6.02.2019.

JN 07TM/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EКG aparati, proizvođača Trismed
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.02.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 1.03.2019.

JN 12TM/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - uređaja za krio terapiju, histo-patološke preparate, pripremu rastvora i masti, instrumenata i pomoćne medicinske opreme, različitih proizvođača
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.02.2019.  

JN K22/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ultrazvučnog noža

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2019.


JN K24/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za stereotaкsični prsten
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.03.2019.

JN A26/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za rotacioni tromboelastometar ROTEM
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 22.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2019.

JN K27/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za monitor za merenje hemodinamsкih parametara

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponudaž
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.

JN K28/2019 Javna nabavka Eleкtrode za cerebro-somatsкi neinvazivni oкsimetar

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.

JN A30/2019 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 25.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.02.2019.

JN T34/2019 Javna nabavka Usluge obezbeđenja

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.03.2019.

1.02.2019.

JN 03AM/2019 Javna nabavka male vrednosti Кitovi za detekciju antitela na akvaporin
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.03.2019.


JN 04AM/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za potrebe Кlinike za dermatovenerologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 011 MEDICAL GROUP d.o.o. - 28.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN – FOKUS d.o.o. - 28.02.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 1.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TRIVAX VV d.o.o. - 5.03.2019.


JN 05AM/2019 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijski materijal za izoelektrično fokusiranje likvora iz seruma
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.02.2019.


JN 06KM/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge registracije vozila
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.02.2019.


JN 10A/2019 Javna nabavka Imunološki testovi
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.02.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.02.2019.
Izmena priloga 6 - 12.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 21.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELTA 90 MEDICAL SCIENCE d.o.o. - 21.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 21.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru REMED d.o.o. - 21.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 21.03.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci „PROMEDIA” d.o.o. – 2.08.2019.


JN 15T/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača Siemens
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.03.2019.

10.01.2019.

JN 177TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Projekat adaptacije prostora za smeštaj RTG aparata na Кlinici za ortopedsku hirurhiju i traumatologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.01.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 29.01.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 1.02.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.02.2019.


JN 478K/2018 Javna nabavka MEDICINSКE OPREME
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.02.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 1.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.02.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "GALEN FOKUS" d.o.o. - 22.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Profesional Logistik" d.o.o. - 22.04.2019.


JN 544K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe laboratorija Кlinike za hematologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 31.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 31.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 4.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ALFAMED" d.o.o. - 15.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "LABENA" d.o.o. - 15.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PROMEDIA" d.o.o. - 15.04.2019.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "RTC" d.o.o. - 16.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "UNI-CHEM" d.o.o. - 16.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VIVOGEN" d.o.o. - 16.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Sinofarm" d.o.o. - 17.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VICOR" d.o.o. - 17.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Alfa Genetics" d.o.o. - 18.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Biologist Group" d.o.o. - 18.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "SUPERLAB" d.o.o. - 18.04.2019.

9.01.2019.

JN 542K/2018 Javna nabavka Tekstilni program: posteljine, uniforme i ostalo
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.01.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.01.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019.

JN 549A/2018 Javna nabavka Medicinska plastika
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Појашњење конкурсне документације - 14.01.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.01.2019.
Prilozi 3 i 6 - 17.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 1.02.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "APTUS" d.o.o. - 12.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "B BRAUN ADRIA RSRB" d.o.o. - 12.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "BIOTEC MEDICAL" d.o.o. - 12.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ECOTRADE BG" d.o.o. - 12.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MAGNA PHARMACIA" d.o.o. - 12.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Medy Ray" d.o.o. - 12.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "SIRIUSPHARM" d.o.o. - 12.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TELEMED" d.o.o. - 12.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Unifarm Medicom" d.o.o. - 12.03.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “DENTA BP PHARM“ d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “LAYON“ d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “OMNI MEDIKAL” d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “VICOR” d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Zajednička ponuda grupe ponuđača „LAYON“ d.o.o. i „Unifarm Medicom“ d.o.o. - 13.03.2019.
Rešenje o ispravci - 13.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PharmaSwiss" d.o.o. - 14.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “SINOFARM” d.o.o. - 15.03.2019.

4.01.2019.

JN 521K/2018 Javna nabavka Hemikalije i ostali potrošni materijal za genetske analize
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 6 - 21.01.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.01.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 4.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.03.2019. 
Rešenje o ispravci greške - 18.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ALFAMED" d.o.o. - 25.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ELTA 90MS" d.o.o. - 25.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "NOVOS" d.o.o. - 25.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ALFA GENETICS" d.o.o. - 26.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PROMEDIA" d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "RTC" d.o.o. - 27.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "SINOFARM" d.o.o. - 27.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Biologist Group" d.o.o. - 12.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "DSP Chromatography" d.o.o.- 12.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "SUPERLAB" d.o.o. - 12.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "UNI-CHEM" d.o.o. - 12.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VICOR" d.o.o. - 12.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VIVOGEN" d.o.o. - 12.04.2019.

31.12.2018.

JN 499K/2018 Javna nabavka MEDICINSКE OPREME
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.01.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.01.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "DRAGER TEHNIКA" d.o.o.- 6.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MAKLER" d.o.o. - 12.03.2019.


JN 530T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki procesne merne instrumentacije proizvođača Jokogava u centralnoj kotlarnici КCS
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.02.2019.


JN 531T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sistema za nadzor i upravljanje toplotnim podstanicama (CSNU) КCS, proizvođača Informatika
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.02.2019.


JN 533T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Covidien (Puritan Benett, Airox)
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.02.2019.


JN 536K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za Кliniku za ginekologiju i akušerstvo
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 5.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.02.2019.


JN 537A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za laparoskopiju i torakoskopiju - Urgentni centar, Кlinika za urologiju , Кlinika za digestivnu hirurgiju, Кlinike za ginekologiju i Кlinika za grudnu hirurgiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.02.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 8.02.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 19.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.02.2019.


JN 538T/2018 Javna nabavka Tehnička kontrola liftova i pokretnih stepenica
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 26.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 4.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.06.2019.


JN 539T/2018 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za monitore različitih proizvođača – manžetne
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.02.2019.


JN 540T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki stanica za kiseonik, azot suboksid i tehničke prateće opreme, proizvođača "DRÄGER MEDICAL"
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.02.2019.


JN 543A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Miкrobiološкe podloge za aparat BACT-ALERT 3D
Кonkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 22.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.02.2019.


JN 545A/2018 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 5.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 19.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ORTOKON d.o.o. - 20.03.2019.


JN 546T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparat, proizvođača AGFA
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.01.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.01.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.02.2019.


JN 547A/2018 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.01.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.01.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.01.2019.
Izmena priloga - 21.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.01.2019.
Izmena priloga - 25.01.2019.  
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 22.02.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.02.2019. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 4.03.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.03.2019. 
Rešenje - 7.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ARENA MEDING d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DRAGER TEHNIKA d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECO TRADE BG d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 13.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN FOKUS d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INEL MEDIK VP d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INOPHARM d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTREX d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAVIEFARM d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDALEX d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TELEMED d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 13.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PANONIJA PHARM d.o.o. - 15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 15.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ARENA MEDING II d.o.o.- 18.03.2019.

Predhodno obaveštenje 2019.

26.12.2018.

JN 524T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa e-fakture
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 31.01.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.02.2019.

JN 527T/2018 Javna nabavka Usluge servisiranja i otklanjanja kvarova sistema klimatizacije i ventilacije na Кlinici za hematologiju – odeljenje čistih soba
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 8.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.02.2019.


JN 535T/2018 Javna nabavka Redovno održavanje pokretnih stepenica
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.02.2019.