29.01.2020.

JN TM06/2020 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje viljuškara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020.

JN TM08/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za rashladne sisteme

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.02.2020.

JN TM14/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.02.2020.

JN A35/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 3.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 3.02.2020.

JN T37/2020 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Gorenje GTI d.o.o. - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MedicoLine d.o.o. - 18.03.2020.

JN T45/2020 Javna nabavka Usluge održavanja telefonskih centrala

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 24.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.04.2020.


JN T521/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 29.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Mak Trade Group d.o.o. - 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „Elecom sistem“ d.o.o. - 20.02.2020.