20.06.2019.

JN KM82/2019 Javna nabavka male vrednosti KLIMA UREĐAJI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.07.2019.


JN K285/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 85-1 RESPIRATORI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.07.2019.

JN T289/2019 Javna nabavka Energenti - gorivo za vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.08.2019. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 27.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.09.2019.

JN T291/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača Mindray

Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2019.

JN T292/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 1.07.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 26.07.2019.

JN T294/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.08.2019.

JN T295/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju OP sale i intenzivne nege sa pratećim prostorijama na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Ulici vojvode Milenka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.08.2019.

JN T297/2019 Javna nabavka Nabavka rezervnog dela, ultrazvučne sonde za popravku ultrazvučnog aparata Acuson S1000 proizvođača Siemens, za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.07.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.08.2019.

JN T298/2019 Javna nabavka Nabavka rezervnog dela, konveksne ultrazvučne sonde, za popravku ultrazvučnog aparata TUS A-300 APLIO 300 proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.08.2019.

JN A299/2019 Javna nabavka Medicinska plastika

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 26.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “LAYON“ d.o.o. - 6.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “ECOtrade BG“ - 7.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “SIRIUSPHARM“ d.o.o. - 7.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “OMNI MEDICAL“ d.o.o. - 8.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru “SINOFARM” d.o.o. - 9.08.2019.

17.06.2019.

JN TM62/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za održavanje računara i prateće računarske opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.07.2019.


JN KM66/2019 Javna nabavka male vrednosti ELEKTRODE (ekg, „AMBU Neuroline“, gumeno grafitne)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 8.07.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2019.

JN TM78/2019 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 9.07.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019.

JN K248/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore „Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere „Covidien“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.07.2019.

JN A286/2019 Javna nabavka RADIOFARMAK: FDG od 125mCi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.

JN K287/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za nuklearnu medicinu i PET centar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 1.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

14.06.2019.

JN A279/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2019.
Rešenje o ispravci greške - 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 8.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 8.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 8.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 8.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 8.08.2019.

JN T284/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - mikroskopi, kolposkopi, fundus kamera, perimetar i aparat za optičku koherentnu tomografiju, proizvođača Carl Zeiss
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.07.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.07.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.07.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.07.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 2.08.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 13.08.2019.

11.06.2019.

JN A274/2019 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 10.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Inel Medik VP d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAC’S MEDICAL SEE d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Nefaser Medical d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ORTHOAID d.o.o. - 26.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BBRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 29.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 29.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm d.o.o. - 29.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 30.07.2019.

JN T276/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci mobilnih sistema za besprekidno napajanje UPS do 5000VA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.08.2019.

JN T277/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci stacionarnih sistema za besprekidno napajanje i složeni poslovi u elektrotehnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.08.2019.

JN K283/2019 Javna nabavka Potrošni materijal i rezervni delovi proizvođača Conmed Linvatec

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.08.2019.

6.06.2019.

JN KM65/2019 Javna nabavka male vrednosti Lična zaštitna sredstva(zaštitne rukavice, maske, naočare i dr.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 5.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.07.2019.

JN K234/2019 Javna nabavka Medicinska oprema za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.06.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.07.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.07.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 1.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOLINE"d.o.o. - 16.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDIPRO MPM"d.o.o. - 16.08.2019.

JN K244/2019 Javna nabavka Hirurške sterilne rukavice sa zaštitom od jonizujućeg zračenja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.06.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 17.06.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 21.06.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.06.2019.

JN K251/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.06.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 1.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2019.

JN K255/2019 Javna nabavka Kancelarijski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 1.08.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.06.2020.

5.06.2019.

JN AM76/2019 Javna nabavka male vrednosti Kateteri i elektrode za RF ablaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.06.2019.


JN A259/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.06.2019.
Izmena Prilozi 3 i 7 - 11.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.06.2019.  
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.06.2019.
Izmena Prilozi 3 i 7 - 19.06.2019. 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 19.06.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.06.2019.  
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Izmena Prilozi 3 i 7 - 21.06.2019. 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.06.2019.
 
Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019. 
Izmena odluke o dodeli ugovora - 25.07.2019.
Izmena odluke o o obustavi postupka javne nabavke - 25.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ENGEL d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTREX d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAVIE FARM d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 31.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 1.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ESENSA d.o.o. - 1.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KARDIOMED d.o.o. - 1.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 1.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINEKS MEDICAL d.o.o. - 1.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 2.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DRAGER TEHNIKA d.o.o. - 2.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 2.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru METRECO d.o.o. - 2.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 2.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 5.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. 2 - 5.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 5.08.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 2 – 5.08.2019. 
Rešenje o ispravci greške - 6.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. 2 - 30.08.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci „MEDTRONIC SRBIJA” d.o.o. – 16.09.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci „MEDTRONIC SRBIJA” d.o.o. 2 – 15.01.2020.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 27.01.2020.

4.06.2019.

JN A247/2019 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 10.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALABOR SRB d.o.o. - 25.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SB TRADE d.o.o. - 25.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 25.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SZR TODOROVIĆ, Dejan Todorović – pr. - 25.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 25.07.2019.

JN A252/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Klinike za kardiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DIJAMED d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KARDIOMED d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OGRANAK OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o. u Beogradu - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 30.07.2019.

JN T275/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - laminarne komore različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.07.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.07.2019.

3.06.2019.

JN A249/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 11.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2019.


JN A260/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Sysmex
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.07.2019.


JN A261/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača EKF za potrebe Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.07.2019.


JN A262/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.07.2019.


JN A265/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe hematoloških laboratorija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 22.07.2019. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 29.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 6.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LABTEH d.o.o. - 6.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 6.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 6.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 6.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN-FOKUS d.o.o. - 13.08.2019.


JN K267/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe laboratorija Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 9.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Alfa Genetics" d.o.o. - 14.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Biologist Group" d.o.o. - 14.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PROMEDIA" d.o.o. - 14.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VICOR" d.o.o. - 14.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Biomedica MP" d.o.o. - 15.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Galen Fokus" d.o.o. - 15.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "SUPERLAB" d.o.o. - 15.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VIVOGEN" d.o.o. - 15.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "UNI-CHEM" d.o.o. - 16.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ALFAMED" d.o.o. - 19.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "RTC" d.o.o. - 19.08.2019.


JN A270/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Nihon Kohden za potrebe Centra za medicinsku biohemiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.07.2019.


JN K272/2019 Javna nabavka Hemikalije i ostali potrošni materijal za genetske analize
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ELTA 90MS" d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "RTC" d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VICOR" d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VIVOGEN" d.o.o. - 26.07.2019.

31.05.2019.

JN TM70/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge reparacije hiruških instrumenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.06.2019.

JN AM71/2019 Javna nabavka male vrednosti Reagensi i potrošni materijal za određivanje oksalata

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.06.2019.


JN AM72/2019 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje protrombinskog vremena iz uzorka kapilarne krvi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.07.2019.

JN AM73/2019 Javna nabavka male vrednosti Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Snibe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.06.2019.

JN AM75/2019 Javna nabavka male vrednosti Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača-RANDOX
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.06.2019.

JN A254/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Radiometar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LABTEH“ d.o.o. - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LABTEH“ d.o.o. - 19.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LABTEH“ d.o.o. 2 - 16.09.2019. 

JN A257/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM -3 d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOGNOST S d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELITECH SR d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 30.07.2019.

JN A258/2019 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.06.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. - 29.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 29.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 29.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 30.07.2019.

JN A264/2019 Javna nabavka Testovi za aparat Vitec 2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2019.

JN T268/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za EKG, monitore, defibrilatore, proizvođača Nihon Kohden i respiratora, proizvođača Hamilton

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 - 31.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 31.07.2019.

28.05.2019.

JN KM61/2019 Javna nabavka male vrednosti Pečati i natpisne table
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

JN AM68/2019 Javna nabavka male vrednosti Test trake za ispitivanje urina

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.06.2019.

JN A245/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Kartice za određivanje aktivnog vremena koagulacije za aparat Cascade Abrazo
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.07.2019.

JN T253/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača GE Healthcare Technologies

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 26.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.07.2019.

27.05.2019.

JN TM64/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - neonatalni inkubatori i lampe za fototerapiju beba, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.06.2019.


JN T241/2019 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa e- fakture
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.07.2019.

JN A243/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju za dobro iz partije broj 118

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.07.2019.

24.05.2019.

JN AM63/2019 Javna nabavka male vrednosti Testovi i potrošni materijal - Western Blot za HIV i HCV
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.06.2019.

JN AM67/2019 Javna nabavka male vrednosti Test za okultno krvarenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.06.2019.

JN T236/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji krova i fasade na Klinici za neurologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.07.2019.

JN T237/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade sa zamenom fasadne stolarije i zaštiti celog objekta od kapilarne vlage, sa projektom lifta sa voznim oknom, na Klinici za psihijatriju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.07.2019.

JN T240/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja servera
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2019.

JN T242/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za anesteziju, proizvođača Medec

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.07.2019.

JN A269/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Iris diagnostics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2019.

22.05.2019.

JN A238/2019 Javna nabavka Hirurški klipsevi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 5.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru EUMED d.o.o. - 5.07.2019.

JN T239/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - operacione lampe, proizvođača Drager Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.07.2019.

JN A246/2019 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - konci
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.05.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 24.05.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.05.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.05.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.06.2019. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 20.06.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.06.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 2.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ASTRO-LINE d.o.o. - 12.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu B Braun Adria RSRB d.o.o. - 12.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Makler d.o.o. - 12.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu AMG PHARM d.o.o. - 15.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MARK MEDICAL d.o.o. - 15.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Medi Ray d.o.o. - 15.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu NEFASER MEDICAL d.o.o. - 15.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu AKO MED d.o.o. - 17.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AKO MED d.o.o. - 23.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. - 23.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 23.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 23.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medi Ray d.o.o. - 23.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. - 24.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. 2 - 5.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 2 - 5.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. 2 - 12.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. 3 - 27.08.2019.  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 3 - 29.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. 3 - 5.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 4 - 5.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 2 - 5.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. 2 - 5.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 13.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. 4 - 9.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. 2 - 13.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. 5 - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. 4 - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 5 - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 3 - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medi Ray d.o.o. 3 - 4.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. 6 - 24.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AKO MED d.o.o. 2 - 31.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. 7 - 22.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEFASER MEDICAL d.o.o. - 23.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 6 - 29.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. 8 - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. 5 - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 7 - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 4 - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medi Ray d.o.o. 4 - 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEFASER MEDICAL d.o.o. 2 - 10.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AKO MED d.o.o. 3 - 13.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 5 - 24.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. 3 - 1.06.2020. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci br. 3809 – 2.06.2020.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci br. 12084 – 2.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AKO MED d.o.o. 4 - 12.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. 9 - 12.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. 6 - 12.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. 7 - 12.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 8 - 12.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 6 - 12.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medi Ray d.o.o. 5 - 12.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 9 - 23.10.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AKO MED d.o.o. 5 - 30.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. 10 - 30.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. 8 - 30.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. 10 - 30.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 7 - 30.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medi Ray d.o.o. 6 - 30.11.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEFASER MEDICAL d.o.o. 3 - 19.01.2021.