6.06.2019.

JN KM65/2019 Javna nabavka male vrednosti Lična zaštitna sredstva(zaštitne rukavice, maske, naočare i dr.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 5.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.07.2019.

JN K234/2019 Javna nabavka Medicinska oprema za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.06.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.06.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.07.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.07.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 1.08.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOLINE"d.o.o. - 16.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDIPRO MPM"d.o.o. - 16.08.2019.

JN K244/2019 Javna nabavka Hirurške sterilne rukavice sa zaštitom od jonizujućeg zračenja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.06.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 17.06.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 21.06.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.06.2019.

JN K251/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.06.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.06.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 1.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2019.

JN K255/2019 Javna nabavka Kancelarijski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 1.08.2019.