5.06.2020.

JN TM57/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - neonatalni inkubatori i UV lampe, proizvođača MTS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.06.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.06.2020.

JN K212/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Prekrivači za grejanje pacijenata za aparat Mistral air

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2020.

JN K213/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ezofagealne sonde za aparat CardioQ-ODM
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2020.


JN K214/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi za aparate za grejanje krvi i krvne plazme
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2020.


JN A215/2020 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 6.07.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 14.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HEMTEK LAB d.o.o. - 16.07.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NOVOS d.o.o. - 22.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 28.07.2020.

JN K219/2020 Javna nabavka Usluge održavanja Softvera za zdravstveni informacioni sistem Kliničkog centra Srbije - Softver Heliant Health
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.06.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.

JN K220/2020 Javna nabavka Usluge održavanja poslovnog informacionog sistema NextBiz
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.07.2020.

29.05.2020.

JN TM58/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 16.06.2020.


JN K103/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za radiotalasni nož proizvođača „ELLMAN“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2020.

28.05.2020.

JN KM47/2020 Javna nabavka male vrednosti Pečati i natpisne table
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.06.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.06.2020.


JN KM56/2020 Javna nabavka male vrednosti Filteri za sukciju-aspiraciju za mobilni aspirator „Victoria“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2020.

JN T198/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - medicinska oprema proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Labena d.o.o. - 28.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu - 28.07.2020.

JN A201/2020 Javna nabavka RADIOFARMAK: FDG od 125mCi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.07.2020.

JN A202/2020 Javna nabavka Zavojni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 22.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ECOTRADE BG d.o.o. - 29.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 30.06.2020.

JN K206/2020 Javna nabavka Ambalaža za zbrinjavanje medicinskog otpada

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 23.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

6.05.2020.

JN TM39/2020 Javna nabavka male vrednosti Matreijal za održavanje telefonskih centrala, aparata i instalacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.06.2020.

JN T185/2020 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa e- fakture

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.07.2020.

JN A186/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Klinike za kardiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 18.06.2020. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 30.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DIJAMED d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 1.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 2.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KARDIOMED d.o.o. - 2.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 2.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 3.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak OLYMPUS Czech Group s.r.o. - 3.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. - 6.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 9.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. 2 - 16.07.2020. 
Rešenje o ispravci greške - 31.07.2020.

JN A193/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.05.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 3.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu APTUS d.o.o. - 18.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 2.09.2021. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. 2 - 26.11.2021.  

29.04.2020.

JN A184/2020 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.05.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.05.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 2.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 3.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM – 3 d.o.o. - 3.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Uni-chem d.o.o. - 3.06.2020.

JN A187/2020 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.05.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 1.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INPHARM d.o.o. - 1.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARMA d.o.o. - 1.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PFIZER SRB d.o.o. - 1.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA d.o.o. - 15.06.2020.