25.10.2019.

JN K434/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 90-1(Neuromonitoring)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T438/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Breas

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A443/2019 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.11.2019.

JN T445/2019 Javna nabavka Prenos bolničke arhive, medicinske opreme i inventara

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.

JN K451/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda