24.05.2019.

JN AM63/2019 Javna nabavka male vrednosti Testovi i potrošni materijal - Western Blot za HIV i HCV
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.06.2019.

JN AM67/2019 Javna nabavka male vrednosti Test za okultno krvarenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.06.2019.

JN T236/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji krova i fasade na Klinici za neurologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.07.2019.

JN T237/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade sa zamenom fasadne stolarije i zaštiti celog objekta od kapilarne vlage, sa projektom lifta sa voznim oknom, na Klinici za psihijatriju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.07.2019.

JN T240/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja servera
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2019.

JN T242/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za anesteziju, proizvođača Medec

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.07.2019.

JN A269/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Iris diagnostics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2019.