10.09.2019.

JN T382/2019 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T386/2019 Javna nabavka Usluge održavanja klima ormana i komercijalnih klima uređaja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T387/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka tehničkog potrošnog materijala za sterilizatore, proizvođača "MMM"
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T390/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sala Artis Zee, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K399/2019 Javna nabavka Potrošni materijal proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T403/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparata različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda