14.06.2019.

JN A279/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2019.
Rešenje o ispravci greške - 2.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 8.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 8.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 8.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 8.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 8.08.2019.

JN T284/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - mikroskopi, kolposkopi, fundus kamera, perimetar i aparat za optičku koherentnu tomografiju, proizvođača Carl Zeiss
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.07.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.07.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.07.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.07.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 2.08.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 13.08.2019.