11.09.2019.

JN K389/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „DRAGER TEHNIKA“ d.o.o. - 29.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDISAL“ d.o.o. - 29.10.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.10.2019.


JN T391/2019 Javna nabavka Izrada vatrootpornih pregrada i vatrootporno zaptivanje prodora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.10.2019.

JN K392/2019 Javna nabavka Sredstva za održavanje higijene i antistatik podova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B2M“ d.o.o. - 17.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „GT HEMIJA“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MABO“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MASTER CLEAN EXPRESS“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MCO“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 7.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B2M“ d.o.o. 2 - 12.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „HELENA GRAF“ d.o.o. - 12.11.2019.


JN K398/2019 Javna nabavka Medicinska oprema i hirurški instrumenti: 98-1
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B.BRAUN ADRIA RSRB“ d.o.o. - 6.11.2019.

10.09.2019.

JN T382/2019 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.10.2019.

JN T386/2019 Javna nabavka Usluge održavanja klima ormana i komercijalnih klima uređaja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.10.2019.


JN T387/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka tehničkog potrošnog materijala za sterilizatore, proizvođača "MMM"
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.11.2019.

JN T390/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sala Artis Zee, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2019.

JN K399/2019 Javna nabavka Potrošni materijal proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.11.2019.

JN T403/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparata različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.12.2019.

9.09.2019.

JN KM95/2019 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MM MEDICAL SOLUTIONS" d.o.o. - 21.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOM"d.o.o. - 21.10.2019.


JN KM97/2019 Javna nabavka male vrednosti Kaiševi za humano vezivanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.10.2019.

JN TM101/2019 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.10.2019.

JN K379/2019 Javna nabavka Informaciona oprema (računari, štampači telekomunikaciona oprema, kopir aparati, telefoni i dr.)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 2.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „TRIM“ d.o.o. - 26.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „USPON“ d.o.o. - 26.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2019.

JN T396/2019 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 17.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.10.2019.

JN K397/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 94-3 (Inhalete)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2019.

4.09.2019.

JN TM99/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja mašina za pranje podova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2019.


JN T380/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sistema za nadzor i procesno upravljanje energanom proizvođača Jokogava
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.10.2019.


JN K381/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ultrazvučnog noža
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.10.2019.


JN T385/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - tenziometri, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019.

JN K400/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 98-2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 12.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.09.2019.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 18.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019.  
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2019.
 
Odluka o dodeli ugovora - 15.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDICINSKA TEHNIKA“ d.o.o. - 4.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „TRIVAX VV“ d.o.o. - 4.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B.BRAUN ADRIA RSRB“ d.o.o. - 6.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „PROFESIONAL MEDIC“ d.o.o. - 12.11.2019. 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora 2 - 30.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDICOLINE“ d.o.o. - 20.01.2020.

30.08.2019.

JN KM96/2019 Javna nabavka male vrednosti Filteri za sukciju-aspiraciju za mobilni aspirator „Victoria“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.10.2019.

JN TM98/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge sprovođenja tretmana dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.09.2019.

JN T394/2019 Javna nabavka Usluge obezbeđenja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 9.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.10.2019.

20.08.2019.

JN T339/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Maquet
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 25.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.10.2019.


JN T358/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi, proizvođača Fujinon
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 25.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.10.2019.