7.05.2020.

JN T189/2020 Javna nabavka Tehnička kontrola liftova i pokretnih stepenica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T192/2020 Javna nabavka Usluge održavanja – EKG aparati i holteri ekg i kp, proizvođača Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.06.2020.