8.05.2019.

JN A208/2019 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Centra za medicinsku biohemiju,Centra za nuklearnu medicinu, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 11.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GAK - 16.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HEMATOLOGIJA - 16.07.2019.

3.05.2019.

JN TM56/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - audiometri i timpanometri, proizvođača Interacoustics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.05.2019.


JN T212/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za OP mikroskope, proizvođača Leica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 31.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 31.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 31.05.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.07.2019.


JN T213/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tehnički potrošni materijal za endoskopske aparate Fujinon, OP lampe, OP stolove i respiratore Maquet, laparoskopske stubove Tekno i aspiratore Cheiron
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2019.

JN T217/2019 Javna nabavka Rezervni delovi za popravku operacionog mikroskopa Pentero, proizvođača Carl Zeiss

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije - 8.05.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.06.2019.


JN T219/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju Centra za radionuklidnu terapiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.05.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.06.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.06.2019.

30.04.2019.

JN K205/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za motorne sisteme proizvođača Aesculap
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.05.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.06.2019.


JN T206/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori i ergospirometar, proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.05.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.06.2019.


JN T207/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.06.2019.


JN K209/2019 Javna nabavka Usluga operatera za prikupljanje i transport citostatskog i hemijskog otpada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INVESTFARM-IMPEX d.o.o. - 21.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INVESTFARM-IMPEX d.o.o. 2 - 21.06.2019.

24.04.2019.

JN A187/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. - 20.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 20.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INOPHARM d.o.o. - 20.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAN STAR d.o.o. - 20.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 22.05.2019.

JN T188/2019 Javna nabavka Usluge održavanja računara (Pod aplikativnim programima)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.06.2019.

JN T189/2019 Javna nabavka Usluge odžavanja softvera finansijsko knjigovodstvo i finansijska operativa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.06.2019.

JN T193/2019 Javna nabavka Usluge održavanja informacionog sistema Infomedis
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 4.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.06.2019.

JN T194/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade i krova sa zamenom fasadne stolarije na Klinici za ORL i MFH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.05.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.05.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.06.2019.

JN T195/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade i krova i zaštiti celog objekta od kapilarne vlage na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.05.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.05.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.07.2019.

JN T196/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji krova i fasade sa zamenom fasadne stolarije (Služba za pravne i kadrovske poslove)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.05.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.05.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.06.2019.

JN T197/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju OP sale i intenzivne nege sa pratećim prostorijama na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Ulici vojvode Milenka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 2 - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije 2 - 21.05.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.06.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 17.06.2019.

JN K199/2019 Javna nabavka Angažovanje po osnovu ugovora o delu i ugovora o autorskom delu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.05.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 28.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4 - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5 - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6 - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7 - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 9 - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10 - 30.05.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 8 – 10.06.2019.

23.04.2019.

JN KM44/2019 Javna nabavka male vrednosti RTG KASETE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.05.2019.

JN T180/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za biro opremu - toneri

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 3.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.06.2019.

JN T190/2019 Javna nabavka Usluge održavanja štampača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.06.2019.

JN T191/2019 Javna nabavka Usluge održavanja telekomunikacione opreme - radio stanice
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.04.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.04.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 4.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.06.2019.

JN T192/2019 Javna nabavka Usluge održavanja informacionog sistema MIMS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 4.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.06.2019.

JN A214/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Hemostatski materijal

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 25.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.04.2019.

JN A215/2019 Javna nabavka Hemostatski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DEXON d.o.o. - 23.05.2019.

22.04.2019.

JN K178/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.06.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 10.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „BIOTEC MEDICAL“ d.o.o. - 28.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „DRAGER TEHNIKA“ d.o.o. - 28.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „ECOTRADE BG“ d.o.o. - 28.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „ENGEL“ d.o.o. - 28.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDISAL“ d.o.o. - 28.06.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „NEOMEDICA“ d.o.o. - 2.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „STIGA“ d.o.o. - 2.07.2019.

JN T186/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade sa zamenom fasadne stolarije na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Ulici vojvode Milenka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.05.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.06.2019.

JN A200/2019 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.05.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu FARMALOGIST d.o.o. - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDIKUNION d.o.o. - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu SANOL S d.o.o. - 30.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu UNI-CHEM d.o.o. - 30.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 13.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 19.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM 2 d.o.o. - 19.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM 3 d.o.o. - 19.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION 2 d.o.o. - 12.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM 4 d.o.o. - 20.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION 3 d.o.o. - 24.03.2020.

JN K201/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za stereotaksični prsten
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.06.2019.

18.04.2019.

JN K163/2019 Javna nabavka Hirurške sterilne rukavice sa zaštitom od jonizujućeg zračenja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.04.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 6.05.2019.


JN K164/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 90-3 ULTRAZVUČNI APARAT
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.07.2019.


JN T184/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparati, proizvođača Visaris
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.05.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.05.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.05.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.05.2019.

JN T185/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu, proizvođača Drager

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.05.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 - 4.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 4.06.2019.


JN K202/2019 Javna nabavka Sanitarni pregledi zaposlenih
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.05.2019.