6.05.2020.

JN TM39/2020 Javna nabavka male vrednosti Matreijal za održavanje telefonskih centrala, aparata i instalacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.06.2020.

JN T185/2020 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa e- fakture

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.07.2020.

JN A186/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Klinike za kardiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 18.06.2020. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 30.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DIJAMED d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 1.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 2.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KARDIOMED d.o.o. - 2.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 2.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 3.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak OLYMPUS Czech Group s.r.o. - 3.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. - 6.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 9.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. 2 - 16.07.2020. 
Rešenje o ispravci greške - 31.07.2020.

JN A193/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.05.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 3.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu APTUS d.o.o. - 18.06.2020.

29.04.2020.

JN A184/2020 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.05.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.05.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 2.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 3.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM – 3 d.o.o. - 3.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Uni-chem d.o.o. - 3.06.2020.

JN A187/2020 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.05.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 1.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INPHARM d.o.o. - 1.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARMA d.o.o. - 1.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PFIZER SRB d.o.o. - 1.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA d.o.o. - 15.06.2020.

21.04.2020.

JN T177/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - magnetne rezonance, proizvođača Philips
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.04.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.06.2020.

JN A179/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za vakuum sistem za tretiranje rana negativnim pritiskom
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 7.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.05.2020.

14.04.2020.

JN A175/2020 Javna nabavka Zavojni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.05.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.05.2020.


JN A176/2020 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 15.05.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.05.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 27.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 27.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 2.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 18.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 2 - 18.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 2 - 24.11.2020.


JN T178/2020 Javna nabavka Dozimetrijska merenja i kontrola radne sredine, lična dozimetrijska kontrola u zoni jonizujućeg zračenja i dr.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.04.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Institut za nuklearne nauke „Vinča“ 1 - 15.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Institut za nuklearne nauke „Vinča“ 2 - 15.05.2020.