15.10.2020.

Obaveštenja o zaključenom ugovoru RFZO - III kvartal 2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_15
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_25
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_27
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_28
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_30
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_31
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_38
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_41
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_41_partije 42 i 43
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_48
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_61
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_71
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_84
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_89
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_90
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_91
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_93
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_96
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_97
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_98
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_100
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_23
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_27
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_30
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_31
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_32
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_33
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_52

30.07.2020.

JN KM104/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za krio banku
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 31.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 31.07.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 19.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu „HYGIENE SYSTEMS“ d.o.o. - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.10.2020.


JN K256/2020 Javna nabavka Hirurški simulator za hirurgiju katarakte
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.09.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.09.2020.


JN K268/2020 Javna nabavka Nastavci za noge i sunđeri za nastavke za operacioni sto
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.09.2020.


JN K269/2020 Javna nabavka EKG aparati i kolica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOLINE" д.o.o. - 9.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDIPRO MPM" д.o.o. - 9.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TRIVAX VV" d.o.o. - 14.10.2020.


JN A316/2020 Javna nabavka Reagensi za HPLC aparat Dionex ULTIMATE 3000 Thermo Scientififics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.08.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.08.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.08.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ANALYSIS d.o.o. - 28.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HEMTEK LAB d.o.o. - 28.09.2020.

22.07.2020.

JN T313/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci stacionarnih sistema za besprekidno napajanje i složeni poslovi u elektrotehnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.09.2020.


JN T314/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci mobilnih sistema za besprekidno napajanje UPS do 5000VA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.08.2020.
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 5.08.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.09.2020.

15.07.2020.

JN K311/2020 Javna nabavka Hirurški instrumenti i kontejneri za sterilizaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.09.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 4.09.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 16.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDALEX DOO Beograd“ - 18.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Mercurus Medical Instruments DOO Beograd“ - 22.09.2020.

Obaveštenja o zaključenom ugovoru RFZO - II kvartal 2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_18_62
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_18_64
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_102
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_15
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_25
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_27
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_28
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_30
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_31
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_38
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_41
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_41_partije 42 i 43
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_47
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_48
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_5_partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_60
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_71
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_81
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_84
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_91
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_93
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_97
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_19_98
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_2-1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_23
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_27
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_20_3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru_RFZO_90_90

10.07.2020.

JN T273/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - laserske kamere, CR i RTG, proizvođača Carestream
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 1.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.09.2020.


JN T290/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Karl Storz
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 31.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 31.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 31.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.09.2020.


JN T293/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - laminarne komore različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.08.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.08.2020.


JN K310/2020 Javna nabavka Filteri za spirometriju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.07.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 31.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 31.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.09.2020. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 8.10.2020. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 22.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDICINA MILOŠEVIĆ DOO Beograd“ - 18.02.2021.

8.07.2020.

JN A275/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji za potrebe Klinike za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 24.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BL VISION EXPERTS d.o.o. - 24.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OPTICUS d.o.o. - 25.08.2020.

JN A281/2020 Javna nabavka Hemostatski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 31.07.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 31.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 4.08.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 12.08.2020.

JN A283/2020 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 10.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 24.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 25.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 27.08.2020.

JN T291/2020 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za dijatermije, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.08.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.08.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.09.2020.

JN T296/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - mikroskopi, kriotomi, mikrotomi i tkivni procesori, proizvođača Leica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.08.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.09.2020.

JN A304/2020 Javna nabavka Ugradni i specifični potrošni materijal u neurohirurgiji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 31.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 14.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 14.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VEGA MEDICAL d.o.o. - 14.08.2020.

JN T306/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparat za kompjuterizovano vidno polje i sistem za optičku koherentnu tomografiju proizvođača, Optopol Techn. S.A

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 31.08.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 11.09.2020.

JN A309/2020 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 31.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu AMICUS SRB d.o.o. - 14.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu DENTA BP PHARM d.o.o. - 14.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu OMNI MEDIKAL d.o.o. - 14.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 28.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 28.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 30.10.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 20.11.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 20.11.2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 20.11.2020. .

7.07.2020.

JN TM71/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja i popravki automatskih komandnih tabli za kiseonik i azot suboksid proizvođača "HEYER"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.07.2020.


JN A237/2020 Javna nabavka Sredstva za dezinfekciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 28.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KODEKS SISTEM d.o.o. - 2.09.2020.

JN A279/2020 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 26.08.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 26.08.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 7.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 11.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 11.09.2020.


JN A282/2020 Javna nabavka Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOLASER d.o.o. - 19.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 28.08.2020.

JN T286/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - medicinske opreme, proizvođača Drager Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 29.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2020.

JN T294/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - elektrokautera, proizvođača Johnson & Johnson
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.09.2020.

JN T295/2020 Javna nabavka Usluge održavanja medicinske opreme proizvođača Carl Zeiss
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.08.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.09.2020.

JN T297/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV hirurški aspiratori, proizvođača Integra Lifesciences

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 21.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.08.2020.

JN A302/2020 Javna nabavka Ro filmovi FUJI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.08.2020.

JN A303/2020 Javna nabavka Ro filmovi CARESTREAM
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.08.2020.

JN T307/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - RTG aparati, proizvođača Philips

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 1.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.09.2020.

6.07.2020.

JN KM68/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za postupke BMPO
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 23.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.11.2020.  

JN TM74/2020 Javna nabavka male vrednosti Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 - 21.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 - 21.08.2020.

JN TM83/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja -EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Innomed i Meditech
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.07.2020.

JN KM101/2020 Javna nabavka male vrednosti ELEKTRODE (ekg, „AMBU Neuroline“, gumeno grafitne)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.08.2020.

JN T208/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.08.2020.

JN A259/2020 Javna nabavka Laboratorijska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN FOKUS d.o.o. - 26.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ALFAMED d.o.o. - 27.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 27.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ENGEL d.o.o. - 28.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 28.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GROSIS d.o.o. - 2.09.2020.

JN K262/2020 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 6.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.07.2020.

JN T277/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - CR i laserske kamere, proizvođača Fuji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 31.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.09.2020.

JN A284/2020 Javna nabavka Stent za jednjak
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 27.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 27.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 27.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. - 28.08.2020.

JN A285/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 5.08.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 5.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 18.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 19.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 19.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELITECH SR d.o.o. - 20.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Institut za virusologiju, vakcine i serume „TORLAK“ - 20.08.2020.

JN T292/2020 Javna nabavka Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2020.

JN A301/2020 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 30.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 30.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 30.07.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 28.07.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 10.08.2020.

3.07.2020.

JN KM96/2020 Javna nabavka Dodatna oprema za terapiju kiseonikom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.07.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.07.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.07.2020.

JN T260/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki procesne merne instrumentacije proizvođača Jokogava u centralnoj kotlarnici KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 10.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 10.08.2020.

JN K263/2020 Javna nabavka Motorni sistem
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.09.2020.

JN K264/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za artroskopski stub proizvođača Artex

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.09.2020.

JN T272/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparat, proizvođača Hitachi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.09.2020.

JN T287/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - respiratori, OP stolovi i OP lampe, proizvođača Maquet, elektrokauteri, proizvođača Erbe,testere za sečenje gipsa i laparoskopski stubovi, proizvođača Tekno, endoskopi, proizvođača Fujinon , terapeutska oprema, proizvođača EMS,aparat za EKK, proizvođača Maquet i aspiratori proizvođača Cheiron

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.09.2020.

JN T288/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za endoskopske aparate Fujinon, OP lampe, OP stolove i respiratore Maquet, laparoskopske stubove Tekno i aspiratore Cheiron
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.07.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 10.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.08.2020.

JN T289/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - RTG aparati, proizvođača Shimadzu i Ziehm
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 23.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.07.2020.