31.10.2019.

JN TM118/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge fizičko hemijskog i bakteriološkog ispitivanja vode (hemodijaliza, demi postrojenja)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM119/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja opreme za bezbednost i zdravlje na radu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.11.2019.


JN TM121/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Comen
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T442/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - pulsni oksimetari, BIS monitori i monitori za CSO i aparata za mehaničku prevenciju venskog tromba, proizvođača Covidien
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T449/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za terapiju kiseonikom, aspiratori, trajne i torakalne drenaže, inhalatori, proizvođača Dreger
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda