17.06.2019.

JN TM62/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za održavanje računara i prateće računarske opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.07.2019.


JN KM66/2019 Javna nabavka male vrednosti ELEKTRODE (ekg, „AMBU Neuroline“, gumeno grafitne)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 8.07.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2019.

JN TM78/2019 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 9.07.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019.

JN K248/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore „Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere „Covidien“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.07.2019.

JN A286/2019 Javna nabavka RADIOFARMAK: FDG od 125mCi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.

JN K287/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za nuklearnu medicinu i PET centar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 1.08.2019.