12.03.2020.

JN TM35/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - CTG aparati, proizvođača Bistos
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.04.2020.

JN T112/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki uređaja i postrojenja za prečišćavanje vode, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.04.2020.

JN T115/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki opreme i instalacije centralne toplane
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.04.2020.

JN A122/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji za potrebe Klinike za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 16.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.04.2020. 
Rešenje o ispravci greške - 24.04.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 30.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 6.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BL VISION EXPERTS d.o.o. - 6.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru IRIS OČNA PROTETIKA d.o.o. - 6.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 6.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OFTAL C d.o.o. - 6.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OPTICUS d.o.o. - 8.05.2020.

JN T123/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - skener Somatom Definition, proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.05.2020.

11.03.2020.

JN TM32/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja sistema za evidenciju radnog vremena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.03.2020.


JN A110/2020 Javna nabavka Hemostatski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 3.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DEXON d.o.o. - 15.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru EUMED d.o.o. - 15.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 16.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEFASER MEDICAL d.o.o. - 16.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 16.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 16.04.2020.


JN T113/2020 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja telekomunikacione tehnologije - bolnička signalizacija, sistemi za poziv pacijenata, sestrinski poziv interfonski sistemi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.04.2020.


JN T114/2020 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja sistema video nadzora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.05.2020.


JN A121/2020 Javna nabavka Laboratorijska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ALFAMED d.o.o. - 22.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DUNAV - PLAST - 22.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ENGEL d.o.o. - 22.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN FOKUS d.o.o. - 22.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 22.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 22.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ALFA GENETICS d.o.o. - 23.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 23.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 23.04.2020. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci VICOR d.o.o. – 18.05.2020.

2.03.2020.

JN TM28/2020 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje viljuškara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.03.2020.

JN A81/2020 Javna nabavka Programabilna implatibilna pumpa za dostavu lekova sa setom delova i katetera za dostavu leka u intratekalni prostor za terapiju bola i spasticiteta

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 1.04.2020.


JN K99/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore "Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere Covidien
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.04.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „LABRA“ d.o.o. - 24.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MAR MEDICA“ d.o.o. - 24.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „PREMIUM SURGICAL COMPANY“ d.o.o. - 24.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „PROXIMA“ d.o.o. - 24.04.2020.


JN K100/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za ultrazvučni, visoko selektivni, aspiracioni aparat CUSA EXCEL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.04.2020.

27.02.2020.

JN KM16/2020 Javna nabavka male vrednosti Set germanijumskih fantoma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.04.2020.

JN AM24/2020 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijski materijal za izoelektrično fokusiranje likvora iz seruma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.04.2020.

JN AM29/2020 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.05.2020.

JN T93/2020 Javna nabavka Usluge održavanja ventilacione opreme, razvoda fluida i mašinska obrada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.04.2020.

JN A98/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za izmenu plazme marke GAMBRO plazma filtri sa linijama TPE 2000

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.03.2020.

JN A101/2020 Javna nabavka Reagensi za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 23.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MAKLER" d.o.o. - 10.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INN "VINČA" Spoljnotrgovinski promet - 10.04.2020.

JN A105/2020 Javna nabavka Specifični potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena priloga 6 - 5.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 3.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAR MEDICA d.o.o. - 3.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 3.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 6.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 2 - 6.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 6.03.2020.

26.02.2020.

JN TM25/2020 Javna nabavka male vrednosti Molersko farbarski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.03.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 31.03.2020.


JN TM26/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za stolarske radove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.03.2020.

JN T92/2020 Javna nabavka Usluge održavanja pumpi i elektromotora u TT instalacijama
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 3.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.04.2020.

JN A106/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena priloga 6 - 2.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 3.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 3.04.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 14.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 16.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTERFORTAS MEDICAL d.o.o. - 16.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 16.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 16.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 21.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 21.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 21.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. - 22.04.2020. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 24.06.2020.

25.02.2020.

JN T79/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.03.2020.

JN A109/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.

24.02.2020.

JN TM27/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.03.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2020.


JN A87/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman IK aneurizmi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INETRFORTAS MEDICAL d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LABRA d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 13.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 15.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 15.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 15.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MACS MEDICAL SEE d.o.o. - 16.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 24.04.2020.

JN T91/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparat za kompjuterizovano vidno polje i sistem za optičku koherentnu tomografiju proizvođača, Optopol Techn. S.A

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020.


JN A95/2020 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 7.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.04.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALABOR d.o.o. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NOVOS d.o.o. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Samostalna zanatska radnja „TODOROVIĆ“ - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SB TRADE d.o.o. - 28.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ESENSA d.o.o. - 29.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CONING PPI d.o.o. - 30.04.2020.


JN T97/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.03.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.03.2020.

18.02.2020.

JN AM23/2020 Javna nabavka male vrednosti Materijal za kontinuirane postupke zamene bubrežne funkcije i plazma separacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2020.

JN A77/2020 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena Modela ugovora - 21.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.02.2020.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 11.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MARK MEDICAL d.o.o. - 18.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu NARCISSUS d.o.o. - 18.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ECOTRADE BG d.o.o. - 19.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NARCISSUS d.o.o. - 10.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 30.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. 2 - 11.08.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 1.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MARK MEDICAL d.o.o. 3 – 29.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NARCISSUS d.o.o. 2 - 29.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NARCISSUS d.o.o. 3 - 29.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MARK MEDICAL d.o.o. 4 – 6.10.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MARK MEDICAL d.o.o. 5 – 9.10.2020.  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MARK MEDICAL d.o.o. 6 – 2.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MARK MEDICAL d.o.o. 7 – 7.12.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MARK MEDICAL d.o.o. 8 – 18.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MARK MEDICAL d.o.o. 9 - 17.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MARK MEDICAL d.o.o. 10 - 19.03.2021.

JN A82/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman AV malformacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 31.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 1.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. - 9.04.2020.

14.02.2020.

JN KM19/2020 Javna nabavka male vrednosti TEHNIČKA SO (tabletirana i rasuta)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.03.2020.


JN TM20/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aspiratora, proizvođača Medela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.03.2020.

JN TM22/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Trismed
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2020.

JN A65/2020 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELITECH SR d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 1.04.2020.

JN A68/2020 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3, 6 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 26.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Izmena priloga 3, 6, 7 - 26.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 17.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 23.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020. 
Odluka o izmeni odluke o zaključenju okvirnog sporazuma - 27.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu AMICUS SRB d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu IVEX d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LAYON d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDI RAY d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu OMNI MEDIKAL d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ORTHOAID d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu TELEMED d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu UNIFARM MEDICOM d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu DENTA BP PHARM d.o.o. - 31.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu VICOR d.o.o. - 31.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 1.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 2 - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LAYON d.o.o. 2 - 7.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 7.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu OMNI MEDIKAL d.o.o. 2 - 7.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu SINOFARM d.o.o. - 7.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu UNIFARM MEDICOM d.o.o. 2 - 7.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu BIOTEC MEDICAL d.o.o. 2 - 8.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ECOTRADE BG d.o.o. - 8.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDI RAY d.o.o. 2 - 8.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PRIZMA TRADE d.o.o. - 8.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 9.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. - 9.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 2 - 9.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 9.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 3 - 9.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ORTHOAID d.o.o. - 9.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 9.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TELEMED d.o.o. - 9.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. - 9.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 2 - 9.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ENGEL d.o.o. - 10.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 3 - 10.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 4 - 10.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 3 - 10.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PRIZMA TRADE d.o.o. - 10.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 10.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 14.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 14.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru IVEX d.o.o. - 14.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 14.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ENGEL d.o.o. - 15.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 4 - 6.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 5 - 7.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. 2 - 18.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 2 - 14.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 6 - 27.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 4 - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TELEMED d.o.o. 2 - 28.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 4 - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 2 - 2.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. 3 - 3.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. 2 - 18.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 7 - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 8 - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 3 - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 4 - 21.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 3 - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 5 - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 6 - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ORTHOAID d.o.o. 2 - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 5 - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 2 - 21.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. 4 - 22.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 3 - 22.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PRIZMA TRADE d.o.o. 2 - 28.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. 5 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 9 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 10 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 4 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. 3 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 5 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 6 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 2 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 5 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 6 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 7 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 8 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 4 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TELEMED d.o.o. 3 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 6 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 7 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 3 - 1.12.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 8 - 12.03.2021. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 11 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 12 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 5 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ENGEL d.o.o. 2 - 7.04.2021.  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 7 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 8 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 3 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 7 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 8 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 9 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 10 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 5 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TELEMED d.o.o. 4 - 7.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 9 - 7.04.2021.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ORTHOAID d.o.o. 3 - 27.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 10 - 27.04.2021.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 13 - 13.05.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. 6 - 6.09.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 14 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. 15 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 6 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. 4 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ENGEL d.o.o. 3 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru LAYON d.o.o. 9 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru LAYON d.o.o. 10 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 4 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 9 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 10 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 11 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 12 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PRIZMA TRADE d.o.o. 3 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 6 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 11 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru VICOR d.o.o. - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 7 - 13.12.2021. 
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 12 - 15.12.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. 12 - 15.12.2021.


JN T73/2020 Javna nabavka Usluge održavanja instalacije klimatizacije, vodeni i vazdušni deo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.03.2020.

JN A76/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tečne podloge i reagensi za dijagnostiku tuberkuloze za aparat BACTEC MGIT

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020.

JN A85/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACTEC 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 9.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.03.2020.

JN T90/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - skeneri CXL I One, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.03.2020.

13.02.2020.

JN A58/2020 Javna nabavka Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 5.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 5.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOLASER d.o.o. - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TIM Co d.o.o. - 10.03.2020.

JN K60/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "AMICUS SRB" d.o.o. - 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "BL VISION EXPERTS" d.o.o. - 16.06.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 16.06.2020.

JN K71/2020 Javna nabavka Elektrode za cerebro-somatski neinvazivni oksimetar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.04.2020.

JN K72/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za monitor za merenje hemodinamskih parametara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Појашњење конкурсне документације - 12.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.04.2020.

JN T78/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, EKG aparati, monitori, defibrilatori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.04.2020.

JN K96/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Lična zaštitna oprema
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.03.2020.

12.02.2020.

JN A67/2020 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 26.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 26.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 26.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 26.03.2020.

JN A69/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Stago

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.03.2020.


JN A70/2020 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Centra za nuklearnu medicinu, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.02.2020.
Izmena priloga 6 - 19.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.03.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020.

JN A74/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Sysmex
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.03.2020.

JN A75/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.03.2020.

11.02.2020.

JN KM17/2020 Javna nabavka male vrednosti Dušeci za bolesničke krevete i antidekubitalni dušeci, jastuci i ćebad
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „STILEX“ d.o.o. - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „TEKIG-VELETEKS“ d.o.o. - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „ENGEL“ d.o.o. - 17.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 17.03.2020.


JN K49/2020 Javna nabavka Angažovanje po osnovu ugovora o delu i ugovora o autorskom delu – 1 lekara specijalistu - opšte hirurgije – veštak za oblast hirurgije i traumatologije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2020.


JN K62/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške jedinice „ERBE“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.03.2020.

JN T64/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki plazma sterilizatora, uređaja za dekontaminaciju prostora i prateće opreme proizvođača, "Johnson & Johnson"

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.03.2020.

JN A83/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.02.2020.