28.02.2019.

JN AM22/2019 Javna nabavka male vrednosti Reagensi za određivanje citrata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.03.2019.


JN T75/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - CR i laserske kamere, proizvođača Fuji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.03.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.03.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.03.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 5.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 16.04.2019.


JN A80/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.04.2019.

JN T84/2019 Javna nabavka Usluga tekućeg održavanja rampi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.03.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.04.2019.


JN T91/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki uređaja i postrojenja za prečišćavanje vode, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 9.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.04.2019.


JN T93/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za terapiju kiseonikom, aspiratori, trajne i torakalne drenaže, inhalatori, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 17.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.05.2019.

JN T97/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja birotehničke opreme - pisaće i računske mašine
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.04.2019.

JN T100/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EEG, EMG aparati, proizvođača Natus i EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Mortara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 17.04.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 3.05.2019.

JN T102/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na rekonstrukciji garderobe i mrtvačnice sa pratećim prostorijama u suterenu objekta Urgentnog centra
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.05.2019.

JN T103/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji septične i OP sale na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Ulici Koste Todorovića
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.05.2019.

27.02.2019.

JN T83/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja sistema video nadzora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 5.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.04.2019.

JN A88/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Elektrode za Task Force
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.04.2019.

JN A89/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Horiba za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Klinike za hematologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 18.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 29.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4 - 4.11.2019.

JN T90/2019 Javna nabavka Usluge održavanja-plazma sterilizatora proizvođača Humanmeditek
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 9.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.04.2019.

JN T94/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji prostora za formiranje Jedinice za moždani udar sa sanitarnim čvorom na objektu Urgentnog centra
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 3.05.2019.

JN T95/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na rekonstrukciji ulazne partije sa stepeništem i nadstrešnicom na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurugiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.03.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 17.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.05.2019.

25.02.2019.

JN AM19/2019 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje kalprotektina
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.03.2019.


JN TM23/2019 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje mašine za pranje vozila i viljuškara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.03.2019.

JN TM24/2019 Javna nabavka male vrednosti Molersko farbarski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2019.

JN T71/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za respiratore, proizvođača Covidien

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.03.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.03.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.05.2019.


JN T72/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Inomed i Meditech
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 - 17.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 17.04.2019.

22.02.2019.

JN 11T/2019 Javna nabavka Usluge odgušenja instalacija kanalizacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje
Odluka o dodeli ugovora - 29.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.04.2019.

JN TM16/2019 Javna nabavka male vrednosti Nabavka sistema video nadzor – Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 1.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 1.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.03.2019.

JN TM21/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja – CO2 lasera, proizvođača Scharplan
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.02.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2019.

JN A54/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Accuchek trake za određivanje glukoze

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.03.2019.


JN T66/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - RTG aparati, proizvođača Shimadzu i Ziehm
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.03.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.03.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.03.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 28.03.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.04.2019.


JN A70/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Kitovi za izradu fibrinskog lepka
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 7.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2019.


JN A73/2019 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2019.

JN K78/2019 Javna nabavka Zdravstveni obrasci i drugi štampani materijal, korice istorije bolesti, kese za rendgen filmove, kutije za patohistološke pločice i kalupe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "KOMAZEC" d.o.o. - 22.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „Mehanograf-ju“d.o.o. - 22.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Mehanoprint" d.o.o. - 22.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Valjevoprint" d.o.o. - 22.04.2019.

JN T79/2019 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.04.2019.

21.02.2019.

JN A55/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje glukoze za aparat Contour plus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 7.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.03.2019.


JN K68/2019 Javna nabavka Dozimetrijska merenja i kontrola radne sredine, lična dozimetrijska kontrola u zoni jonizujućeg zračenja i dr.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.03.2019.


JN A82/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC д.о.о. - 22.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 4.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM - 3 д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOL S д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 5.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о. - 5.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA d.o.o. - 8.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 8.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMIX d.o.o. - 8.04.2019.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci ADOC – 11.04.2019.

20.02.2019.

JN A56/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje aktivnog vremena koagulacije za aparate MEDTRONIC ACT II i ACT PLUS
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.04.2019.


JN A57/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACTES 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2019.


JN T59/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparati, proizvođača Visaris
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.03.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 2.04.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 8.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 19.04.2019.


JN T60/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.04.2019.


JN K61/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za neuromonitoring
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.

JN T74/2019 Javna nabavka Sijalice za OP lampe, mikroskope, izvore hladnog svetla

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 16.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.04.2019.

JN K76/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku EKG aparat
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.

19.02.2019.

JN 13T/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci spoljne i unutrašnje rasvete, priključnica, instalacija, razvoda, podrazvoda i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 5.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.04.2019.

JN AM18/2019 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.03.2019.

JN 18T/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju,popravci i servisiranju trafostanica i spoljnog kablovskog razvoda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.04.2019.

JN T45/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sterilizatora i prateće opreme, proizvođača "GETINGE"

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.04.2019.

JN K48/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore „Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere „Covidien“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 5.04.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 5.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „PREMIUM SURGICAL COMPANY“ d.o.o. - 22.04.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „LABRA“ d.o.o. - 30.04.2019.

JN K62/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Filteri za sepsu
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.

18.02.2019.

JN TM17/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - tomografa, proizvođača Heidelberg Engineering
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2019.

JN 21K/2019 Javna nabavka Ambalaža za zbrinjavanje medicinsкog otpada
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.03.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 10.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 25.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SZR "DUNAV PLAST" d.o.o. - 25.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDIKA PROJEKT" d.o.o. - 25.04.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 8.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ACOMA" d.o.o. - 16.08.2019.

JN K36/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 18.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.02.2019.

JN A50/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmovi CARESTREAM
Кonkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 28.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2019.

JN T64/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - endoskopi, proizvođača Pentax

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.03.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 2.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.04.2019.


JN T65/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača BК Medical
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 2.04.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.04.2019.

JN T67/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu, proizvođača Drager
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.03.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 5.04.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 5.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 16.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 24.04.2019.

14.02.2019.

JN KM11/2019 Javna nabavka male vrednosti Termo trake, dijagnostički papir za EКG, EEG, UZ i dr. medicinske uređaje
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 1.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2019.

JN A35/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman AV malformacija
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 13.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 29.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 29.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 29.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 29.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 29.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 29.03.2019.

JN T43/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparati, proizvođača Siemens

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2019.

JN T52/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravkama instalacija za medicinske gasove
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 29.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.04.2019.

JN A53/2019 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - stapleri
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.02.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 27.03.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci MAKLER d.o.o. – 6.08.2019.

13.02.2019.

JN 11T/2019 Javna nabavka Usluge odgušenja instalacija kanalizacije
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 12T/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl.
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2019.

JN KM15/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja sistema za evidenciju radnog vremena

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 28.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.03.2019.

JN A40/2019 Javna nabavka Ugradni i specifični potrošni materijal u neurohirurgiji
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.02.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDALEX d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VEGA MEDICAL d.o.o. - 27.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM 2 d.o.o. - 4.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA 2 d.o.o. - 4.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 4.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 4.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VEGA MEDICAL 2 d.o.o. - 4.04.2019.

JN A47/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za izmenu plazme marke GAMBRO plazma filtri sa linijama TPE 2000
Кonkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2019.

JN T51/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja informacionog sistema Infomedis

Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 10.04.2019.

12.02.2019.

JN 09KM/2019 Javna nabavka male vrednosti Dodatna oprema za terapiju kiseonikom
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2019.


JN A32/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman IК aneurizmi
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTERFORTAS MEDICAL d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LABRA d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 15.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT 2 d.o.o. - 26.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA 2 d.o.o. - 26.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA 2 d.o.o. - 26.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA 2 d.o.o. - 26.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS 2 d.o.o. - 3.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 23.04.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci „ NEOMEDICA” d.o.o. – 10.09.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci AUSTRO LINE d.o.o. – 10.10.2019.


JN K37/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ezofagealne sonde za aparat CardioQ-ODM
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.03.2019.

JN K38/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Prekrivači za grejanje pacijenata za aparat Mistral air
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.03.2019.

JN K39/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi za aparate za grejanje krvi i krvne plazme
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.03.2019.

JN K42/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat PATHFAST
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.03.2019.

JN K49/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za EMNG i EEG aparate

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 25.04.2019.

8.02.2019.

JN TM14/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - CTG aparati, proizvođača Bistos
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.03.2019.


JN 17T/2019 Javna nabavka Opšti završni građevinski radovi
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.02.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 2.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.04.2019.

JN 25T/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EКG aparati, monitori, defibrilatori i EEG aparati, proizvođača Nihon Кohden

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 29.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.04.2019.

JN A31/2019 Javna nabavka Hemostatski materijal
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.02.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 8.03.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BBRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 22.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DEXON d.o.o. - 22.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru EUMED d.o.o. - 22.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 22.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDINIC d.o.o. - 22.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS d.o.o. - 22.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEFASER MEDICAL d.o.o. - 22.03.2019.

JN A41/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 22.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2019.

7.02.2019.

JN 08KM/2019 Javna nabavka male vrednosti КLIMA UREĐAJI
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.03.2019.

JN KM10/2019 Javna nabavka male vrednosti Lična zaštitna sredstva (zaštitne rukavice, maske, naočare i dr.)
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.02.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "SEIBL TRADE" d.o.o. - 19.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TOPCHEMIE MEDLAB" d.o.o. - 19.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "GROSIS" d.o.o. - 20.03.2019.

JN 13TM/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - vage, različitih proizvođača
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.03.2019.

JN 14T/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija OP sala, intezivnih nega, MR, skenera i rentgena
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2019.

JN 20K/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 14.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.03.2019.

JN 23K/2019 Javna nabavka Кetridži za aparat za deкontaminaciju prostora
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.03.2019.

JN A46/2019 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu AURORA2222 d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LICENTIS d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAGNA MEDICA d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu UNI-CHEM d.o.o. - 27.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu FARMALOGIST d.o.o. - 28.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu GALINOS PHARM d.o.o. - 28.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDIKUNION d.o.o. - 28.03.2019. 
Odluka o izmeni odluke o zaključenju okvirnog sporazuma - 1.04.2019.
Odluka o izmeni odluke o obustavi postupka javne nabavke - 1.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 - 3.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 3.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu INO-PHARM d.o.o. - 15.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu SANOL S d.o.o. - 15.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 15.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOL S d.o.o. - 15.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 - 22.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 13.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM 2 d.o.o. - 19.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM 2 d.o.o. - 19.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu INO-PHARM d.o.o. - 5.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 8.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALINOS PHARM d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 3 - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOL S d.o.o. 2 - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. 3 - 30.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. 2 - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. 3 - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA MEDICA d.o.o.- 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o.- 31.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 4 - 2.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. 4 - 18.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 5 - 18.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOL S d.o.o. 3 - 20.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 6 - 3.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AURORA2222 d.o.o. - 14.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 7 - 15.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 8 - 1.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LICENTIS d.o.o. - 1.11.2019.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. 5 - 4.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. 4 - 4.11.2019.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 9 - 8.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. 5 - 29.11.2019.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 10 - 2.12.2019.

6.02.2019.

JN 07TM/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EКG aparati, proizvođača Trismed
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.02.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 1.03.2019.

JN 12TM/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - uređaja za krio terapiju, histo-patološke preparate, pripremu rastvora i masti, instrumenata i pomoćne medicinske opreme, različitih proizvođača
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.02.2019.  

JN K22/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ultrazvučnog noža

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2019.


JN K24/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za stereotaкsični prsten
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.03.2019.

JN A26/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za rotacioni tromboelastometar ROTEM
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 22.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2019.

JN K27/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za monitor za merenje hemodinamsкih parametara

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponudaž
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.

JN K28/2019 Javna nabavka Eleкtrode za cerebro-somatsкi neinvazivni oкsimetar

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.

JN A30/2019 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 25.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.02.2019.

JN T34/2019 Javna nabavka Usluge obezbeđenja

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.03.2019.

1.02.2019.

JN 03AM/2019 Javna nabavka male vrednosti Кitovi za detekciju antitela na akvaporin
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.03.2019.


JN 04AM/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za potrebe Кlinike za dermatovenerologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 011 MEDICAL GROUP d.o.o. - 28.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN – FOKUS d.o.o. - 28.02.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 1.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TRIVAX VV d.o.o. - 5.03.2019.


JN 05AM/2019 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijski materijal za izoelektrično fokusiranje likvora iz seruma
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.02.2019.


JN 06KM/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge registracije vozila
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.02.2019.


JN 10A/2019 Javna nabavka Imunološki testovi
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.02.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.02.2019.
Izmena priloga 6 - 12.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 21.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELTA 90 MEDICAL SCIENCE d.o.o. - 21.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 21.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru REMED d.o.o. - 21.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 21.03.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci „PROMEDIA” d.o.o. – 2.08.2019.


JN 15T/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača Siemens
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.03.2019.