15.10.2019.

JN KM105/2019 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar (frižider, šporet, pegla i sl.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 5.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 5.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TISAB" d.o.o. - 25.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "USPON" d.o.o. - 25.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PME"d.o.o. - 29.11.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 23.06.2020.


JN TM112/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparat za merenje koštane mase, proizvođača Hologic
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 5.11.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.11.2019.

JN KM113/2019 Javna nabavka male vrednosti Lična zaštitna sredstva

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 4.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.11.2019.

JN T427/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - OP stolovi i hidraulične stolice, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.11.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 9.12.2019.

JN K430/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje procedura stereotaksične radioterapije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.11.2019. 
Delimična odluka o dodeli ugovora - 3.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "EMEDIS" d.o.o. - 24.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ORTHOAID" d.o.o. - 10.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ENGEL" d.o.o. - 16.01.2020.

11.10.2019.

JN TM111/2019 Javna nabavka male vrednosti Obeležavanje (obnavljanje obrisane i istrošene, horizontalne signalizacije) požarnih puteva u krugu KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.11.2019.

JN KM114/2019 Javna nabavka male vrednosti Identifikacione tračice za bebe i odrasle
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2019.

JN T423/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - terapeutska oprema, proizvođača EMS

Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 5.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.11.2019.


JN T425/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za monitore, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.12.2019.

JN T426/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - monitori, proizvođača Drager Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.11.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 2.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.12.2019.

JN A431/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.10.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.10.2019.
Izmena priloga 3 i 7 - 22.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 19.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. – 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. – 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. - 29.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 2.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 2.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. - 2.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 2.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. - 2.12.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 3.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ARENA MEDING d.o.o. - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAROCO d.o.o. - 4.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON II d.o.o. - 13.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIPRO MPM II d.o.o. - 16.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora 3 - 18.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. 2 - 31.12.2019.

4.10.2019.

JN K415/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 94-2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru IVEX d.o.o. Beograd - 5.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu - 5.12.2019.


JN K417/2019 Javna nabavka Medicinska i IT administrativna oprema uz radioterapijski aparat za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela ("iks nož"), sa pratećom opremom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.10.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.10.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke „SIEMENS HEALTHCARE“ d.o.o. – 26.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDICOM“ d.o.o. - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „OBLAK TEHNOLOGIJE“ d.o.o. - 4.12.2019.

JN A422/2019 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 4.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 4.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 4.11.2019.

27.09.2019.

JN T412/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju,popravci i servisiranju dizel - električnih agregata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 5.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.11.2019.


JN T416/2019 Javna nabavka Servisiranje vozila - Auto mehaničarski i elektro radovi – za sve vrste vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.11.2019.

11.09.2019.

JN K389/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „DRAGER TEHNIKA“ d.o.o. - 29.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDISAL“ d.o.o. - 29.10.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.10.2019.


JN T391/2019 Javna nabavka Izrada vatrootpornih pregrada i vatrootporno zaptivanje prodora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.10.2019.

JN K392/2019 Javna nabavka Sredstva za održavanje higijene i antistatik podova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B2M“ d.o.o. - 17.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „GT HEMIJA“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MABO“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MASTER CLEAN EXPRESS“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MCO“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 7.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B2M“ d.o.o. 2 - 12.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „HELENA GRAF“ d.o.o. - 12.11.2019.


JN K398/2019 Javna nabavka Medicinska oprema i hirurški instrumenti: 98-1
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B.BRAUN ADRIA RSRB“ d.o.o. - 6.11.2019.

10.09.2019.

JN T382/2019 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.10.2019.

JN T386/2019 Javna nabavka Usluge održavanja klima ormana i komercijalnih klima uređaja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.10.2019.


JN T387/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka tehničkog potrošnog materijala za sterilizatore, proizvođača "MMM"
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.11.2019.

JN T390/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sala Artis Zee, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2019.

JN K399/2019 Javna nabavka Potrošni materijal proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.11.2019.

JN T403/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparata različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.12.2019.

9.09.2019.

JN KM95/2019 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MM MEDICAL SOLUTIONS" d.o.o. - 21.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOM"d.o.o. - 21.10.2019.


JN KM97/2019 Javna nabavka male vrednosti Kaiševi za humano vezivanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.10.2019.

JN TM101/2019 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.10.2019.

JN K379/2019 Javna nabavka Informaciona oprema (računari, štampači telekomunikaciona oprema, kopir aparati, telefoni i dr.)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 2.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „TRIM“ d.o.o. - 26.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „USPON“ d.o.o. - 26.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2019.

JN T396/2019 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 17.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.10.2019.

JN K397/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 94-3 (Inhalete)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2019.