11.10.2018.

JN 412A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe hematoloških laboratorija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.11.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 9.11.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 21.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору LABTEH д.о.о. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS д.o.o. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.o.o. - 23.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору UNI CHEM д.о.о. - 13.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELTA 90 Medical Science d.o.o. - 27.11.2018.

JN 413A/2018 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.10.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.11.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.11.2018. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 13.11.2018.
Odluka o izmeni odluke o obustavi ugovora - 13.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS d.o.o. - 14.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMIX d.o.o. - 14.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LICENTIS d.o.o. - 14.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. - 14.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 16.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHARMA SWISS d.o.o. - 16.11.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 19.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOCOMPASS d.o.o. - 22.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 22.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 22.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIКUNION d.o.o. - 22.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 22.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VEGA d.o.o. - 22.11.2018. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 23.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA d.o.o. - 30.11.2018. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci AMICUS – 11.04.2019.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci BEOHEM - 3 – 11.04.2019.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci BOEHRINGER – 11.04.2019.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci LICENTIS – 11.04.2019.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci UNIFARM MEDICOM – 11.04.2019.

8.10.2018.

JN 106KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge štampanja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Одлука о додели уговора - 26.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.11.2018.

JN 121KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge zdravstvenih pregleda vozača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.10.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.11.2018.

JN 126KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Termo trake, dijagnostički papir za EKG, EEG, UZ i druge medicinske uređaje

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2018.

JN 131KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Kaiševi za humano vezivanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 23.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.11.2018.

JN 344T/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 8.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.10.2018.

JN 354T/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 8.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.10.2018.

JN 389A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za vakuum sistem za tretiranje rana negativnim pritiskom
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.11.2018.

JN 398T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparata za EKK, proizvođača Terumo
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.10.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.11.2018.

5.10.2018.

JN 129KM/2018 Javna nabavka male vrednosti NAMEŠTAJ
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "BEOPANON MEDICAL" d.o.o. - 8.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "METAL FURNITURE PLUS" d.o.o. - 8.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TEMMA TRADE" d.o.o. - 14.11.2018.

JN 377A/2018 Javna nabavka Laboratorijski materijal za izoelektrično fokusiranje likvora iz seruma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.02.2019.

JN 391K/2018 Javna nabavka MEDICINSKE OPREME - 6

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.10.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.10.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.10.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOLASER d.o.o. - 12.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIAL GROUP d.o.o. - 12.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICOLINE d.o.o. - 12.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROFESIONAL MEDIC d.o.o. - 25.12.2018. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 5.12.2018.

JN 392K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ultrazvučnog noža
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 1.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 23.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.02.2019.


JN 393K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za stereotaksični prsten
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 26.10.2018.

3.10.2018.

JN 204T/2018 Javna nabavka Instalacije za tečni azot na odeljenju transplatacije koštane srži Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.11.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 7.11.2018.

JN 378T/2018 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.12.2018.

JN 380K/2018 Javna nabavka MEDICINSKE OPREME - 5

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „DRAGER TEHNIКA“ d.o.o. - 17.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDICOLINE“ d.o.o. - 17.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDISAL“ d.o.o. - 17.12.2018.


JN 396T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja – EKG aparati, monitori, defibrilatori i EEG aparati, proizvođača Nihon Kohden
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.10.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 31.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 31.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 31.10.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 29.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.12.2018.

28.09.2018.

JN 123TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge fizičko hemijskog i bakteriološkog ispitivanja vode (hemodijaliza, demi postrojenja)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.10.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.10.2018.


JN 325T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - EKG aparati i holteri ekg i kp, proizvođača Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 29.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.11.2018.

JN 360T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača Drager Medical
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.11.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 4.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.12.2018.


JN 384A/2018 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.10.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.10.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 5.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 9.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 9.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 9.11.2018.

27.09.2018.

JN 341T/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2018.

JN 351T/2018 Javna nabavka Vodovodni potrošni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1,2,3,6 - 27.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4,5 - 27.11.2018.

JN 369A/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.10.2018.

JN 373T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - radnih stanica, softvera i servera proizvođača Vital Images
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.11.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.11.2018.

JN 379T/2018 Javna nabavka Redovno mesečno održavanje, servisiranje i popravka liftova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.10.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.10.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.12.2018.

JN 381A/2018 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.10.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.10.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 26.10.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 7.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 8.11.2018.

JN 385T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - infuzione i perfuzione pumpe, proizvođača Carefusion
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 14.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.11.2018.

JN 386T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - motorni sistemi, proizvođača Conmed-Linvatec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 29.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.11.2018.

20.09.2018.

JN 340A/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.10.2018.

JN 365A/2018 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 30.10.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 13.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.11.2018.

JN 366K/2018 Javna nabavka Medicinske opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.09.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.10.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.10.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.10.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.11.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.11.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "AUDIO BM" d.o.o. - 4.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "OFTAL C" d.o.o. - 4.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TRIVAX" d.o.o. - 4.12.2018.


JN 371A/2018 Javna nabavka Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOLASER d.o.o. - 15.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 16.10.2018.

18.09.2018.

JN 119AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje kalprotektina
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.09.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.09.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.10.2018.


JN 348A/2018 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 8.10.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 8.10.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 24.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 24.10.2018.

JN 349K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 24.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.11.2018.


JN 363K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal proizvođača Roche
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 3.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.10.2018.

13.9.2018.

JN 118AM/2018 Javna nabavka male vrednosti CO2 ABSORBER - SODA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.10.2018.


JN 356T/2018 Javna nabavka Rezervni delovi za respirator Babylog 8000 proizvođača Drager
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.10.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 29.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.10.2018.


JN 357T/2018 Javna nabavka Displej sa kućištem za respirator Evita, proizvođača Drager
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.10.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 29.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.10.2018.


JN 358T/2018 Javna nabavka CPU ploča za monitor CARESCAPE B450 proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.10.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 25.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.10.2018.

JN 359T/2018 Javna nabavka Fabrička reparacija sonde za UHA CUSA 2 kom.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.09.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.09.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.10.2018.

10.09.2018.

JN 117AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Testovi za dijagnostiku imunofluorescentnom metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2018.


JN 337K/2018 Javna nabavka Mobilni rendgen aparati
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.09.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.09.2018. 
OBAVEŠTENJE - 4.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 5.10.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.10.2018. 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 19.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.10.2018. 
OBAVEŠTENJE - 31.10.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.11.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.11.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.11.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.11.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 5.12.2018.

JN 347A/2018 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Radiometar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 9.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 24.10.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.11.2018.