11.06.2019.

JN A274/2019 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 10.07.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 23.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Inel Medik VP d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAC’S MEDICAL SEE d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Nefaser Medical d.o.o. - 26.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ORTHOAID d.o.o. - 26.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BBRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 29.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 29.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm d.o.o. - 29.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 30.07.2019.

JN T276/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci mobilnih sistema za besprekidno napajanje UPS do 5000VA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.08.2019.

JN T277/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci stacionarnih sistema za besprekidno napajanje i složeni poslovi u elektrotehnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.08.2019.

JN K283/2019 Javna nabavka Potrošni materijal i rezervni delovi proizvođača Conmed Linvatec

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.08.2019.