16.06.2020.

JN TM62/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - infuzione i perfuzione pumpe, proizvođača Medcaptain Medical Technology
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.07.2020.

JN TM63/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge fizičko hemijskog i bakteriološkog ispitivanja vode (hemodijaliza, demi postrojenja)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.07.2020.

JN TM66/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti sa izdavanjem revizionog lista od strane imenovanog tela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.06.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 22.06.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2020.

JN TM69/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja i popravki reversnih osmoza, proizvođača "GAMBRO"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2020.

JN T207/2020 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2020.

JN T209/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki mašina za šivenje
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 30.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.06.2020.

JN K223/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore "Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere „Covidien“

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.07.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 27.07.2020.

JN T227/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja-plazma sterilizatora proizvođača Humanmeditek
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.

JN T228/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki aparata za sterilizaciju, termostatiranje, pranje, dezinfekciju i pakovanje, pripremu vode, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 24.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.08.2020.