24.06.2020.

JN A240/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman AV malformacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 21.07.2020.


JN T243/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.07.2020.

JN A249/2020 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.06.2020.
Model ugovora - 30.06.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAKLER d.o.o. - 4.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu NARCISSUS d.o.o. - 5.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ORTOKON d.o.o. - 11.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NARCISSUS d.o.o. - 11.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 18.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 2 - 29.10.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ORTOKON d.o.o. - 31.03.2021.


JN T251/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparati, proizvođača Visaris
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 31.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.09.2020.

JN K258/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju - Set za aparat za „High Flow“ terapiju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 29.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.07.2020.

JN A265/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 10.07.2020.