28.01.2020.

JN KM15/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge kopnenog saobraćaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 9.03.2020.

JN A32/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ABBOTT za potrebe Centra za medicinsku biohemiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Model ugovora
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 25.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 9.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2020.

JN A40/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 6.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 6.03.2020.

JN A47/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za Clotpro
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.03.2020.

JN A48/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.03.2020.