9.08.2019.

JN TM94/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - CTG aparati, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.08.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.09.2019.

JN T349/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal - kablovi za privremeni pejsmejker, proizvođača Medtronic

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.09.2019.


JN T350/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Storz
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.08.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.10.2019.

JN T360/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - CO2 inkubatori, različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 13.09.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 13.09.2019.

JN T363/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EEG, EMG aparati, proizvođača Natus i EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Mortara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.10.2019.

JN K370/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe neonatologije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 18.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDISAL d.o.o. - 18.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Medipro MPM" d.o.o. - 22.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Drager tehnika Trgovina i servisiranje" d.o.o. - 23.10.2019.

7.08.2019.

JN T340/2019 Javna nabavka Serveri, storage server i aktivna mrežna i prateća oprema za optička čvorišta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.10.2019. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 29.10.2019.  

JN A355/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za određivanje genetskih polimorfizama

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.09.2019.


JN K357/2019 Javna nabavka Sterilni zaštitni prekrivači za operacione mikroskope
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 29.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.09.2019.

JN T364/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.08.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 19.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 1.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2019.

2.08.2019.

JN T329/2019 Javna nabavka Redovno održavanje, pregled, ispitivanje, servis i popravka:
- instalacija za dojavu požara
- aparata za gašenje požara i hidranata
- provera ispravnosti protivpanične rasvete
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 4.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Full protect d.o.o. - 17.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Smart Building Technologies d.o.o. - 18.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Tehno Vinča d.o.o. - 22.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Antiplam d.o.o. - 30.10.2019.

JN A337/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.09.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOGNOST S d.o.o. - 20.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 20.09.2019.

JN T338/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih autoklava, proizvođača "SYSTEC"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.10.2019.

JN T341/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja telekomunikacione tehnologije - bolnička signalizacija, sistemi za poziv pacijenata, sestrinski poziv interfonski sistemi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.09.2019.


JN A353/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.08.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 29.08.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Merck d.o.o.  - 6.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 10.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AURORA2222 d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Beohem-3 d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medikunion d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix pharma d.o.o. - 11.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Unifarm Medicom d.o.o. - 11.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist d.o.o. - 12.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 12.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Beocompass d.o.o. - 16.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 16.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PharmaSwiss d.o.o. - 23.09.2019.

31.07.2019.

JN T333/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - neonatalni respiratori, proizvođača SLE i reanimacioni stolovi i aparati za kontinuiranu ventilaciju pozitivnim pritiskom, proizvođača Fisher & Paykel
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 - 15.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 - 15.10.2019.


JN A336/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.09.2019.


JN A345/2019 Javna nabavka Laboratorijska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 24.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DUNAVPLAST szr. - 25.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GROSIS d.o.o. - 25.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 25.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 25.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ALFAMED d.o.o. - 26.09.2019.

29.07.2019.

JN TM89/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laboratorijska oprema, proizvođača Labotec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 26.09.2019.

JN T327/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača BK Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.09.2019.


JN A331/2019 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.09.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 11.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 11.10.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019.

JN T332/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Covidien (Puritan Benett, Airox)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.09.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.10.2019.

JN T334/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - centrifuge i CO2 inkubatori, proizvođača Thermo Scientific

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.09.2019.

19.07.2019.

JN T315/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija OP sala, intezivnih nega, MR, skenera i rentgena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.09.2019.

JN T316/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.09.2019.

JN T323/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju Centra za radionuklidnu terapiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 23.08.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.08.2019.


JN T324/2019 Javna nabavka Završni građevinski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.08.2019.