25.10.2019.

JN K434/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 90-1 (Neuromonitoring)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2019.

JN T438/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Breas

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.12.2019.


JN A443/2019 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.12.2019.

JN T445/2019 Javna nabavka Prenos bolničke arhive, medicinske opreme i inventara

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 9.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Miodrag Brkić, preduzetnik SAR MB TIM partija 1 - 12.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Miodrag Brkić, preduzetnik SAR MB TIM partija 4 - 12.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Miodrag Brkić, preduzetnik SAR MB TIM partija 5 - 12.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Miodrag Brkić, preduzetnik SAR MB TIM partija 7 - 12.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Corpore Bonafides d.o.o. partija 2 - 25.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Corpore Bonafides d.o.o. partija 3 - 25.12.2019.


JN K451/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 20.11.2019.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 11.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru BL VISION EXPERTS d.o.o. - 11.12.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.06.2020.