3.06.2019.

JN A249/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 11.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2019.


JN A260/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Sysmex
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.07.2019.


JN A261/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača EKF za potrebe Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.07.2019.


JN A262/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.07.2019.


JN A265/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe hematoloških laboratorija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 22.07.2019. 
Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 29.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 6.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LABTEH d.o.o. - 6.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 6.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 6.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 6.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN-FOKUS d.o.o. - 13.08.2019.


JN K267/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe laboratorija Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 9.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Alfa Genetics" d.o.o. - 14.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Biologist Group" d.o.o. - 14.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PROMEDIA" d.o.o. - 14.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VICOR" d.o.o. - 14.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Biomedica MP" d.o.o. - 15.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Galen Fokus" d.o.o. - 15.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "SUPERLAB" d.o.o. - 15.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VIVOGEN" d.o.o. - 15.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "UNI-CHEM" d.o.o. - 16.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ALFAMED" d.o.o. - 19.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "RTC" d.o.o. - 19.08.2019.


JN A270/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Nihon Kohden za potrebe Centra za medicinsku biohemiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.07.2019.


JN K272/2019 Javna nabavka Hemikalije i ostali potrošni materijal za genetske analize
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ELTA 90MS" d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "RTC" d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VICOR" d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VIVOGEN" d.o.o. - 26.07.2019.