4.12.2019.

JN TM140/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja pulsni oksimetar, proizvođača Masimo Corporation
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.01.2020.

JN TM141/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laringoskopi, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.12.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1612.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN TM143/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - etaloniranje laboratorijske merne opreme

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.12.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 31.12.2019.


JN T463/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - elektrokauteri, testere za sečenje gipsa i laparoskopski stubovi, proizvođača Erbe i Tekno
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.12.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.12.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.12.2019.

JN T495/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - monitori i defibrilatori, proizvođača Mindray

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.01.2020.

JN A511/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmovi CARESTREAM
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2019.

26.11.2019.

JN KM126/2019 Javna nabavka male vrednosti Metalni vodič za biopsijsku iglu na sondi proizvođača BK Medical
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.12.2019.

JN KM133/2019 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijski potrošni materijal (hemikalije, staklo i dr.) za potrebe laboratorija u KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.12.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.12.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.06.2020.

JN KM136/2019 Javna nabavka male vrednosti Novogodišnje poklon čestitke
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2019.

JN T475/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EEG, EMG aparati, proizvođača Natus i EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Mortara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.12.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 8.01.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.01.2020.

JN T485/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Inomed i Meditech (Usluge održavanja - EKG aparati i monitori proizvođača Inomed)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 17.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.01.2020.

JN A488/2019 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HEMTEK LAB d.o.o. - 25.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 30.12.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 31.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALABOR SRB d.o.o. - 31.12.2019.

JN K490/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Motorni sistem sa pripadajućom opremom za potrebe neurohirurgije Urgentnog centra

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.12.2019.

JN T494/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja – UZV aparata, proizvođača Philips
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.01.2020.

25.11.2019.

JN TM129/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja špric pumpe, proizvođača Medima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN TM135/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja opreme za bezbednost i zdravlje na radu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2019.

JN T474/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka tehničkog potrošnog materijala za sterilizatore proizvođača "GETINGE“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN T476/2019 Javna nabavka Usluge održavanja rashladnih agregata i uređaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.01.2020.

JN T477/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije tehničkog prostora za smeštaj i nabavku dizel agregata i sistema medicinskih gasova i adaptacija postojeće podrumske tehničke prostorije na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u ulici Vojvode Milenka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN T478/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - motorni sistemi, proizvođača AESCULAP
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.11.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.11.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.01.2020.

JN T484/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki uređaja za dubinsko zamrzavanje do -800C
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 6.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.01.2020.

21.11.2019.

Predhodno obaveštenje Apoteka 1
Predhodno obaveštenje Apoteka 2
Predhodno obaveštenje Apoteka 3
Predhodno obaveštenje Apoteka 4

JN TM127/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja BERA uređaja model ICS Chartr EP 200, proizvođača GN Otometrics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.11.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.12.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.12.2019.

JN TM134/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - infuzione pumpe, proizvođača Guangzhou Huaxi Medical Sc.Techn.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2019.

JN T479/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - endoskopi, proizvođača Pentax
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN T480/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za EKG monitore i defibrilatore proizvođača Nihon Kohden i respiratore, proizvođača Hamilton
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.01.2020.

JN A487/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 20.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 31.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 31.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 31.12.2019.

19.11.2019.

JN KM131/2019 Javna nabavka male vrednosti Reprezentacija (bezalkoholna pića, šećer, kafa, čajevi i hrana)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 27.12.2019.


JN KM132/2019 Javna nabavka male vrednosti Pelene za odrasle
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.12.2019.

JN T466/2019 Javna nabavka Usluge servisiranja i otklanjanja kvarova sistema klimatizacije i ventilacije na Klinici za hematologiju – odeljenje čistih soba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 31.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.01.2020.

JN T467/2019 Javna nabavka Usluge odgušenja instalacija kanalizacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 25.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.01.2020.

JN A470/2019 Javna nabavka Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOLASER d.o.o. - 13.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 13.12.2019.

15.11.2019.

JN K440/2019 Javna nabavka Hirurški instrumenti i kontejneri za sterilizaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MARIMED d.o.o. Beograd" - 29.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS d.o.o." - 31.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PTM d.o.o. Šabac" - 3.02.2020.


JN T464/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparata proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.12.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 10.01.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 21.01.2020.


JN T465/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.12.2019.

JN A472/2019 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 6.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu UNI-CHEM d.o.o. - 20.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 20.02.2020.


JN T473/2019 Javna nabavka Sitni zanatski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 23.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.12.2019.

14.11.2019.

JN T457/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, proizvođača Samsung Medison
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.01.2020.


JN T462/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki aparata za sterilizaciju, termostatiranje, pranje, dezinfekciju i pakovanje, pripremu vode, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

8.11.2019.

JN K406/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 98-3 (Digitalni angiografski aparat premijum klase)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.11.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.11.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.11.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.12.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.12.2019.
 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 30.01.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.06.2020.

JN T458/2019 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2019.

JN T461/2019 Javna nabavka Građevinski radovi na sanaciji objekta Klinike za infektivne i tropske bolesti „ Prof. dr Kosta Todorović“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.12.2019.

JN A468/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 6 i 7
Odluka o dodeli ugovora - 28.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 28.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Adoc d.o.o. - 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INPHARM Co. d.o.o. - 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Merck d.o.o - 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm d.o.o. - 10.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Unifarm Medicom d.o.o. - 10.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 11.12.2019.


JN A469/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 12.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2019.

JN A471/2019 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 16.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 16.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 16.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. - 16.12.2019.

7.11.2019.

JN TM122/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluga operatera za zbrinjavanje laboratorijskog otpada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.12.2019.


JN TM123/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - terapeutske opreme, proizvođača Proxima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.12.2019.

JN TM124/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja pulsni oksimetar, proizvođača Masimo Corporation
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.12.2019.

JN TM125/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparati za fako i vitrektomiju, proizvođača Alcon
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.11.2019.

JN T433/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 18.11.2019.

JN K459/2019 Javna nabavka Ostalo (kolica razna, oprema za distributivne kuhinje po Klinikama)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOLINE" d.o.o. - 24.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDITALIS" d.o.o. - 24.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MIOLAB-SMV" d.o.o. - 24.12.2019.

5.11.2019.

JN TM117/2019 Javna nabavka male vrednosti Rasklopiva nosila sa točkovima za sanitetska vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.11.2019.

JN A444/2019 Javna nabavka Hirurški šavni materijal – mrežice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 9.12.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 12.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 12.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 13.12.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.12.2019.

JN T446/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki za 59 toplotnih podstanica KCS, proizvođača „DANFOSS”
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 29.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.12.2019.

JN T453/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - automatski injektori, proizvođača Bayer
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2019.

JN T454/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - mamograf, proizvođača IMS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2019.