5.06.2020.

JN TM57/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - neonatalni inkubatori i UV lampe, proizvođača MTS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K212/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Prekrivači za grejanje pacijenata za aparat Mistral air

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN K213/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ezofagealne sonde za aparat CardioQ-ODM
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN K214/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi za aparate za grejanje krvi i krvne plazme
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A215/2020 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

1.06.2020.

JN KM52/2020 Javna nabavka male vrednosti Kaiševi za humano vezivanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.06.2020.


JN T199/2020 Javna nabavka Usluge servisiranja i otklanjanja kvarova sistema klimatizacije i ventilacije u garantnom roku u Centru za neuroonkologiju stereotaksične neuroradiohirurgije H nož
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K203/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

28.05.2020.

JN KM47/2020 Javna nabavka male vrednosti Pečati i natpisne table
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.06.2020.


JN KM56/2020 Javna nabavka male vrednosti Filteri za sukciju-aspiraciju za mobilni aspirator „Victoria“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T198/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - medicinska oprema proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A201/2020 Javna nabavka RADIOFARMAK: FDG od 125mCi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A202/2020 Javna nabavka Zavojni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K206/2020 Javna nabavka Ambalaža za zbrinjavanje medicinskog otpada

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

8.05.2020.

JN KM21/2020 Javna nabavka male vrednosti Hemijska sredstva za tretman vode u sistemu grejanja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.05.2020. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 29.05.2020.

JN A195/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje aktivnog vremena koagulacije za aparate MEDTRONIC ACT II i ACT PLUS

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.06.2020.

7.05.2020.

JN T189/2020 Javna nabavka Tehnička kontrola liftova i pokretnih stepenica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T192/2020 Javna nabavka Usluge održavanja – EKG aparati i holteri ekg i kp, proizvođača Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.06.2020.

6.05.2020.

JN TM39/2020 Javna nabavka male vrednosti Matreijal za održavanje telefonskih centrala, aparata i instalacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.06.2020.

JN T185/2020 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa e- fakture

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.05.2020.

JN A186/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Klinike za kardiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.05.2020.

JN A193/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.05.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 3.06.2020.

30.04.2020.

JN K182/2020 Javna nabavka Usluga mobilne telefonije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.05.2020.

JN K183/2020 Javna nabavka Usluga fiksne telefonije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A190/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Kartice za određivanje aktivnog vremena koagulacije za aparat Cascade Abrazo
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 15.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.05.2020.