6.03.2020.

JN T66/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za biro opremu - toneri
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.03.2020.

JN K104/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za neuromonitoring

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.

JN K120/2020 Javna nabavka Medicinska oprema: 81- 1 (Video i fiberoptički bronhoskop)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda