6.07.2020.

JN KM68/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za postupke BMPO
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 23.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.11.2020.  

JN TM74/2020 Javna nabavka male vrednosti Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 - 21.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 - 21.08.2020.

JN TM83/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja -EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Innomed i Meditech
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.07.2020.

JN KM101/2020 Javna nabavka male vrednosti ELEKTRODE (ekg, „AMBU Neuroline“, gumeno grafitne)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.08.2020.

JN T208/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.08.2020.

JN A259/2020 Javna nabavka Laboratorijska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN FOKUS d.o.o. - 26.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ALFAMED d.o.o. - 27.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 27.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ENGEL d.o.o. - 28.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 28.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GROSIS d.o.o. - 2.09.2020.

JN K262/2020 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 6.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.07.2020.

JN T277/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - CR i laserske kamere, proizvođača Fuji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 31.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.09.2020.

JN A284/2020 Javna nabavka Stent za jednjak
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 27.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 27.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 27.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. - 28.08.2020.

JN A285/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 5.08.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 5.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 18.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 19.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 19.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELITECH SR d.o.o. - 20.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Institut za virusologiju, vakcine i serume „TORLAK“ - 20.08.2020.

JN T292/2020 Javna nabavka Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2020.

JN A301/2020 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 30.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 30.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 30.07.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 28.07.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 10.08.2020.