15.04.2019.

JN T146/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji krova i fasade sa zamenom fasadne stolarije i zaštiti celog objekta od kapilarne vlage na Upravnoj zgradi KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.06.2019.

JN T154/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji intenzivnih nega na prizemlju i drugom spratu Klinike za ORL i MFH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.06.2019.

JN T166/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - endoskopi, proizvođača Pentax
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.06.2019.

JN K161/2019 Javna nabavka Informaciona oprema (računari, štampači telekomunikaciona oprema, kopir aparati, telefoni i dr.)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MALEX-CITY COPY SERVICE“ d.o.o. - 29.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „OBLAK TEHNOLOGIJE“ d.o.o. - 29.05.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.05.2019.

JN A181/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Stago

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 7.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.05.2019.

12.04.2019.

JN T152/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji prostora intenzivne nege na Klinici za alergologiju i imunologiju i intenzivne nege na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.06.2019.


JN T153/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na prenameni podrumskih prostorija u administrativni i arhivski prostor sa sanacijom oštećenih konstruktivnih elemenata na objektu Upravne zgrade KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.05.2019.

JN A183/2019 Javna nabavka Stimulator vagusnog nerva
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.05.2019.

10.04.2019.

JN TM48/2019 Javna nabavka male vrednosti Zastava Srbije i Beograda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.04.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.05.2019.

JN KM52/2019 Javna nabavka male vrednosti ELEKTRODE(ekg, „AMBU Neuroline“, gumeno grafitne)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.04.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „AUDIO BM“ d.o.o. - 14.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „LABRA“ d.o.o. - 14.05.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 14.05.2019.

JN TM51/2019 Javna nabavka male vrednosti Izmenjivači toplote, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2019.

JN A170/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.05.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 31.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOGNOST S d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELITECH SR d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MD SOLUTIONS d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA 2 d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“ - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 7.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 11.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“ 2 - 11.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 11.06.2019.

JN A173/2019 Javna nabavka Reagensi za određivanje CD 4 limfocita u perifernoj krvi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 29.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 29.05.2019.

JN T175/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Hamilton

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.06.2020.

9.04.2019.

JN KM46/2019 Javna nabavka male vrednosti TEHNIČKA SO (tabletirana i rasuta)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.05.2019.


JN A140/2019 Javna nabavka Reagensi za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.04.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.04.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.04.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.04.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2019.

JN K159/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 90-2 Mašine za pranje noćnih posuda

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.05.2019.


JN T167/2019 Javna nabavka Usluge servisiranja i otklanjanja kvarova sistema klimatizacije i ventilacije u garantnom roku u Centru za neuroonkologiju stereotaksične neuroradiohirurgije X nož
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.05.2019.

JN K168/2019 Javna nabavka MEDICINSKI SITAN INVENTAR (laringoskopski set, TA aparati, stetoskopi, reanimacioni baloni, laboratorijski rešoi i drugo)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.06.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.06.2020.

JN A169/2019 Javna nabavka Potrošni materijal i reagensi za aparate proizvođača Brahms Kryptor
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.05.2019.

JN A171/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za vantelesnu oplodnju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.04.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.04.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN FOKUS d.o.o. - 29.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Telemed d.o.o. - 29.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGLOVAC d.o.o. - 31.05.2019.

JN A174/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi i rastvori za aparat za kontinuiranu terapiju bubrežne insuficijencije Prismaflex
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.05.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.05.2019.

8.04.2019.

JN K142/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 85-4 Digitalni mobilni rendgen aparat sa C lukom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.05.2019.

JN T144/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki procesne merne instrumentacije proizvođača Jokogava u centralnoj kotlarnici KCS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.06.2019.


JN T145/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sistema za nadzor i procesno upravljanje energanom proizvođača Jokogava
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.06.2019.

3.04.2019.

JN KM47/2019 Javna nabavka male vrednosti NAMEŠTAJ
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.04.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "METAL FURNITURE PLUS" d.o.o. - 7.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TEMMA TRADE" d.o.o. - 7.05.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 23.06.2020.

JN T150/2019 Javna nabavka Usluge održavanja magnetne rezonance, proizvođača GE

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.05.2019.


JN A155/2019 Javna nabavka Sredstva za dezinfekciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3, 6 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.04.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.04.2019.
Izmena prilozi 3, 6 i 7 - 10.04.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.04.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.05.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.05.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 3.06.2019. 
Rešenje o ispravci greške - 6.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KODEKS SISTEM d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGLOVAC d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAN STAR d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PTM d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TERMOMED d.o.o. - 7.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TOPCHEMIE MEDLAB d.o.o. - 7.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 10.06.2019.
Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke - 18.07.2019.

JN A157/2019 Javna nabavka Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3, 6 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.04.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.04.2019.

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.04.2019.
Izmena prilozi 3, 6 i 7 - 12.04.2019.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.04.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.04.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.04.2019.

Izmena konkursne dokumentacije - 15.04.2019.
Izmena priloga 3, 6 i 7 - 15.04.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 13.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 13.05.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 21.05.2019. 
Rešenje o ispravci greške - 27.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 28.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO-LINE d.o.o. - 28.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 28.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INTERFORTAS MEDICAL d.o.o. - 28.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KARDIOMED d.o.o. - 28.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAVIEFARM d.o.o. - 28.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 28.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 31.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 31.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 31.05.2019.

2.04.2019.

JN A141/2019 Javna nabavka Proteze za srednje uvo i govorne proteze – nedostajući delovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUDIOVOX d.o.o. - 27.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CI STUDIO PULSAR d.o.o. - 27.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VEGA MEDICAL d.o.o. - 27.05.2019.

JN A148/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji za potrebe Klinike za očne bolesti

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.05.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 31.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BL VISION EXPERTS d.o.o. - 31.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru IRIS OČNA PROTETIKA d.o.o. - 31.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OFTAL C d.o.o. - 3.06.2019.

JN A149/2019 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.04.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.04.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.04.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.04.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.04.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.04.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.04.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BBRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM 3 d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INPHARM d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDALEX d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OFTAL C d.o.o. - 22.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OPTICUS d.o.o. - 22.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHARMASWISS d.o.o. - 22.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 23.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 23.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 23.05.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PANONIJA PHARM d.o.o. - 29.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 29.05.2019.

25.03.2019.

JN T131/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aspiratori, proizvođača Cheiron
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 25.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.05.2019.


JN T134/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tehnički potrošni materijal za endoskopske aparate Fujinon, OP lampe, OP stolove i respiratore Maquet, laparoskopske stubove Tekno i aspiratore Cheiron
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.04.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.04.2019.

JN A137/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate miniVidas proizvođača BioMerieux - Biohemija
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2019.

JN A139/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Mindray
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 15.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 6.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 20.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 - 20.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4 - 19.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5 - 16.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6 - 9.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7 - 22.11.2019.

22.03.2019.

JN KM36/2019 Javna nabavka male vrednosti Oprema za neurooftalmologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.04.2019.

JN T129/2019 Javna nabavka Usluge održavanja gama noža, proizvođača Elekta

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2019.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 28.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019.


JN A138/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 3.05.2019.

18.03.2019.

JN AM38/2019 Javna nabavka male vrednosti Materijal za kontinuirane postupke zamene bubrežne funkcije i plazma separacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.04.2019.

JN TM39/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Trismed

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 2.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 3.04.2019.


JN T120/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - magnetna rezonanca, proizvođača Philips
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 15.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.05.2019.

JN K122/2019 Javna nabavka MEDICINSKE OPREME: 85-1
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 24.04.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.04.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.06.2019.

JN T126/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - OP lampe i stolova, proizvođača Maquet

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 3.04.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.04.2019.