaćim i inostranim skupovima, dobitnik je priznanja iz radiologije i organizator više skupova iz ove oblasti na nacionalnom i internacionalom nivou. Objavio je više radova u relevantnim nacionalnim i internacionim časopisima.

Ovom odlukom Ministarstva zdravlja, prepoznata je uloga, mesto i značaj Univerzitetskog Kliničkog centra u edukaciji kadra i unapredjenju zdravstvene zaštite pacijenata. Uvodjenje novih procedura i unapredjenje i poboljšanje rada, predstavljaju naše trajne ciljeve. Zahvaljujući obučenosti kadra i kontinuiranoj edukaciji, raspoloživim tehničkim mogućnostima, broju pregleda na mesečnom i godišnjem nivou, sa ponosom možemo da kažemo da je Centar za radiologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije lider ne samo u Srbiji već i u regionu u oblasti magnentne rezonance srca i intervente radiologije hepatobilijarnog trakta, a na dobrobit naših pacijenata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Rukovodilac Centra za radiologiju
Prof. dr Dragan Mašulović

Zamenik Rukovodioca Centra za radiologiju
Prof. dr Ruža Stević

Pomoćnici Rukovodioca Centra za radiologiju
Kl. ass dr Vladimir Cvetić
Dr Aleksandar Radević,

Sekretar Centra za radiologiju
Biljana Ivković, dipl.ek

Glavni radiološki tehničar Centra za radiologiju
Milan Nikolić

1. ODELJENJE MAGNETNE REZONANCE
Načelnik: Prof.dr Ružica Maksimović
Glavni rdg. Tehničar: Branislav Homšek

2. ODELJENJE URGENTNE RADIOLOGIJE
Načelnik: Dr Dragan Vasin
Glavni radiološki tehničar: Nemanja Đorđević

3. ODELJENJE POLIKLINIČKE RADIOLOGIJE
Načelnik: Prof. dr Dragan Mašulović
Glavni radiološki tehničar: Dragiša Karabašević

4. ODELJENJE KLINIČKE RADIOLOGIJE
Načelnik: Prof. dr Ruža Stević
Glavni radiološki tehničar: Sanja Knežević

5. ODELJENJE DIGESTIVNE RADIOLOGIJE
Načelnik: Prof. dr Aleksandra Đurić Stefanović
Glavni radiološki tehničar: Mirjana Stojković

6. ODELJENJE KARDIOVASKULARNE RADIOLOGIJE
Načelnik: Kl. ass dr vladimir Cvetić
Glavni rad. tehničar: Mirjana Čović

7. ODELJENJE NEURORADIOLOGIJE

Glavni rad.tehničar: Suzana Ćirić

8. ODELJENJE UROGENITALNE RADIOLOGIJE
Načelnik: Dr Aleksandar Radević
Glavni radiološki tehničar: Milena Stanković

9. ODELJENJE ZA NEMEDICINSKE POSLOVE I ZDRAVSTVENU ADMINISTRACIJU
Načelnik: Biljana Ivković, dipl.ek

Potkategorije