11.09.2019.

JN K389/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „DRAGER TEHNIKA“ d.o.o. - 29.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDISAL“ d.o.o. - 29.10.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.10.2019.


JN T391/2019 Javna nabavka Izrada vatrootpornih pregrada i vatrootporno zaptivanje prodora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.10.2019.

JN K392/2019 Javna nabavka Sredstva za održavanje higijene i antistatik podova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B2M“ d.o.o. - 17.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „GT HEMIJA“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MABO“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MASTER CLEAN EXPRESS“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MCO“ d.o.o. - 7.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 7.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B2M“ d.o.o. 2 - 12.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „HELENA GRAF“ d.o.o. - 12.11.2019.


JN K398/2019 Javna nabavka Medicinska oprema i hirurški instrumenti: 98-1
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B.BRAUN ADRIA RSRB“ d.o.o. - 6.11.2019.