14.02.2020.

JN KM19/2020 Javna nabavka male vrednosti TEHNIČKA SO (tabletirana i rasuta)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.03.2020.


JN TM20/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aspiratora, proizvođača Medela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.03.2020.

JN TM22/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Trismed
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2020.

JN A65/2020 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020.

JN A68/2020 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3, 6 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 26.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Izmena priloga 3, 6, 7 - 26.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 17.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 23.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020. 
Odluka o izmeni odluke o zaključenju okvirnog sporazuma - 27.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu AMICUS SRB d.o.o. - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu IVEX d.o.o. - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LAYON d.o.o. - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDI RAY d.o.o. - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu OMNI MEDIKAL d.o.o. - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ORTHOAID d.o.o. - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu TELEMED d.o.o. - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu UNIFARM MEDICOM d.o.o. - 24.03.2020.

JN T73/2020 Javna nabavka Usluge održavanja instalacije klimatizacije, vodeni i vazdušni deo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.03.2020.

JN A76/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tečne podloge i reagensi za dijagnostiku tuberkuloze za aparat BACTEC MGIT

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020.

JN A85/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACTEC 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 9.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.03.2020.

JN T90/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - skeneri CXL I One, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.03.2020.