4.06.2019.

JN A247/2019 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 10.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALABOR SRB d.o.o. - 25.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SB TRADE d.o.o. - 25.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SUPERLAB d.o.o. - 25.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SZR TODOROVIĆ, Dejan Todorović – pr. - 25.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 25.07.2019.

JN A252/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Klinike za kardiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMG PHARM d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DIJAMED d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KARDIOMED d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OGRANAK OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o. u Beogradu - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 30.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 30.07.2019.

JN T275/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - laminarne komore različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.07.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.07.2019.