2.03.2020.

JN TM28/2020 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje viljuškara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.03.2020.

JN A81/2020 Javna nabavka Programabilna implatibilna pumpa za dostavu lekova sa setom delova i katetera za dostavu leka u intratekalni prostor za terapiju bola i spasticiteta

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 1.04.2020.


JN K99/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore "Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere Covidien
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.04.2020.


JN K100/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za ultrazvučni, visoko selektivni, aspiracioni aparat CUSA EXCEL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.04.2020.