3.01.2020.

JN TM154/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparati za fako i vitrektomiju, proizvođača Alcon
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 23.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.01.2020.

JN TM156/2019 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje OP stola/stolica proizvođača Doge medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.01.2020.


JN T539/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - EKG aparati, monitori, defibrilatori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.01.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 7.02.2020.

JN T541/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - infuzione i perfuzionie pumpe, proizvođača BD
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.05.2020.

JN T543/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - OP lampe i stolovi, proizvođača Maquet
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 7.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.02.2020.

JN K545/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi za aparate za grejanje krvi i krvne plazme
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 22.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.02.2020.

31.12.2019.

JN TM153/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Comen
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 13.01.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 13.01.2020.


JN K522/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal i instrumentiza uređaje proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.01.2020. 
Rešenje o ispravci greške - 4.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogrady" - 10.02.2020.

JN K523/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 91-2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „PREMIUM SURGICAL COMPANY“ d.o.o. - 3.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „AB TRADE“ d.o.o. - 5.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „AMICUS SRB“ d.o.o. - 5.02.2020.

JN K530/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Materijal za sistem za neurohiruršku navigaciju

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 14.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.01.2020.

JN K536/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 91-3
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. Beograd" - 13.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PAROCO MEDICAL EQUIPMENT d.o.o." - 18.02.2020.

JN K537/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 91-6 (Portabilni džepni ultrazvučni aparat)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 28.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.01.2020.

JN A538/2019 Javna nabavka Sistem mehaničke stimulacije rada srca

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 13.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 25.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC d.o.o. - 27.02.2020.

JN K544/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 91- 4
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.01.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 13.01.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.01.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 20.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.01.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2020. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDIAL GROUP"d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOLINE"d.o.o. - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TRIVAX VV"d.o.o. - 24.06.2020.

30.12.2019.

JN KM157/2019 Javna nabavka male vrednosti NAMEŠTAJ
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2020.

JN T491/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki mašina za šivenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.02.2020.

JN T526/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - pulsni oksimetari, BIS monitori i monitori za CSO i aparata za mehaničku prevenciju venskog tromba, proizvođača Covidien
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 19.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.02.2020.

JN K533/2019 Javna nabavka Sredstva za održavanje higijene i antistatik podova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.01.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.01.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 8.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.01.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 22.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B2M“ d.o.o. - 6.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „GT HEMIJA“ d.o.o. - 6.02.2020.

JN T535/2019 Javna nabavka Redovno održavanje pokretnih stepenica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.02.2020.

27.12.2019.

Prethodno obaveštenje TEHNIČKA - USLUGE
Prethodno obaveštenje TEHNIČKA - DOBRA

JN K516/2019 Javna nabavka MAZUT
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 31.12.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.01.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.01.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.01.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 23.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „IGMIN“ d.o.o. - 12.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „VML ENERGY“ d.o.o. - 12.02.2020.

JN K531/2019 Javna nabavka Setovi za hipertermičku pumpu proizvođača „BELMONT“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.02.2020.

JN T532/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju dela prostora za biološku podpomognutu reprodukciju, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.01.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 31.01.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 31.01.2020.

JN K534/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.02.2020.

23.12.2019.

JN T519/2019 Javna nabavka Servisiranje vozila
Limarsko farbarski radovi i ugradnja vetrobranskih stakala - za sve vrste vozila
Vulkanizerski radovi sa centriranjem i reglažom trapa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.02.2020.

JN T528/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - elektrokauteri, testere za sečenje gipsa i laparoskopski stubovi, proizvođača Erbe i Tekno

Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 7.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.02.2020.

20.12.2019.

JN KM151/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za aparat za grejanje infuzionih rastvora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.01.2020.

JN T502/2019 Javna nabavka Usluge interventnog održavanja termotehničkih instalacija u objektima i magistralnih vodova i deonica energetskog sistema Kliničkog centra Srbije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2020.

13.12.2019.

JN KM148/2019 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOM" d.o.o. - 10.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "KVARK" d.o.o. - 16.01.2020."KVARK" d.o.o. - 16.01.2020.

JN T500/2019 Javna nabavka

Odluka o dodeli ugovora - 13.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.12.2019.


JN K508/2019 Javna nabavka Osiguranje imovine i lica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 2 - 16.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije 2 - 16.12.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 22.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DUNAV OSIGURANjE a.d.o. - 10.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. - 10.02.2020.

JN A514/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Klinike za kardiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 20.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 20.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 20.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 20.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KARDIOMED d.o.o. - 20.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 20.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 20.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 20.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. - 25.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 25.02.2020.

10.12.2019.

JN KM139/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal (kivete) proizvođača „HORIBA”
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.03.2020.

JN KM144/2019 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar (frižider, šporet, pegla i sl.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.01.2020.

JN KM147/2019 Javna nabavka male vrednosti NAMEŠTAJ
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 23.12.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 23.06.2020.

JN K499/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za patohistologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "GALEN-FOKUS"d.o.o. - 9.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MS GLOBALMEDIC TRADE"d.o.o. - 9.03.2020.

JN A510/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 22.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Velexfarm d.o.o. - 22.01.2020.


JN T513/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - skeneri CXL I One, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.01.2020. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 3.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 3.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020.

JN A518/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACT ALERT 3D

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.01.2020.

9.12.2019.

JN TM146/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparat za merenje koštane mase, proizvođača Hologic
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN T496/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - OP stolovi i hidraulične stolice, različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.01.2020.

JN K507/2019 Javna nabavka Potrošni materijal i instrumenti za uređaje proizvođača KARL STORZ
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.12.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 17.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.02.2020.

JN K515/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinska oprema (Spirometar i Transfuziološki frižider)

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 17.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICINA MILOŠEVIĆ d.o.o. - 17.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 17.12.2019.

6.12.2019.

JN T501/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka rezervnog dela, transezofagusne ultrazvučne sonde za ultrazvučni aparat Vivid E9 XD Clear proizvođača Ge Healthcare
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2019.

JN T503/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki vodenih kupatila, proizvođača Biosan Grant
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.01.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 17.01.2020.

JN T504/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja- perfuzionih pumpi, proizvođača Codan Argus AG

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 13.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.01.2020.

JN A506/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Elektrode za aparat – Cardio Screen
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.12.2019.

JN A509/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku MIKROBIOLOŠKE PODLOGE ZA APARAT BACTEC 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.01.2020.

JN T512/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Adaptacija prostora za smeštaj RTG aparata za potrebe Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 13.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2019.