11.02.2020.

JN KM17/2020 Javna nabavka male vrednosti Dušeci za bolesničke krevete i antidekubitalni dušeci, jastuci i ćebad
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „STILEX“ d.o.o. - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „TEKIG-VELETEKS“ d.o.o. - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „ENGEL“ d.o.o. - 17.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 17.03.2020.


JN K49/2020 Javna nabavka Angažovanje po osnovu ugovora o delu i ugovora o autorskom delu – 1 lekara specijalistu - opšte hirurgije – veštak za oblast hirurgije i traumatologije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2020.


JN K62/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške jedinice „ERBE“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.03.2020.

JN T64/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki plazma sterilizatora, uređaja za dekontaminaciju prostora i prateće opreme proizvođača, "Johnson & Johnson"

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.03.2020.

JN A83/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.02.2020.