3.02.2020.

JN AM12/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za potrebe Klinike za dermatovenerologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 011 MEDICAL GROUP d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN-FOKUS d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ProMedia d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Superlab d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TRIVAX VV d.o.o. - 2.03.2020.

JN K33/2020 Javna nabavka Ostalo (kolica razna, oprema za distributivne kuhinje po Klinikama)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.03.2020.

JN T46/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.03.2020.

JN A54/2020 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 4.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS d.o.o. - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM – 3 d.o.o. - 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA d.o.o. - 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMIX d.o.o. - 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 11.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MERCK d.o.o. - 12.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PFIZER d.o.o. - 12.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. - 12.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 17.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. - 18.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AURORA 2222 d.o.o. - 18.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 2 - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 19.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 20.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHARMA SWISS d.o.o. - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 24.03.2020. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 1.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix Pharma d.o.o. - 8.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. 2 - 10.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 3 - 1.06.2020.

JN A56/2020 Javna nabavka Setovi za lipoferezu metodom DALI

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.03.2020.

30.01.2020.

JN KM11/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge registracije vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 5.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 24.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.03.2020.

JN T36/2020 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa e-fakture
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.03.2020

JN A51/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 4.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 5.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 6.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 7.02.2020.

JN K53/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 12.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „ECOTRADE BG“ d.o.o. - 23.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „ENGEL“ d.o.o. - 23.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDISAL“ d.o.o. - 23.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „NEOMEDICA“ d.o.o. - 23.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „STIGA“ d.o.o. - 23.03.2020.

29.01.2020.

JN TM06/2020 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje viljuškara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020.

JN TM08/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za rashladne sisteme

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.02.2020.

JN TM14/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.02.2020.

JN A35/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 3.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 3.02.2020.

JN T37/2020 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Gorenje GTI d.o.o. - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MedicoLine d.o.o. - 18.03.2020.

JN T45/2020 Javna nabavka Usluge održavanja telefonskih centrala

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 24.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.04.2020.


JN T521/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 29.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Mak Trade Group d.o.o. - 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „Elecom sistem“ d.o.o. - 20.02.2020.

28.01.2020.

JN KM15/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge kopnenog saobraćaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 9.03.2020.

JN A32/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ABBOTT za potrebe Centra za medicinsku biohemiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Model ugovora
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 25.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 9.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2020.

JN A40/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 6.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 6.03.2020.

JN A47/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za Clotpro
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.03.2020.

JN A48/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.03.2020.

27.01.2020.

JN T25/2020 Javna nabavka Usluge održavanja – EKG aparati i holteri ekg i kp, proizvođača Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.01.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 23.03.2020.

JN A31/2020 Javna nabavka Implanti u ortopediji i prateći materijal za ugradnju kuka i kolena

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.02.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 19.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "MAGNA PHARMACIA" d.o.o. - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "MAKLER" d.o.o. - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "PROSPERA" d.o.o. - 10.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 12.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA 2 d.o.o. - 8.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ORTHOAID d.o.o. - 17.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 3 - 3.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 4 - 10.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 15.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 5 - 18.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 2 - 3.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 3 - 9.12.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 4 - 10.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 6 - 30.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 7 - 4.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 5 - 17.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 9 - 17.03.2021.


JN A34/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 10.03.2020.


JN A38/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmovi CARESTREAM
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.02.2020.

JN A41/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje glukoze za aparat Contour plus

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.02.2020.


JN A42/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Accuchek trake za određivanje glukoze
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.02.2020.

24.01.2020.

JN AM01/2020 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 19.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.02.2020.


JN AM02/2020 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje pankreasne elastaze
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.02.2020.


JN AM03/2020 Javna nabavka male vrednosti CO2 absorber soda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.02.2020.


JN TM05/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Comen
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.01.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.01.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.02.2020.


JN TM07/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EEG, EMG aparati, proizvođača Natus i EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Mortara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.02.2020.


JN KM10/2020 Javna nabavka male vrednosti Termo trake, dijagnostički papir za EKG, EEG, UZ i dr. medicinske uređaje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu “VELEBIT“ d.o.o. - 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “VELEBIT“ d.o.o. 1 - 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “VELEBIT“ d.o.o. 2 - 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “VELEBIT“ d.o.o. 3 - 19.11.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “VELEBIT“ d.o.o. 5 - 9.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “VELEBIT“ d.o.o. 6 - 5.07.2021. 


JN A39/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACT ALERT 3D
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 5.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.02.2020. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 10.03.2020.

21.01.2020.

JN TM04/2020 Javna nabavka male vrednosti Nabavka dve rampe sa ugradnjom za Urgentni centar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.02.2020.


JN T11/2020 Javna nabavka Sitni zanatski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.02.2020.


JN T15/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju, popravci i servisiranju trafostanica i spoljnog kablovskog razvoda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.03.2020.


JN T18/2020 Javna nabavka Radovi na popravci, servisiranju i zameni automatskih kliznih, zakretnih, rolo i roto vrata, mehaničkih kliznih vrata i automatskih rampi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.03.2020.


JN T19/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravkama instalacija za medicinske gasove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.03.2020.


JN A20/2020 Javna nabavka Stimulator vagusnog nerva
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.02.2020.


JN A24/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Radiometar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "LABTEH" d.o.o. - 25.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 22.04.2020.  

20.01.2020.

JN T12/2020 Javna nabavka Usluge održavanja klima ormana i komercijalnih klima uređaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.02.2020.


JN T13/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.03.2020.


JN T14/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija OP sala, intezivnih nega, MR, skenera i rentgena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.03.2020.

JN T16/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci spoljne i unutrašnje rasvete, priključnica, instalacija, razvoda, podrazvoda i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.03.2020.

JN T17/2020 Javna nabavka Radovi na popravci i zameni instalacija vodovoda i kanalizacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.04.2020.

JN A29/2020 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - stapleri
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 2 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 5.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 5.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAKLER d.o.o. - 10.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDI RAY d.o.o. - 10.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 10.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 12.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 12.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 25.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 2 - 26.02.2020.  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 2 - 26.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 3 - 8.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 3 - 8.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. 2 - 8.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 4 - 22.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. 3 - 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 - 27.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 27.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 5 - 8.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4 - 12.10.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. 4 - 9.11.2020.   
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 6 - 16.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 4 - 16.11.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 7 - 19.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 5 - 19.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. 5 - 19.01.2021. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 8 - 6.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 6 - 6.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. 6 - 6.04.2021. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 7 - 13.05.2021. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 9 - 16.06.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 8 - 16.06.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. 7 - 16.06.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MAKLER d.o.o. 10 - 2.09.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 9 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. 8 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. 9 - 23.09.2021. 
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MAKLER d.o.o. 11 - 26.11.2021. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. 10 - 30.11.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MAKLER d.o.o. 12 - 04.02.2022. 

16.01.2020.

JN A08/2020 Javna nabavka Zatvoreni sistemi za uzorkovanje krvi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.01.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.01.2020.
Izmena modela ugovora - 29.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 29.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LAYON d.o.o. - 13.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. - 13.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu VICOR d.o.o. - 14.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu NEOMEDICA d.o.o. - 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 2 - 18.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 2 - 18.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 3 - 17.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 3 - 20.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 4 - 28.10.2020.  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 4 - 14.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 5 - 14.12.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 5 - 28.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 6 - 28.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 7 - 27.04.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru LAYON d.o.o. 6 - 6.09.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru VICOR d.o.o. 9 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru VICOR d.o.o. 10 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru VICOR d.o.o. 11 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru VICOR d.o.o. 12 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru VICOR d.o.o. 13 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru VICOR d.o.o. 14 - 6.09.2021.

15.01.2020.

JN K02/2020 Javna nabavka Kancelarijski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.01.2020. 
Odluka o delimičnoj dodeli ugovora - 3.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 4.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "AMPHORA" d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "FIDUCIA 011" d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "IVADJO" d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEHANOGRAF-JU" d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEHANOPRINT" d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO" d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TG COMMERCE" d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VELEBIT" d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.06.2020.


JN A04/2020 Javna nabavka Imunološki testovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.01.2020.
Izmena priloga 6 - 21.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELTA 90 MEDICAL SCIENCE d.o.o. - 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru REMED d.o.o. - 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 26.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 28.02.2020.


JN A07/2020 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.01.2020.

Izmena priloga 6 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.Braun Adria RSRB d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Borf d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Gosper d.o.o. - 2.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Grosis d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Magna Pharmacia d.o.o. - 2.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medicon d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medikunion d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medi Ray d.o.o. - 2.03.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Pfizer SRB d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Uni-chem d.o.o. - 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Vicor d.o.o. - 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Stiga d.o.o. - 3.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Mac’s Medical See d.o.o. 2 - 4.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PharmaSwiss d.o.o. - 4.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix Pharma d.o.o. - 4.03.2020. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 9.03.2020.

14.01.2020.

JN A01/2020 Javna nabavka Medicinski gasovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.02.2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MESSER TEHNOGAS" ad - 10.02.2020.

JN A03/2020 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.01.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 12.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu DENTA BP PHARM d.o.o. - 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu DIAFIT INTERNATIONAL d.o.o. - 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PHOENIX PHARMA d.o.o. - 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu SINOFARM d.o.o. - 26.02.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu SN MEDIC d.o.o. - 26.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu TT MEDIK d.o.o. - 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu GOSPER d.o.o. - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LAVIEFARM d.o.o. - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu NIVA d.o.o. - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAVIEFARM d.o.o. - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NIVA d.o.o. - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ZEM FARM d.o.o. - 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. - 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ZEM FARM d.o.o. - 28.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Beohem – 3 d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DIAFIT INTERNATIONAL d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. - 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 2 - 3.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu SINOFARM d.o.o. 2 - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu SN MEDIC d.o.o. 2 - 1.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 3 - 5.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 6.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. 2 - 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAVIEFARM d.o.o. 2 - 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. 2 - 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 4 - 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 5 - 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. 2 - 24.07.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NIVA d.o.o. 2 - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 3 - 29.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 4 - 29.07.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. 3 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAVIEFARM d.o.o. 3 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NIVA d.o.o. 3 - 1.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 5 - 1.12.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. 3 - 3.12.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. 4 - 28.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. 5 - 28.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAVIEFARM d.o.o. 4 - 28.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NIVA d.o.o. 4 - 28.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. 4 - 28.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. 5 - 28.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 6 - 28.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 7 - 28.01.2021.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. 6 - 23.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAVIEFARM d.o.o. 5 - 23.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NIVA d.o.o. 5 - 23.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. 6 - 23.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 6 - 23.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. 4 - 23.03.2021.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 8 - 25.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 9 - 25.03.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 2 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 3 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru GOSPER d.o.o. 7 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru GOSPER d.o.o. 8 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru NIVA d.o.o. 6 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. 7 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. 5 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 7 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 10 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 11 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 12 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 13 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ZEM FARM d.o.o. 2 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 8 - 24.09.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAVIEFARM d.o.o. 6 - 28.09.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. 6 - 28.09.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 4 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DIAFIT INTERNATIONAL d.o.o. 2 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru GOSPER d.o.o. 9 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru NIVA d.o.o. 7 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru NIVA d.o.o. 8 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. 8 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 9 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 10 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 14 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 15 - 30.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ZEM FARM d.o.o. 3 - 30.09.2021.


JN A05/2020 Javna nabavka Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.02.2020.

JN A06/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 2 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.01.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 24.01.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 24.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.01.2020.
Izmena priloga 2 - 28.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.01.2020.
Izmena priloga 2 - 29.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 29.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 3.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu APTUS d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ARENA MEDING d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu DENTA BP PHARM d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu DRAGER TEHNIKA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ECOTRADE BG d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ESENSA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu FARMALOGIST d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu FARMIX d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu FLORA KOMERC d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu GOSPER d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu INEL MEDIK VP d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu INO-PHARM d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu INTREX d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LAYON d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDIAL GROUP d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDIPRO d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDI RAY d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu METRECO d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu NEOMEDICA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu OMNI MEDIKAL d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PROSPERA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu SINOFARM d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu TELEMED d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu TT MEDIK d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu VICOR d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DRAGER TEHNIKA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMIX d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ESENSA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INEL MEDIK VP d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTREX d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIAL GROUP d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIPRO d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru METRECO d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TELEMED d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ARENA MEDING d.o.o. - 3.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu SUPERLAB d.o.o. - 4.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 4.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAKLER d.o.o. - 5.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PANONIJA PHARM d.o.o. - 9.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PANONIJA PHARM d.o.o. - 9.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. 2 - 13.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 2 - 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 3 - 19.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 4 - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 2 - 1.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 2 - 1.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ARENA MEDING d.o.o. 2 - 1.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 2 - 21.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INEL MEDIK VP d.o.o. 2 - 21.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 2 - 21.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. 3 - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DRAGER TEHNIKA d.o.o. 2 - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. 2 - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 3 - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 2 - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. 2 - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. 2 - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 2 - 22.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 5 - 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ESENSA d.o.o. 2 - 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 2 - 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIPRO d.o.o. 2 - 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 2 - 24.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. 2 - 28.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. 2 - 28.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. 2 - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. 2 - 29.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ARENA MEDING d.o.o. 3 – 30.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. 2 - 3.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 2 - 6.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 3 - 19.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PANONIJA PHARM d.o.o. 2 - 27.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INEL MEDIK VP d.o.o. 3 - 15.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. 3 - 23.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 4 - 24.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 3 - 24.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 3 - 28.09.2020.   
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 7 - 30.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 8 - 29.10.2020.   
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS 4 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB 9 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM 3 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE 3 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST 3 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC 3 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER 3 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INEL MEDIK VP 4 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON 5 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA 3 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIAL GROUP 2 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIPRO 3 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIPRO 4 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru METRECO 2 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA 4 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL 3 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA 4 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK 3 - 23.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR 3 - 23.11.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMIX d.o.o. 2 - 26.112020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. 3 - 26.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. 3 - 21.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 3 - 25.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 10 - 27.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. 7 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 11 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. 4 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTREX d.o.o. 2 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIPRO d.o.o. 5 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 4 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. 4 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. 5 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PANONIJA PHARM d.o.o. 3 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 4 - 4.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ARENA MEDING d.o.o. 4 - 12.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 2 - 8.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 4 - 17.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 12 - 18.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIAL GROUP d.o.o. 3 - 18.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 5 - 24.02.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 13 - 12.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 5 - 12.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. 6 - 12.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 6 - 12.03.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER 4 - 12.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. 7 - 19.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. 8 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 14 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 4 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. 5 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. 4 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. 7 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 5 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIAL GROUP d.o.o. 4 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru METRECO d.o.o. 3 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 4 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PANONIJA PHARM d.o.o. 4 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 5 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 7 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. 4 - 30.03.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. 4 - 30.03.2021
.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST 4 - 1.04.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. 5 - 13.05.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 15 - 17.06.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. 6 - 17.06.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. 5 - 17.06.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIAL GROUP d.o.o. 5 - 17.06.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru APTUS d.o.o. 9 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ARENA MEDING d.o.o. 5 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 16 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 5 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DRAGER TEHNIKA d.o.o. 3 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. 6 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ESENSA d.o.o. 3 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. 6 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. 5 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru GOSPER d.o.o. 6 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru LAYON d.o.o. 8 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. 6 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MAKLER d.o.o. 4 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MEDIPRO d.o.o. 6 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru METRECO d.o.o. 4 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. 8 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 5 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PANONIJA PHARM d.o.o. 5 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 6 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 8 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. 5 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. 4 - 2.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru VICOR d.o.o. 5 - 2.09.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 2 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. 3 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru GOSPER d.o.o. 7 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru GOSPER d.o.o. 8 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru NIVA d.o.o. 6 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. 7 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. 5 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 7 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 10 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 11 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 12 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. 13 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ZEM FARM d.o.o. 2 - 6.09.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIAL GROUP d.o.o. 6 - 15.09.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 7 - 23.09.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru APTUS d.o.o. 10 - 4.10.2021.

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 17 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. 7 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ESENSA d.o.o. 4 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. 8 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru FARMIX d.o.o. 3 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru GOSPER d.o.o. 7 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 2 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru LAYON d.o.o. 9 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MAKLER d.o.o. 5 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MEDIAL GROUP d.o.o. 7 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MEDIPRO d.o.o. 7 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 4 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. 6 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 8 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 9 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. 6 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru TELEMED d.o.o. 2 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru VICOR d.o.o. 6 - 4.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru DRAGER TEHNIKA d.o.o. 4 - 5.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru METRECO d.o.o. 5 - 7.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 9 - 12.10.2021. 
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 10 - 22.10.2021.
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 10 - 22.10.2021.

9.01.2020.

JN TM159/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - etaloniranje laboratorijske merne opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 27.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 11.02.2020. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 25.03.2020.

JN K540/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe laboratorija Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “BEOCOMPASS“ DOO - 15.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “NOVOS” DOO - 15.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “G-2“ DOO - 16.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “RTC” DOO - 16.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “UNI-CHEM“ DOO - 16.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “PROMEDIA“ DOO - 21.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “ALFAMED“ DOO - 23.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “ALFA GENETICS“ DOO - 23.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELTA 90 Medical Science d.o.o. - 23.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “ENGEL” DOO - 23.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “SINOFARM“ DOO - 23.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “SUPERLAB” DOO - 23.04.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “VIVOGEN“ DOO - 23.04.2020.

JN T542/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih sterilizatora i parnih autoklava, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.01.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 10.03.2020.

JN T546/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.02.2020.