11.09.2019.

JN K389/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T391/2019 Javna nabavka Izrada vatrootpornih pregrada i vatrootporno zaptivanje prodora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K392/2019 Javna nabavka Sredstva za održavanje higijene i antistatik podova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K398/2019 Javna nabavka Medicinska oprema i hirurški instrumenti: 98-1
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda