23.06.2020.

JN A211/2020 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - konci
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 16.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ETICON d.o.o. - 30.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ETICON d.o.o. 2 - 10.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ETICON d.o.o. 3 - 20.05.2021.

JN T217/2020 Javna nabavka Usluge održavanja parnih sterilizatora proizvođača MMM

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.08.2020.


JN T218/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki vodenih kupatila, proizvođača Biosan Grant
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.


JN K236/2020 Javna nabavka Kancelarijski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.06.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "FIDUCIA 011"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "IVAĐO"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEHANOPRINT"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO" d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TG COMMERCE"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VELEBIT"d.o.o. - 16.09.2020.

JN A241/2020 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 13.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 28.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 30.07.2020.

JN K245/2020 Javna nabavka Sterilni zaštitni prekrivači za operacione mikroskope

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 23.07.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 23.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „GALEN-FOKUS“ d.o.o. - 13.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS“ d.o.o. - 13.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „SN MEDIC“ d.o.o. - 13.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „STIGA“ d.o.o. - 13.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 13.08.2020.

JN A257/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski gasovi - Paletloks sa tečnim medicinskim kiseonikom od 1000 litara (920 kg) za potrebe Klinike za infektivne i tropske bolesti
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 29.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MESSER TEHNOGAS“ a.d. - 29.06.2020.