18.03.2020.

JN A129/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za laparoskopiju i torakoskopiju - Urgentni centar, Klinika za urologiju Klinika za digestivnu hirurgiju, Klinike za ginekologiju i Klinika za grudnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 30.03.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 31.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 31.03.2020.
Izmena priloga 6
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 31.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 24.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 24.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 27.04.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 27.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 30.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 30.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 30.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 30.04.2020.


JN A138/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Implanti u ortopediji i prateći materijal za ugradnju kuka i kolena
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.03.2020.