29.07.2019.

JN TM89/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laboratorijska oprema, proizvođača Labotec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 26.09.2019.

JN T327/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača BK Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.09.2019.


JN A331/2019 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.09.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 11.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 11.10.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019.

JN T332/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Covidien (Puritan Benett, Airox)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.10.2019.

JN T334/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - centrifuge i CO2 inkubatori, proizvođača Thermo Scientific

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.09.2019.

19.07.2019.

JN T315/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija OP sala, intezivnih nega, MR, skenera i rentgena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.09.2019.

JN T316/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.09.2019.

JN T323/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju Centra za radionuklidnu terapiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 23.08.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.08.2019.


JN T324/2019 Javna nabavka Završni građevinski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.08.2019.

28.06.2019.

JN TM80/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - terapeutske opreme, proizvođača Proxima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.07.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019.

JN TM81/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - pipete, pipetori, pH-metri i spektrofotometri, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 15.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 26.07.2019.

JN TM83/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparati za hemodijalizu, proizvođača Fresenius
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.07.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 15.07.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 15.07.2019.

JN T305/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - mikroskopi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.08.2019.

JN K306/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 85-3

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.08.2019.

JN T308/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparat za elastografiju, proizvođača Echosens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 2.08.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.08.2019.

JN T311/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja laserskih kamera i rendgen aparata, proizvođača Carestream
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 24.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.08.2019.

20.06.2019.

JN KM82/2019 Javna nabavka male vrednosti KLIMA UREĐAJI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.07.2019.


JN K285/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 85-1 RESPIRATORI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.07.2019.

JN T289/2019 Javna nabavka Energenti - gorivo za vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.08.2019. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 27.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.09.2019.

JN T291/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača Mindray

Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2019.

JN T292/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 1.07.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 26.07.2019.

JN T294/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.08.2019.

JN T295/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju OP sale i intenzivne nege sa pratećim prostorijama na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Ulici vojvode Milenka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.08.2019.

JN T297/2019 Javna nabavka Nabavka rezervnog dela, ultrazvučne sonde za popravku ultrazvučnog aparata Acuson S1000 proizvođača Siemens, za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.07.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.08.2019.

JN T298/2019 Javna nabavka Nabavka rezervnog dela, konveksne ultrazvučne sonde, za popravku ultrazvučnog aparata TUS A-300 APLIO 300 proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.08.2019.

JN A299/2019 Javna nabavka Medicinska plastika

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 26.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “LAYON“ d.o.o. - 6.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “ECOtrade BG“ - 7.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “SIRIUSPHARM“ d.o.o. - 7.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “OMNI MEDICAL“ d.o.o. - 8.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “SINOFARM” d.o.o. - 9.08.2019.