4.09.2019.

JN TM99/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja mašina za pranje podova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2019.


JN T380/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sistema za nadzor i procesno upravljanje energanom proizvođača Jokogava
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.10.2019.


JN K381/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ultrazvučnog noža
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.10.2019.


JN T385/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - tenziometri, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019.

JN K400/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 98-2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 12.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.09.2019.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 18.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019.  
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2019.
 
Odluka o dodeli ugovora - 15.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDICINSKA TEHNIKA“ d.o.o. - 4.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „TRIVAX VV“ d.o.o. - 4.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B.BRAUN ADRIA RSRB“ d.o.o. - 6.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „PROFESIONAL MEDIC“ d.o.o. - 12.11.2019. 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora 2 - 30.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDICOLINE“ d.o.o. - 20.01.2020.

30.08.2019.

JN KM96/2019 Javna nabavka male vrednosti Filteri za sukciju-aspiraciju za mobilni aspirator „Victoria“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.10.2019.

JN TM98/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge sprovođenja tretmana dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.09.2019.

JN T394/2019 Javna nabavka Usluge obezbeđenja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 9.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.10.2019.

20.08.2019.

JN T339/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Maquet
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 25.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.10.2019.


JN T358/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi, proizvođača Fujinon
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 25.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.10.2019.

9.08.2019.

JN TM94/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - CTG aparati, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.08.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.09.2019.

JN T349/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal - kablovi za privremeni pejsmejker, proizvođača Medtronic

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.09.2019.


JN T350/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Storz
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.08.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.10.2019.

JN T360/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - CO2 inkubatori, različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 13.09.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 13.09.2019.

JN T363/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EEG, EMG aparati, proizvođača Natus i EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Mortara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.10.2019.

JN K370/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe neonatologije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 18.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDISAL d.o.o. - 18.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Medipro MPM" d.o.o. - 22.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Drager tehnika Trgovina i servisiranje" d.o.o. - 23.10.2019.

7.08.2019.

JN T340/2019 Javna nabavka Serveri, storage server i aktivna mrežna i prateća oprema za optička čvorišta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.10.2019. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 29.10.2019.  

JN A355/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za određivanje genetskih polimorfizama

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.09.2019.


JN K357/2019 Javna nabavka Sterilni zaštitni prekrivači za operacione mikroskope
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 29.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.09.2019.

JN T364/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.08.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 19.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 1.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2019.

2.08.2019.

JN T329/2019 Javna nabavka Redovno održavanje, pregled, ispitivanje, servis i popravka:
- instalacija za dojavu požara
- aparata za gašenje požara i hidranata
- provera ispravnosti protivpanične rasvete
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 4.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Full protect d.o.o. - 17.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Smart Building Technologies d.o.o. - 18.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Tehno Vinča d.o.o. - 22.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Antiplam d.o.o. - 30.10.2019.

JN A337/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.09.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOGNOST S d.o.o. - 20.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 20.09.2019.

JN T338/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih autoklava, proizvođača "SYSTEC"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.10.2019.

JN T341/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja telekomunikacione tehnologije - bolnička signalizacija, sistemi za poziv pacijenata, sestrinski poziv interfonski sistemi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.09.2019.


JN A353/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.08.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 29.08.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Merck d.o.o.  - 6.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 10.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AURORA2222 d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Beohem-3 d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medikunion d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix pharma d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Unifarm Medicom d.o.o. - 11.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist d.o.o. - 12.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 12.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Beocompass d.o.o. - 16.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 16.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PharmaSwiss d.o.o. - 23.09.2019.