24.02.2020.

JN TM27/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.03.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2020.


JN A87/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman IK aneurizmi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INETRFORTAS MEDICAL d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LABRA d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 13.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 13.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 15.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 15.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 15.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MACS MEDICAL SEE d.o.o. - 16.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 24.04.2020.

JN T91/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparat za kompjuterizovano vidno polje i sistem za optičku koherentnu tomografiju proizvođača, Optopol Techn. S.A

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020.


JN A95/2020 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 7.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.04.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALABOR d.o.o. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NOVOS d.o.o. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Samostalna zanatska radnja „TODOROVIĆ“ - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SB TRADE d.o.o. - 28.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ESENSA d.o.o. - 29.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CONING PPI d.o.o. - 30.04.2020.


JN T97/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.03.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.03.2020.