8.11.2019.

JN K406/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 98-3 (Digitalni angiografski aparat premijum klase)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T458/2019 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T461/2019 Javna nabavka Građevinski radovi na sanaciji objekta Klinike za infektivne i tropske bolesti „ Prof. dr Kosta Todorović“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids

JN A468/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 6 i 7

JN A469/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A471/2019 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

7.11.2019.

JN TM122/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluga operatera za zbrinjavanje laboratorijskog otpada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM123/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - terapeutske opreme, proizvođača Proxima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM124/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja pulsni oksimetar, proizvođača Masimo Corporation
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM125/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparati za fako i vitrektomiju, proizvođača Alcon
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T433/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 7.11.2019.

JN K459/2019 Javna nabavka Ostalo (kolica razna, oprema za distributivne kuhinje po Klinikama)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

5.11.2019.

JN TM117/2019 Javna nabavka male vrednosti RASKLOPIVA NOSILA SA TOČKOVIMA ZA SANITETSKA VOZILA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A444/2019 Javna nabavka Hirurški šavni materijal – mrežice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN T446/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki za 59 toplotnih podstanica KCS, proizvođača „DANFOSS”
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN T453/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - automatski injektori, proizvođača Bayer
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T454/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - mamograf, proizvođača IMS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

31.10.2019.

JN TM118/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge fizičko hemijskog i bakteriološkog ispitivanja vode (hemodijaliza, demi postrojenja)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM119/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja opreme za bezbednost i zdravlje na radu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM121/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Comen
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T442/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - pulsni oksimetari, BIS monitori i monitori za CSO i aparata za mehaničku prevenciju venskog tromba, proizvođača Covidien
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T449/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za terapiju kiseonikom, aspiratori, trajne i torakalne drenaže, inhalatori, proizvođača Dreger
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

25.10.2019.

JN K434/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 90-1(Neuromonitoring)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T438/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Breas

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A443/2019 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T445/2019 Javna nabavka Prenos bolničke arhive, medicinske opreme i inventara

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K451/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

11.10.2019.

JN TM111/2019 Javna nabavka male vrednosti Obeležavanje (obnavljanje obrisane i istrošene, horizontalne signalizacije) požarnih puteva u krugu KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.11.2019.

JN KM114/2019 Javna nabavka male vrednosti Identifikacione tračice za bebe i odrasle
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019.

JN T423/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - terapeutska oprema, proizvođača EMS

Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 5.11.2019.


JN T425/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za monitore, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T426/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - monitori, proizvođača Drager Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.11.2019.

JN A431/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.10.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.10.2019.
Izmena priloga 3 i 7 - 22.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.10.2019.