8.11.2019.

JN K406/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 98-3 (Digitalni angiografski aparat premijum klase)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.11.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.11.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.11.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.12.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.12.2019.
 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 30.01.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.06.2020.

JN T458/2019 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2019.

JN T461/2019 Javna nabavka Građevinski radovi na sanaciji objekta Klinike za infektivne i tropske bolesti „ Prof. dr Kosta Todorović“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.12.2019.

JN A468/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 6 i 7
Odluka o dodeli ugovora - 28.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 28.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Adoc d.o.o. - 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INPHARM Co. d.o.o. - 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Merck d.o.o - 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm d.o.o. - 10.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Unifarm Medicom d.o.o. - 10.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 11.12.2019.


JN A469/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 12.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2019.

JN A471/2019 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 16.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 16.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 16.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. - 16.12.2019.