13.03.2020.

JN TM36/2020 Javna nabavka male vrednosti Tehnički potrošni materijal za dijatermije, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije - 17.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.03.2020.

JN A117/2020 Javna nabavka Radiofarmaci za sintigrafska ispitivanja i dijagnostiku
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K126/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za centar za nuklearnu medicinu i PET centar

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda