29.10.2019.

JN K408/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 98–4 (Dodatna radna stanica syngo.via u klijent-server arhitekturi, uz PET/CT skener Biograph 40 64 True point, Nacionalni PET centar)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.11.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.11.2019.

JN K436/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za sterilizaciju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ARROWPACK" d.o.o. - 24.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "DND COMMERCE" d.o.o. - 24.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PTM" d.o.o. - 27.12.2019.

JN K437/2019 Javna nabavka Kancelarijski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.12.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 10.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "FIDUCIA 011" d.o.o. - 27.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "SEIBL TRADE" d.o.o. - 27.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VIP VIRTIKOM" d.o.o. - 27.12.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci „FIDUCIA 011” d.o.o. - 3.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.06.2020.