18.02.2020.

JN AM23/2020 Javna nabavka male vrednosti Materijal za kontinuirane postupke zamene bubrežne funkcije i plazma separacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2020.

JN A77/2020 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena Modela ugovora - 21.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.02.2020.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 11.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MARK MEDICAL d.o.o. - 18.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu NARCISSUS d.o.o. - 18.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ECOTRADE BG d.o.o. - 19.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 14.05.2020.

JN A82/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman AV malformacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 31.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 1.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. - 9.04.2020.