19.11.2018.

JN 146KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Irigatori, bubrežnjaci, medicinske lopate i guske, plastični tasevi, špiritusne lampe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.01.2019.

JN 150TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laringoskopi, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 4.12.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 4.12.2018.

JN 419T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki mašina za šivenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.12.2018.


JN 454K/2018 Javna nabavka Medicinski sitan inventar (laringoskopski set, TA aparati, stetoskopi, reanimacioni baloni, laboratorijski rešoi i drugo)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.01.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ACOMA" d.o.o. - 28.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PTP "INEL" d.o.o. - 28.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "UNIFARM MEDICOM" d.o.o. - 11.07.2019.

JN 457T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - aparata za EKK, proizvođača Terumo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.11.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 4.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.01.2019.

JN 460T/2018 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za aparate za anesteziju i respiratore različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 27.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.12.2018.

16.11.2018.

JN 149TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje i održavanje instalacija stabilnog sistema za detekciju gasa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.12.2018.

JN 451A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 29.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARК MEDICAL d.o.o. - 4.01.2019.

JN 453A/2018 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.01.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 9.01.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 22.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CONING-PPI d.o.o. - 25.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALABOR SRB d.o.o. - 25.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA КOMERC d.o.o. - 25.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NOVOS d.o.o. - 25.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SB TRADE d.o.o. - 25.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 25.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 25.01.2019.

JN 461A/2018 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Izmena konkursne dokumentacije - 28.11.2018.
Izmena priloga 6 - 28.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.11.2018. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 12.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "MAGNA PHARMACIA" d.o.o. - 28.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "MARК MEDICAL" d.o.o. - 28.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 31.12.2018.

JN 462A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BBRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 12.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INEL MEDIК VP d.o.o. - 12.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 12.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAКLER d.o.o. - 12.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICON d.o.o. - 12.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 12.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 12.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. - 20.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.12.2018.

JN 470K/2018 Javna nabavka Laboratorijski potrošni materijal (hemikalije, staklo i dr.) za potrebe laboratorija u KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.12.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 31.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BETAHEM" - 21.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "BIOGNOST S" - 21.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "FLORA KOMERC" - 21.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MANY AGROVET" - 21.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MS LATRA" - 21.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "NOVOS" - 21.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "SUPERLAB" - 21.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "UNI-CHEM" - 21.02.2019.

15.11.2018.

JN 145KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar (frižider, šporet, pegla i sl.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 13.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TISAB" d.o.o. - 28.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "USPON" d.o.o. - 28.12.2018.

JN 445A/2018 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.11.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECO TRADE BG d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIКAL d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 26.12.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 27.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHARMASWISS d.o.o. - 28.12.2018.


JN 455K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal i instrumenti za uređaje proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 5.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.12.2018.

14.11.2018.

JN 438A/2018 Javna nabavka Laboratorijska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 21.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 21.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 24.12.2018.


JN 452A/2018 Javna nabavka Stimulator vagusnog nerva
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 5.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2018.

JN 458T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Hamilton
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.12.2018.

JN 459T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za anesteziju, proizvođača Medec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.12.2018.

JN 463A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman IK aneurizmi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 31.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 31.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 31.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 31.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 31.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 31.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTERFORTAS MEDICAL d.o.o. - 31.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LABRA d.o.o. - 31.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 31.12.2018.

13.11.2018.

JN 142TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - štampača RTG filmova, Codonics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 4.12.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 10.12.2018.

JN 144KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 5.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.12.2018.

JN 147KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Novogodišnje poklon čestitke
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.12.2018.

JN 447T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - OP lampe i stolova, proizvođača Maquet
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.12.2018.


JN 448T/2018 Javna nabavka Nabavka 2 konveksne ultrazvučne sonde za ultrazvučne aparate UGEO HM 70 i UGEO H 60
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.12.2018.

9.11.2018.

JN 141AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.12.2018.

JN 433K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Prekrivači za grejanje pacijenata za aparat Mistral air

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 26.11.2018.

JN 443T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - monitori i defibrilatori, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.11.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 19.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2018.

JN 446T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2018.


JN 456T/2018 Javna nabavka Radovi na zameni fasadne stolarije za potrebe Klinike za dermatovenerologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 22.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.12.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 6.12.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2018. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 9.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora ponovljena - 25.04.2019.

8.11.2018.

JN 399K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "AMICUS SRB" d.o.o. - 18.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PharmaSwiss" d.o.o. - 26.12.2018.

JN 415T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - perfuzionih pumpi, proizvođača Codan Argus AG
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2018.

5.11.2018.

JN 435T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - CO2 inkubatori, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.12.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.12.2018.

JN 437T/2018 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravkama instalacija za medicinske gasove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.12.2018.

JN 449T/2018 Javna nabavka Radovi na adaptaciji prostora za formiranje očne banke za potrebe Klinike za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.11.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.12.2018. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 25.12.2018.

JN 450T/2018 Javna nabavka Radovi na adaptaciji-prenameni prostora bivše trafostanice u radni prostor-u ambulantu za potrebe Klinike za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.11.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.11.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.11.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.12.2018. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 25.12.2018.

31.10.2018.

JN 430A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za laparoskopiju i torakoskopiju - Urgentni centar, Klinika za urologiju, Klinika za digestivnu hirurgiju, Klinike za ginekologiju i Klinika za grudnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 4.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 17.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAКLER d.o.o. - 19.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 19.12.2018.


JN 432T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - UZV aparata, proizvođača philips
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.12.2018.


JN 436T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - PET sistem, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.12.2018.


JN 439T/2018 Javna nabavka Usluge obezbeđenja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.12.2018.


JN 440A/2018 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "MAКLER" d.o.o. - 3.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "VEGA MEDICAL" d.o.o. - 3.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER д.о.о. - 18.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VEGA MEDICAL д.о.о. - 18.12.2018. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 5.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER д.о.о. 2 - 25.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER д.о.о. 3 - 15.10.2019. 

30.10.2018.

JN 137TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laminarne komore različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.11.2018.


JN 140KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Kartonska ambalaža za pakovanje infuzionih rastvora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.11.2018.


JN 404T/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.11.2018.


JN 426K/2018 Javna nabavka Sredstva za održavanje higijene i antistatik podova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 26.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 26.11.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.12.2018. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 27.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „ANDING TRADE“ d.o.o. - 15.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „GT HEMIJA“ d.o.o. - 15.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „HELENA GRAF“ d.o.o. - 15.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „POLI BIRO“ d.o.o. - 15.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „SECUT ONE“ d.o.o. - 15.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B2M“ d.o.o. - 18.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „HEMOPRODUКT“ d.o.o. - 18.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „КEPROM“ d.o.o. - 18.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MABO“ d.o.o. - 18.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MASTER CLEAN EXPRESS“ d.o.o. - 18.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „PATENTING-PROIZVODNJA“ d.o.o. - 18.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „POLIPAК“ d.o.o. - 18.01.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.01.2019.


JN 428A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji za potrebe Klinike za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 23.11.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 23.11.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 4.12.2018. 
Rešenje – 4.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS d.o.o. - 5.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PharmaSwiss d.o.o. - 12.12.2018.

26.10.2018.

JN 422T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - mikroskopa, proizvođača Leica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2018.

JN 423T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih sterilizatora i parnih autoklava, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.11.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.12.2018.

JN 424T/2018 Javna nabavka Nabavka tehničkog potrošnog materijala za sterilizatore proizvođača ''GETINGE''
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.12.2018.


JN 425T/2018 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.12.2018.

ЈН 429K/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат PATHFAST
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Odluka o dodeli ugovora - 7.11.2018.

25.10.2018.

JN 135TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge fizičko hemijskog i bakteriološkog ispitivanja vode (hemodijaliza, demi postrojenja)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.11.2018.


JN 409T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparata, proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.11.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.11.2018.

19.10.2018.

JN 125KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za aparat za grejanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.11.2018.


JN 127KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.11.2018.

JN 405T/2018 Javna nabavka Usluge interventnog održavanja termotehničkih instalacija u objektima i magistralnih vodova i deonica energetskog sistema Kliničkog centra Srbije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.10.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.11.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.11.2018. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 16.11.2018. 
Obaveštenje o povučenom zahtevu za zaštitu prava – 27.11.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.12.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.01.2019.

JN 420T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki uređaja za dubinsko zamrzavanje do -800C

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.11.2018.

JN 421T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - CR, kamere i film procesori, proizvođača AGFA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.12.2018.