27.01.2020.

JN T25/2020 Javna nabavka Usluge održavanja – EKG aparati i holteri ekg i kp, proizvođača Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.01.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 23.03.2020.

JN A31/2020 Javna nabavka Implanti u ortopediji i prateći materijal za ugradnju kuka i kolena

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.02.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 19.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "MAGNA PHARMACIA" d.o.o. - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "MAKLER" d.o.o. - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "PROSPERA" d.o.o. - 10.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 16.03.2020.


JN A34/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 10.03.2020.


JN A38/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmovi CARESTREAM
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.02.2020.

JN A41/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje glukoze za aparat Contour plus

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.02.2020.


JN A42/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Accuchek trake za određivanje glukoze
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.02.2020.