25.06.2020.

JN TM73/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja antidekubitabilnih dušeka na bolničkim krevetima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2020.

JN T221/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - CO2 inkubatori, različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.08.2020.


JN T222/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparat za razbijanje kamena u bubregu, proizvođača Dornier
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.07.2020.

JN K225/2020 Javna nabavka Medicinski sitan inventar (laringoskopski set, TA aparati, stetoskopi, reanimacioni baloni, laboratorijski rešoi i drugo)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.08.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ACOMA"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ENGEL"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "UNIFARM MEDICOM" d.o.o. - 16.09.2020.

JN T229/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za EKK i aparati za autotransfuziju, proizvođača LivaNova (Sorin Group)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.06.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.08.2020.

JN T252/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučnih aparata, proizvođača Zonare
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 31.07.2020.

JN A253/2020 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 17.07.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.07.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 30.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOL S d.o.o. - 30.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALINOS PHARM d.o.o. - 31.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 3.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 4.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 7.08.2020.